• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zerowanie

  Przeczytaj także...
  Przewód ochronno-neutralny PEN (ang. PEN conductor) - przewód łączący funkcje przewodu ochronnego uziemiającego (PE) oraz przewodu neutralnego N. Przewód ten stosowany jest w układach sieciowych TNC i TN-C-S.Zabezpieczenia elektryczne – aparaty elektryczne chroniące obwody elektryczne, urządzenia w nich występujące lub osoby obsługujące przed skutkami nieprawidłowego działania sieci lub urządzeń, np. wystąpieniem zwarć.
  Dielektryk, izolator elektryczny – materiał, w którym bardzo słabo przewodzony jest prąd elektryczny. Może to być rezultatem niskiej koncentracji ładunków swobodnych, niskiej ich ruchliwości, lub obu tych czynników równocześnie.

  Zerowanieśrodek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej w instalacjach elektrycznych, polegający na podłączeniu części przewodzących dostępnych (np. metalowej obudowy urządzenia) z przewodem ochronnym PE lub przewodem ochronno-neutralnym PEN. W warunkach zakłóceniowych (uszkodzenie izolacji) umożliwia samoczynne odłączenie zasilania, poprzez szybkie zadziałanie zabezpieczenia elektrycznego.

  Instalacja elektryczna – część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników.Przewód ochronny PE (ang. protective conductor) - uziemiony przewód niepodlegający obciążeniu prądami roboczymi, z którym łączy się części przewodzące dostępne i który stanowi element ochronny przez samoczynne wyłączenie zasilania. Przewód ochronny łączący zacisk ochronny PE z uziomem, nie będący przewodem linii nazywany jest przewodem uziemiającym.

  Może być stosowane w instalacjach elektrycznych o napięciu do 500 V w układzie sieciowym TN. W układzie tym punkt neutralny zasilającego transformatora jest bezpośrednio uziemiony, natomiast chronione części przewodzące odbiorników są połączone z punktem neutralnym:

 • przewodem ochronnym PE w układzie sieciowym TN-S;
 • przewodem ochronno-neutralnym PEN w układzie sieciowym TN-C;
 • w części układu (zwykle od strony zasilania) przewodem ochronno-neutralnym PEN, a w drugiej części przewodem ochronnym PE w układzie sieciowym TN-C-S;
 • Nazwa zerowanie pochodzi z czasów, gdy nie wyróżniano osobnych przewodów neutralnych (N) i ochronnych (PE), lecz oprócz przewodów fazowych był jedynie uziemiony przewód zerowy. Pojęcia zerowanie, przewód zerowy oraz sprawdzenie skuteczności zerowania są mocno zakorzenione w języku elektro-instalatorów, choć aktualnie już przestarzałe. Przewód zerowy został zastąpiony przez przewody PE lub PEN – w zależności jaką funkcję spełniają. System ochrony przeciwporażeniowej w sieciach TN wciąż polega na zerowaniu, czyli metalicznym zamknięciu pętli zwarcia, natomiast w sieciach TT, IT system opiera się na uziemieniu lub sieci ochronnej. Wszystkie wymienione systemy obecnie objęte są ogólniejszym pojęciem systemu samoczynnego wyłączania zasilania.

  Układ sieciowy, w rozumieniu konfiguracji sieci elektroenergetycznej, określa sposób połączenia punktu neutralnego transformatora z ziemią oraz z siecią przesyłową.Punkt neutralny (sieci wielofazowej) (ang. neutral point, neutral point in a polyphase system, polyphase neutral point) - jest to wspólny punkt połączonych w gwiazdę uzwojeń urządzenia n-fazowego, np. transformatora energetycznego lub transformatora uziemiającego.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.597 sek.