Zygmunt Surowiec

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zygmunt Surowiec (ur. 3 grudnia 1920 w Podlesicach, zm. 6 marca 2008 w Warszawie) – polski działacz ludowy i polityczny, prawnik, sekretarz Rady Państwa (1985–1989), poseł na Sejm PRL V, VI, VII, VIII i IX kadencji.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – polska organizacja państwowa zajmująca się kultywowaniem pamięci walki i męczeństwa narodu polskiego, a także innymi miejscami martyrologii na ziemiach polskich.Medal 10-lecia Polski Ludowej – polskie cywilne odznaczenie państwowe ustanowione dekretem Rady Państwa 12 maja 1954 roku, jako odznaczenie jubileuszowe w związku ze zbliżającą się dziesiątą rocznicą powstania Polski Ludowej. Medal zaprojektowany został w 1954 roku przez Józefa Gosławskiego. Odznaczenie przyznawano w okresie od 22 lipca 1954 do 22 lipca 1955.

Życiorys[ | edytuj kod]

Syn Józefa i Magdaleny. W 1952 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1940 był członkiem Stronnictwa Ludowego (początkowo „Rocha”, potem „lubelskiego”), następnie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, należał także do władz obu partii ludowych – członek Rady Naczelnej SL (1946–1949), członek Rady Naczelnej ZSL (1949–1956), zastępca członka Naczelnego Komitetu ZSL (1964–1969), członek NK ZSL (1969–1984 i 1986–1989), kierownik Wydziału Propagandy NK ZSL (1969), sekretarz NK ZSL (1969–1972), członek Sekretariatu NK ZSL (1972–1981), sekretarz Komitetu Wojewódzkiego SL i ZSL we Wrocławiu (1948–1951).

Polski Związek Łowiecki – ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie. Jego geneza sięga XIX wieku i działalności pierwszych na ziemiach polskich towarzystw łowieckich. Utworzony w 1923 roku w Warszawie Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich, przekształcił się w Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich (1929 r.), a następnie przyjął nazwę Polski Związek Łowiecki (1936 r.).Cmentarz Wojskowy w Warszawie (określany też potocznie jako "Powązki Wojskowe") – warszawski cmentarz komunalny przy ul. Powązkowskiej 43/45.

Podczas okupacji niemieckiej uczestnik ruchu oporu (Bataliony Chłopskie), w latach 1945–1946 pracował w Wojewódzkim Urzędzie Informacji i Propagandy w Szczecinie, był także działaczem młodzieżowym (sekretarz zarządu wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici w Szczecinie w latach 1947–1948). W latach 1951–1956 pracował w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych we Wrocławiu, w latach 1956–1969 zastępca przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu. W latach 1972–1977 prezes zarządu Ludowej Spółdzielni Wydawniczej.

Posłowie na Sejm PRL VI kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 19 marca 1972.Związek Młodzieży Wiejskiej RP Wici (ZMW RP Wici) – organizacja młodzieży wiejskiej, działająca w latach 1928–1948, założona przez część działaczy Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej.

W latach 1976–1983 sekretarz Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, w latach 1985–1989 sekretarz Rady Państwa. W latach 1974–1990 członek Rady Naczelnej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Był również członkiem Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa (od 1988 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa). Należał do Ligi Obrony Kraju, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Polskiego Związku Łowieckiego.

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) – organizacja kombatancka utworzona 2 września 1949 roku, w wyniku narzuconego zjednoczenia 11 istniejących w tym czasie, działających od 1945, organizacji kombatantów i więźniów obozów hitlerowskich. Do 1989 politycznie i organizacyjnie podporządkowany PZPR.Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) – chłopska partia polityczna w Polsce, powstała 27 listopada 1949 z połączenia prokomunistycznego "lubelskiego" Stronnictwa Ludowego z resztkami rozbitego przez komunistów PSL "mikołajczykowskiego". ZSL jako partia satelicka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej realizowała jej politykę wobec wsi.

W latach 1969–1989 był posłem na Sejm PRL V, VI, VII, VIII i IX kadencji, w Sejmie VIII kadencji przewodniczył Komisji Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości (1980–1985).

Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie (kwatera FII-13 (urnowy)-7).

Posłowie IX kadencji (od 13 października 1985 do 3 czerwca 1989) – posłowie na Sejm PRL, wybrani 13 października 1985. Złożyli ślubowanie poselskie 6 listopada 1985.Front Jedności Narodu – organizacja społeczno-polityczna utworzona w 1952 (do 1956 roku działał pod nazwą Frontu Narodowego).


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
Stronnictwo Ludowe (SL) – prokomunistyczna partia chłopska utworzona w dniach 17–18 września 1944 w Lublinie. Powołana z inicjatywy PPR jako przeciwwaga dla działającego w ramach Polskiego Państwa Podziemnego konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego „Roch”, będącego kontynuacją przedwojennego Stronnictwa Ludowego. Organem prasowym partii był tygodnik „Zielony Sztandar”.
Podlesice - wieś w województwie śląskim, powiecie zawierciańskim, w gminie Kroczyce na terenie wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rozbudowana baza turystyczna: hotele, pensjonaty, agroturystyka, placówki gastronomiczne. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie częstochowskim. Podlesice leżą na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz na Jurajskim Rowerowym Szlaku Orlich Gniazd.
Liga Obrony Kraju – sekcja Ministerstwa Obrony Narodowej oraz stowarzyszenie ściśle współpracujące z MON, powstałe w okresie PRL jako organizacja paramilitarna. Na celu ma umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz ugrupowania ludzi gotowych do jej obrony, przede wszystkim na potrzeby wojska. Liga Obrony Kraju w swojej działalności kieruje się postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami prawa.
Posłowie VIII kadencji (od 23 marca 1980 do 31 sierpnia 1985) – posłowie na Sejm PRL, wybrani 23 marca 1980. Złożyli ślubowanie poselskie 2 kwietnia 1980.
Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

Reklama