Zjazd (drogownictwo)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zjazd – połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ze względu na warunki techniczne dokonuje się podziału zjazdów na:

  1. zjazd publiczny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego, przemysłowego, handlowego lub magazynowego,
  2. zjazd indywidualny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.
Budowa i przebudowa zjazdu należy:
  1. w przypadku budowy lub przebudowy drogi, jeżeli powoduje to zmianę dostępności drogi – do zarządcy drogi;
  2. w pozostałych przypadkach – do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi.
Na budowę lub przebudowę zjazdu należy uzyskać zgodę zarządcy drogi i pozwolenie na budowę oraz uzyskać decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego przed rozpoczęciem prac.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376)
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  • Opis techniczny zjazdów oraz procedury uzgodnienia lokalizacji zjazdu
  • Reklama