Zieleniec (teren zieleni)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zieleniec w dzielnicy Zazamcze we Włocławku.

Zieleniec – ogólnomiejski, w miarę zwarty przestrzennie teren zieleni o niedużej powierzchni (na ogół do 2 ha) i funkcjach reprezentacyjno-wypoczynkowych. Nie należy mylić zieleńców ze skwerami lub pasami ochronnej zieleni komunikacyjnej.

Plac (niem. Platz – puste miejsce; z łac. platea – szeroka ulica, bulwar, plac; od gr. πλατεῖα ὁδός – plateia hodos – szeroka ulica) – wolna, niezabudowana przestrzeń miejska, zwykle w kształcie prostokąta lub kwadratu, ograniczona zabudową, ulicami, zielenią, przeważnie wyłączona z ruchu pojazdów. Często plac zdominowany jest przez charakterystyczną budowlę lub ich zespół (obiekty sakralne, gmachy użyteczności publicznej, zamki i pałace), a w jego obrębie znajdują się zazwyczaj pomniki, kolumny, fontanny, słupy ogłoszeniowe i inne obiekty małej architektury.Park – teren rekreacyjny, przeważnie z dużą ilością flory, w tym często zadrzewiony. W miastach ma charakter dużego, swobodnie ukształtowanego ogrodu z alejami spacerowymi. W Polsce 9249 parków jest objętych ochroną prawną poprzez wpisanie ich do rejestru zabytków lub rejestru pomników przyrody. Łącznie zajmują obszar 50354,65 ha.

Zieleniec – stosunkowo niewielka powierzchnia zieleni, najczęściej o wielkości od kilkuset do kilku tysięcy metrów kwadratowych, przylegająca do placów i ulic lub stanowiąca otoczenie budynków i pomników. Drogi zieleńca służą do komunikacji pieszej i jednocześnie umożliwiają przechodniom krótki wypoczynek.

Włocławek (łac. Vladislavia, niem. Leslau) – miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim, nad Wisłą, przy ujściu Zgłowiączki, siedziba powiatu włocławskiego. Jedno z głównych miast województwa (3. pod względem wielkości), w przeszłości niejednokrotnie nazywane stolicą Kujaw. Miasto jest siedzibą kurii diecezji włocławskiej.Teren zieleni – teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryty roślinnością, znajdujący się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniący funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzysząca ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym.

Zieleniec – zbiór obiektów przeznaczonych do krótkiego wypoczynku, spacerów i ozdoby, na ogół o niewielkiej powierzchni (do 2 ha).

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Park
 • Park kieszonkowy
 • Park miejski
 • Skwer
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Piątkowska K.: Zieleń i wypoczynek, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa 1983
  2. Bartosiewicz A., Brzywczy-Kunińska Z.: Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, Państwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa 1983
  3. Szumański M., Niemirski A., Rutkowski S.: Rozważania nad klasyfikacją terenów zieleni, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1994
  Park miejski – publiczna zorganizowana miejska przestrzeń zielona pełniąca funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne, a niekiedy także sportowe lub inne. Zazwyczaj zajmuje większą powierzchnię i pełni bardziej złożone funkcje niż ogród miejski. W parku wyznaczone są ścieżki i trasy do spacerowania (zwykle wybrukowane lub wyasfaltowane), w jego obrębie znajdują się także obiekty małej architektury (kosze na śmieci, ławki, latarnie itp.), a często również szalety, place zabaw, amfiteatry, altany, fontanny czy pomniki. Niektóre zespoły parkowe mają status zabytków przyrody.Zazamcze – jedna z największych dzielnic Włocławka, położona na lewym brzegu Wisły w zachodniej części miasta. Przebiega tędy droga krajowa nr 1 i linia kolejowa z Kutna do Piły (dworzec kolejowy Włocławek Zazamcze). Osiedle znajduje się na terenie parafii św. Józefa (część zachodnia i południowa Zazamcza) oraz parafii katedralnej (część północno-wschodnia Zazamcza). W zabudowie dominują wielokondygnacyjne budynki. Zazamcze przylega do lasu, będącego popularnym miejscem wypoczynku mieszkańców osiedla. W lesie znajdują się obiekty sportowe, takie jak stadion Przylesie, czy skatepark.
  Warto wiedzieć że... beta

  Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.

  Reklama