Ziemia drohicka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ziemia drohicka, ziemia drohiczyńskajednostka terytorialna pierwotnie od 1413 roku wchodząca w skład województwa trockiego, a od 1513 roku województwa podlaskiego. Głównym miastem województwa był Drohiczyn. Szlachta tej ziemi sejmiki odbywała w Drohiczynie, wybierając 2 posłów na sejm. Tam też był sąd grodzki. Sąd ziemski sprawowany był w Drohiczynie, Miedznej, Sokołowie Podlaskim, Mokobodach. Pierwotnie w jej skład wchodziła Ziemia mielnicka, do czasu jej wyodrębnienia w 1 połowie XVI wieku.

Ziemia bielska – jednostka terytorialna wchodząca od 1413 roku w skład w województwie trockiego i od 1513 roku włączona do nowopowstałego województwa podlaskiego. Głównym miastem był Bielsk. Szlachta tej ziemi sejmiki odbywała w Bielsku, gdzie wybierała 2 posłów na sejm. Tam odbywały się sądy grodzkie i sądy ziemskie.Ziemia – jednostka historycznego podziału terytorialnego od czasów Zjednoczonego Królestwa Polskiego do rozbiorów.

Starostowie drohiccy (data przy nazwisku oznacza wzmiankę o piastowaniu stanowiska)

Jan Stanisław Ossoliński herbu Topór, ( ur. w 1689, zm. w 1770) – starosta drohicki, kasztelan gostyński, podstoli podlaski, generał wojsk koronnych.Województwo trockie – województwo I Rzeczypospolitej, wchodzące w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, stolica Troki.
 • Jan syn Dobrogosta - wzmianka 31.01.1342
 • Jan - 24.07.1388
 • Przedbor - 1414
 • Mikita - 1416 (wzmianka "woyewoda drohiczensis")
 • Nasuta - 1430
 • Ondruszko Dowojnowicz - 1438
 • Michał Goliginowicz - 1445, 1448
 • Nasuta - 1450, 1458
 • Stefan Świejko - 1464
 • Piotr Paszkowicz Strumiłło - 1464, 1474
 • Nac - 1476
 • Iwaszko Ilnicz (ojciec Mikołaja i Jerzego) - 1476, 1478
 • Jerzy Niemirowicz (ojciec Jerzego) - 1479, 1480
 • Jakub Dowojnowicz - 1481, 1499
 • Jerzy Nieciecki - 1482
 • Jan Steczkowicz Dołubowski (zm. przed 5 kwietnia 1541 r.) - 1501, 1510
 • Jan Litawor Chreptowicz - 1509, 1512
 • Mikołaj Hlebowicz herbu Leliwa - 1512-1514
 • Jan Zabrzeziński - 1514, 1516
 • Niemira Hrymalicz - 1516
 • Jan Radziwiłł - 1518, zm. 1522
 • Piotr Kiszka - 1522, 1532, potem wojewoda trocki
 • Iwan Sapieha (ur. 1486- zm. 1546)
 • Andrzej Falkowicz - 1542, 1556
 • Mikołaj Kiszka (zm. 1587) h. Dąbrowa - starosta drohicki w latach 1556-1587, wojewoda podlaski
 • Stanisław Steczko - prawdopodobnie mylne przypisanie urzędu
 • Mikołaj Kiszka (zm. 1620) (ok. 1565-1620), starosta drohicki w latach 1588-1620
 • Krzysztof Brzozowski, pisarz ziemski bielski - 1620
 • Adam Olędzki, sędzia drohiczyński - 1621, 1625
 • Marcin Leśniowolski - 1625-1643
 • Marek Wodyński, kasztelan podlaski - 1643-1646
 • Zbigniew Ossoliński h. Topór, podstoli nurski, kasztelan czerski (zm. 25.07.1679), starosta drohicki w latach 1646-1679
 • Marek Butler - 1679, 1690
 • Jan Butler (brat Marka i Aleksandra) - 1690-1700
 • Aleksander Butler (ponownie) - 1700-zm.1708
 • Jakub Ossoliński - spór o starostwo z Butlerami
 • Marek Antoni Butler (syn Aleksandra) - 1708
 • Franciszek Maksymilian Ossoliński (1676-1756), starosta drohicki w latach 1710-1716
 • Jan Stanisław Ossoliński (brat Franciszka) - 1716-1757
 • Aleksander Maciej Ossoliński (syn Jana) - 1757-1774
 • Jan Onufry Ossoliński (syn Aleksandra) - 1774-1812
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Podlasie, ziemia mielnicka, ziemia bielska
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dorota Michaluk, Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII wieku, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002, ISBN 83-231-1248-7, OCLC 830345818.
  Jerzy Niemirowicz h. Jastrzębiec (zm. w 1533) – wojewoda krzyczewski, marszałek dworski, namiestnik wasiliszski, starosta dowgawski i luboszański.Mikołaj Hlebowicz herbu Leliwa (zm. 1514) – starosta drohicki i słonimski. Był synem Jerzego, wojewody smoleńskiego, i nieznanej z imienia matki.
  Warto wiedzieć że... beta

  Piotr Paszkowicz Strumiłło z Ciechanowca herbu Dąbrowa zwany Kiszką (zm. 1486) – starosta drohicki (1463-1469), kuchmistrz królowej Elżbiety Rakuszanki (1477), namiestnik lidzki (1483), marszałek hospodarski (1483), protoplasta rodu Kiszków h. Dąbrowa
  Drohiczyn – miasto w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Drohiczyn. Leży na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej, nad Bugiem. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. białostockiego.
  Sejmiki ziemskie (łac. comitia minora) w dawnej Polsce (od końca XIV wieku), były to zjazdy całej szlachty z terenu danej ziemi bądź województwa. Wywodziły się ze zjazdu urzędników ziemi, na który zaczęła przybywać szlachta.
  Sąd grodzki – sąd w dawnej Rzeczypospolitej. Był jednym z podstawowych sądów szlacheckich jakie powstały w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Wykształcił się z sądów małopolskich starostów grodowych na przełomie XIV i XV w. Był sądem I instancji, którego wyroki z założenia były wydawane w imieniu monarchy i miały być niezaskarżalne. Jednak w toku praktyki orzeczniczej wykształciło się kilka środków "zahaczenia wyroku" (odwoławczych): remisja, nagana sędziego, a w XVI w. apelacja, gravamen, male obtentum czy wznowienie postępowania. Wyjątkowo pełnił rolę sądu II instancji dla dochodzenia spraw o naprawienie szkód wyrządzonych przez żołnierzy w dobrach prywatnych, gdyż w I instancji właściwy był rotmistrz a w razie jego bezskuteczności dopiero sprawę kierowano do sądu grodzkiego. Sąd działał pod przewodnictwem starosty i sędziego grodzkiego, a w XV w. w sądach w Wielkopolsce pod przewodnictwem burgrabiego. Sądził wszystkie sprawy, w których pozwanym był szlachcic nieosiadły (gołota) oraz tzw. sprawy gardłowe z czterech artykułów grodzkich, których jednak nie stosowano formalistycznie i już w połowie XV w. znacznie wykraczano poza ten zakres. Apogeum swej popularności sądy grodzkie osiągnęły w XVII wieku, kiedy znaczenie sądów ziemskich zmalało, wskutek ich częstego niezbierania się. Wobec tego zwiększała się rola sądów grodzkich poprzez przejęcie ich uprawnień. Rozszerzały się również ich kompetencje - obok spraw karnych zaczęto obejmować również cywilne tzw. rezygnacje czyli m.in. przeniesienia prawa własności nieruchomości i wszelkiego rodzaju obciążenia nieruchomości. Wraz z przyrostem kompetencji, wzrosła liczba ich funkcjonariuszy, zwłaszcza w kancelarii grodzkiej. Sędzia grodzki, mianowany przez starostę, a tym samym powoływany niezależnie od sejmiku, nadal działał sprawnie. Często obok niego pojawiał się dodany mu bądź też przybrany przezeń do pomocy podsędek.
  Aleksander Butler, hrabia, starosta preński, starosta drohicki. Czwarty syn Gotarda Wilhelma Butlera i Konstancji Wodyńskiej herbu Kościesza.
  Sokołów Podlaski – miasto i gmina we wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, siedziba powiatu sokołowskiego i siedziba władz gminy wiejskiej Sokołów Podlaski. Leży nad rzeką Cetynią.
  Piotr Kiszka herbu Dąbrowa zwany także Piotrem Kiszczycem Ciechanowskim (zm. 1534) – wojewoda połocki (1519-1532), kasztelan trocki i starosta żmudzki (od 1532), starosta drohicki (1522-1532).

  Reklama