Zgromadzenie Federalne (Niemcy)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zgromadzenie Federalne w Niemczech (niem. Bundesversammlung) – organ konstytucyjny składający się z członków Bundestagu i w równej liczbie z członków wybranych przez przedstawicielstwa krajów związkowych na zasadach wyborów proporcjonalnych, obradujących wspólnie w celu wyboru prezydenta Republiki Federalnej Niemiec (niem. Bundespräsident). Zgromadzenie zwoływane jest nie później, niż 30 dni przed upływem kadencji Prezydenta lub w ciągu 30 dni od rezygnacji, jego śmierci lub usunięcia z urzędu.

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

Prezydent jest wybierany bez debaty. Procedura wyborów nowego prezydenta obejmuje maksymalnie trzy tajne tury w drodze głosowania pisemnego. Jeżeli zwycięski kandydat nie zostanie wybrany w pierwszych dwóch turach bezwzględną większością głosów, w trzeciej turze do wyboru wystarczy mu względna większość głosów.

Większość względna - w procedurach wyborczych ustalenie, że dla skuteczności wyboru wystarcza, aby liczba głosów oddanych na rzecz kandydata przewyższała liczbę głosów oddanych na rzecz któregokolwiek innego z kandydatów, nie musi ona jednak przekraczać połowy ogólnej liczby głosujących (np. wybory brytyjskiej Izby Gmin albo polskiego Senatu).Większość bezwzględna (większość absolutna) – większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się (aby wniosek został przyjęty, liczba osób popierających go musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów). Większość bezwzględna jest wymagana np. w Sejmie do odrzucenia poprawki Senatu, ogłoszenia referendum ogólnokrajowego, czy uchwalenia tajności obrad.

Kandydaci są nominowani zwykle przez jedną lub więcej stron politycznych. Kandydat popierany przez partie mające większość w Bundestagu uważany jest za zwycięzcę, ponieważ w pierwszym głosowaniu może osiągnąć wymaganą większość głosów.

Po głosowaniu przewodniczący Bundestagu pyta wybranego kandydata czy akceptuje wolę Zgromadzenia Federalnego – kandydat ma dwa dni na udzielenie odpowiedzi. Przewodniczący Bundestagu zamyka sesję Zgromadzenia Federalnego po uzyskaniu aprobaty wybranego kandydata na wybór Zgromadzenia.

Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Bundesministerium der Justiz: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art 54 (niem.). [dostęp 2010-07-15].
  2. Bundesministerium der Justiz: Gesetz über die Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung § 9 (niem.). [dostęp 2010-07-15].
Reklama