Zygmunt Kramsztyk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Grób Zygmunta Kramsztyka i jego żony Heleny na cmentarzu żydowskim w Warszawie

Zygmunt Kramsztyk (ur. 16 lipca 1849 w Warszawie, zm. 30 maja 1920 tamże) – polski lekarz okulista, publicysta, redaktor, wydawca medyczny i badacz literatury żydowskiego pochodzenia.

Stanisław Kramsztyk (ur. 8 listopada 1841 w Warszawie, zm. 22 grudnia 1906 w Warszawie) – polski naukowiec żydowskiego pochodzenia, fizyk, matematyk, przyrodnik, pedagog, popularyzator nauki i encyklopedysta.Hanna Węgrzynek (ur. 1959) – polska historyk, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego, członek Rady Naukowej tej placówki. Zajmująca się historią Żydów oraz stosunkami chrześcijańsko-żydowskimi w XV-XVIII wieku.

Życiorys[ | edytuj kod]

Urodził się w zasymilowanej rodzinie żydowskiej, jako syn rabina Izaaka Kramsztyka (1814–1899). Jego braćmi byli: Stanisław (1841–1906), Julian (1851–1925) i Feliks (1853–1918).

Po ukończeniu gimnazjum warszawskiego rozpoczął studia medyczne na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Dyplom lekarza otrzymał w 1872. Rok później został ordynatorem na uniwersyteckiej Klinice Oftalmologicznej. W 1879 doktoryzował się i został ordynatorem Oddziału Ocznego Szpitala Starozakonnych w Warszawie. Od 1898 do sierpnia 1902 był naczelnym lekarzem tego szpitala. Jego stanowisko objął Jakub Szwajcer.

Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Alina Cała (ur. 19 maja 1953 w Warszawie) – polska historyczka, feministka, pracownica naukowa Żydowskiego Instytutu Historycznego. Zajmuje się historią stosunków polsko-żydowskich w XIX i XX wieku, w tym dziejami antysemityzmu, stereotypami narodowościowymi, ruchami ideologicznymi wśród Żydów i historią Żydów okresu powojennego. Córka Krystyny Kulpińskiej-Całej.

Był inicjatorem założenia ogrodu zoologicznego w Warszawie, współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Przyrody i Towarzystwa Medycyny Społecznej oraz propagatorem zakładania miast-ogrodów. Przez wiele lat był członkiem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, z którego wystąpił w 1905 po tym jak zaczęto nie dopuszczać do członkostwa w towarzystwie Żydów. Od 1904 nie pracował w szpitalnictwie, a prowadził prywatną praktykę, przyjmując ubogich pacjentów za darmo. Zajmował się również studiami nad polskimi twórcami romantyzmu, m.in. twórczością Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Seweryna Goszczyńskiego.

Okopowa – ulica w dzielnicy Wola w Warszawie. Ulica w całości jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 634 Warszawa-Tłuszcz-Wólka Kozłowska.Jakub Szwajcer (ur. 1 grudnia 1851 w Rawie Mazowieckiej, zm. 25 czerwca 1941 w Warszawie) – polski lekarz żydowskiego pochodzenia. Zajmował się głównie organizacją służby zdrowia i chorobami zakaźnymi.

Zajmował się także filozofią medycyny i należał do polskiej szkoły filozofii medycyny.

Był członkiem zarządu utworzonego w 1906 roku w Królestwie Kongresowym Towarzystwa Kultury Polskiej.

Był żonaty z Heleną z domu Zweigbaum (1857–1935). Pochowany jest na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie (kwatera 52).

Miasto-ogród - koncepcja miasta satelickiego, osiedla oddalonego od centrum miasta itp., charakteryzującego się niską, luźną zabudową, a przede wszystkim znacznym udziałem terenów zielonych (lasów, ogrodów, parków, itp.) w ogólnej powierzchni miasta. Pojawiła się w odpowiedzi na problem przeludnienia miast.Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa (lit. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) – litewska biblioteka narodowa założona w 1919 roku w Kownie, przeniesiona w 1963 roku i działająca do dziś w Wilnie.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Julian Kramsztyk (ur. 1851, zm 1925 w Warszawie) – polski lekarz pediatra i działacz społeczny żydowskiego pochodzenia.
Adam Bernard Mickiewicz herbu Poraj (ur. 24 grudnia 1798 w Zaosiu lub Nowogródku, zm. 26 listopada 1855 w Konstantynopolu) – polski poeta, działacz i publicysta polityczny, wolnomularz. Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za największego poetę polskiego romantyzmu (grono tzw. Trzech Wieszczów) oraz literatury polskiej w ogóle, a nawet za jednego z największych na skalę europejską. Określany też przez innych, jako poeta przeobrażeń oraz bard słowiański. Członek i założyciel Towarzystwa Filomatycznego, mesjanista związany z Kołem Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego. Jeden z najwybitniejszych twórców dramatu romantycznego w Polsce, zarówno w ojczyźnie, jak i w zachodniej Europie porównywany do Byrona i Goethego. W okresie pobytu w Paryżu był wykładowcą literatury słowiańskiej w Collège de France. Znany przede wszystkim jako autor ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei narodowej Pan Tadeusz uznawanej za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.
International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
Polona – polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących.
Juliusz Słowacki herbu Leliwa (ur. 4 września 1809 w Krzemieńcu, zm. 3 kwietnia 1849 w Paryżu) – jeden z najwybitniejszych poetów polskich doby romantyzmu, dramaturg i epistolograf. Obok Mickiewicza i Krasińskiego określany jako jeden z Wieszczów Narodowych. Twórca filozofii genezyjskiej (pneumatycznej), epizodycznie związany także z mesjanizmem polskim, był też mistykiem. Obok Mickiewicza uznawany powszechnie za największego przedstawiciela polskiego romantyzmu.
WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Reklama