• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zdrowie  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.Joga (sanskryt योग) – jeden z sześciu ortodoksyjnych (tzn. uznających autorytet Wed) systemów filozofii indyjskiej, zajmujący się związkami pomiędzy ciałem a umysłem (świadomością i duchem). Oznacza to, że poprzez odpowiedni trening ciała (w tym ascezę), dyscyplinę duchową (medytację) i przestrzeganie zasad etycznych, deklaruje ona możliwość przezwyciężenia prawa karmana i wyzwolenia praktykującego z kręgu wcieleń (sansara).
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Polska: Zarys systemu ochrony zdrowia. [dostęp 2013-08-12].
  2. Wyniki wyszukiwania 'definition of health'. W: PubMed [on-line]. National Library of Medicine. [dostęp 2021-03-24].
  3. Machteld Huber, J André Knottnerus, Lawrence Green, Henriëtte van der Horst, Alejandro R Jadad, Daan Kromhout, Brian Leonard, Kate Lorig, Maria Isabel Loureiro, Jos W M van der Meer, Paul Schnabel, Richard Smith, Chris van Weel, Henk Smid. How should we define health?. „The BMJ”. 343 (d4163), 2011 Jul 26. DOI: 10.1136/bmj.d4163 (ang.). 
  4. AFMC Primer on Population Health A virtual textbook on Public Health concepts for clinicians. Part 1 - Theory: Thinking About Health Chapter 1 Concepts of Health and Illness. Definitions of Health (ang.). The Association of Faculties of Medicine of Canada, 2016. [dostęp 2021-03-23].
  5. Duchowy wymiar zdrowia. [dostęp 2013-02-26].
  6. Tomasz Maszczak. Zdrowie jako wartość uniwersalna. „Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu”. zesz. 54, s. 74, 2005. ISSN 01376578 (pol.). 
  7. Zygfryd Juszczyński. Szlachetne zdrowie, niech każdy się dowie. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. 3, s. 95-97, 1999. ISSN 08608075 (pol.). 
  8. Bożena Urbanek. Zdrowie i choroba w ujęciu polskich lekarzy II połowy XIX i początków XX wieku. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”. 47/3, s. 109-122, 2002. 
  9. Ferdynand Dworzaczek. O pojęciu życia przez starożytnych filozofów greckich. „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”. T. 29, z. 1, s. 26-30, 1853. 
  10. Edmund Biernacki: Co to jest choroba?. Lwów: H. Altenberg, 1905, s. 25-26, 28.
  11. The determinants of health.
  12. Marc Lalonde: A New Perspective on the Health of Canadians (ang.). www.phac-aspc.gc.ca, 1981. [dostęp 2013-03-05].
  13. O zdrowiu nie tylko psychicznym (pol.). www.komora-normobaria.pl. [dostęp 2019-04-16].
  14. Program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2011-2015 dla Powiatu Łaskiego (pol.). 2011. s. 3. [dostęp 2014-01-15].
  15. Department of Health Statistics and Information Systems WHO, Geneva: WHO methods and data sources for global burden of disease estimates 2000-2011 (ang.). 2013. [dostęp 2014-01-15].
  16. Mirosław J. Wysocki, Maria Miller. PARADYGMAT LALONDE’A, ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA I NOWE ZDROWIE PUBLICZNE. „Przegląd Epidemiologiczny”. nr 3, s. 506, 2003. ISSN 00332100 (pol.). 
  17. Rola Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i innych organizacji międzynarodowych w kształtowaniu ochrony zdrowia (pol.). s. 9. [dostęp 2014-01-15].
  18. Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia - opis kierunku (pol.). Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności. [dostęp 2014-01-15].
  19. Zdzisław Chromiński i inni, Promocja Zdrowia, Jerzy Karski (red.), wyd. 3, Warszawa: IGNIS, 1999, ISBN 83-85724-37-0 (pol.).
  20. Zdzisław Wiktor Markowski: Bioterapia jest dobra na wszystko.
  21. C.-E.A. Winslow. The Untilled Fields of Public Health. „Science”, s. 23-33, Jan. 9, 1920 (ang.). 

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Barbara Woynarowska: Edukacja Zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Światowa Organizacja Zdrowia
 • Portal zdrowia Unii Europejskiej
 • Ministerstwo zdrowia
 • Dominic Murphy, Concepts of Disease and Health, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy [online], CSLI, Stanford University, 22 stycznia 2015, ISSN 1095-5054 [dostęp 2017-12-31] (ang.). (Pojęcia choroby i zdrowia)
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  PubMed – angielskojęzyczna internetowa baza danych obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych. Została założona w 1996 roku przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), będący częścią National Library of Medicine, wchodzącego w skład National Institutes of Health.Akupunktura (z łac. acus – igła, punctura – (u)kłucie) – technika leczenia wywodząca się ze Wschodu (Chiny, Japonia, Mongolia). Jest obecnie uznawana w wielu krajach jako uzupełnienie medycyny konwencjonalnej, chociaż jej skuteczność jest przedmiotem debat i trwających badań klinicznych.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.
  Szczepionka – preparat pochodzenia biologicznego, zawierający antygen, który stymuluje układ odpornościowy organizmu do rozpoznawania go jako obcy, niszczenia i utworzenia pamięci poszczepiennej. Dzięki tej pamięci, w przypadku kolejnego kontaktu z antygenem (infekcji), odpowiedź immunologiczna wykształca się szybciej i jest silniej wyrażona (odporność wtórna), co ma uniemożliwić naturalny przebieg choroby, wraz z wykształceniem się typowych dla niej objawów klinicznych. W skład szczepionki może wchodzić żywy, o osłabionej zjadliwości (atenuowany) lub zabity drobnoustrój, a także inne fragmenty jego struktury czy metabolity. Szczepionka może być skierowana przeciwko jednemu czynnikowi chorobotwórczemu (szczepionka monowalentna) lub skojarzona przeciwko kilku czynnikom jednocześnie (poliwalentna).
  Homeostaza (gr. homoíos - podobny, równy; stásis - trwanie) – zdolność utrzymywania stałości parametrów wewnętrznych w systemie (zamkniętym lub otwartym). Pojęcie to zwykle odnosi się do samoregulacji procesów biologicznych. Zasadniczo sprowadza się to do utrzymania stanu stacjonarnego płynów wewnątrz- i (w organizmach wielokomórkowych) zewnątrzkomórkowych. Pojęcie homeostazy wprowadził Walter Cannon w 1939 roku na podstawie założeń Claude Bernarda z 1857 r. dotyczących stabilności środowiska wewnętrznego. Homeostaza jest podstawowym pojęciem w fizjologii. Pojęcie to jest także stosowane w psychologii zdrowia dla określenia mechanizmu adaptacyjnego.
  Inteligencja emocjonalna, inaczej EQ (ang. Emotional Intelligence Quotient; także EI – Emotional Intelligence) – kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób.
  Śmiertelność (ang. fatality rate) – liczba organizmów należących do określonej populacji, które giną w określonej jednostce czasu z różnych powodów, wyrażona najczęściej jako zmiana względna liczebności populacji (wskaźnik śmiertelności); jest jednym z czynników decydujących o dynamice liczebności populacji. Wyróżnia się śmiertelność ekologiczną, czyli faktycznie istniejącą w populacji w rzeczywistym siedlisku, zajmowanym również przez inne gatunki, np. przez populacje tworzące biocenozę (zob. oddziaływania międzygatunkowe, lub śmiertelność minimalną, która miałaby miejsce, gdyby populacja żyła w optymalnych warunkach.
  Alienacja (wyobcowanie) (łac. alienus, alienum - obcy, cudzy) - poczucie izolacji od społeczeństwa, nieutożsamianie się ze społecznością lokalną i ponadlokalną, utrata tożsamości jednostki charakterystyczna dla dużych ośrodków miejskich w społeczeństwach przemysłowych i poprzemysłowych (postindustrialnych) oraz dla sytuacji migracji zarobkowej.
  Homeopatia (z gr. όμοιος, homoios – podobny i πάθος, pathos – cierpienie) – forma medycyny niekonwencjonalnej, zaproponowana po raz pierwszy w 1796 przez niemieckiego lekarza Samuela Hahnemanna. Zwolennicy tej metody stosują wysoce rozcieńczone substancje, które domniemanie mają leczyć choroby o symptomach podobnych do tych powstałych w wyniku spożycia tychże substancji. Homeopatia bazuje na aksjomacie ipse dixit sformułowanym przez Hahnemanna, który nazwał go „prawem podobieństw”. Według niego substancje powodujące pewne symptomy u osób zdrowych powinny być podawane w rozcieńczonej formie pacjentom wykazującym podobne objawy. Środki homeopatyczne są przygotowywane poprzez sukcesywne rozcieńczanie. Po każdym rozcieńczeniu otrzymany roztwór jest mieszany przez intensywne potrząsanie, które homeopaci nazywają succussion, zakładając, że zwiększa to efektywność otrzymanej substancji. Cały ten proces homeopaci nazywają dynamizowaniem. Rozcieńczanie trwa zazwyczaj tak długo, że w roztworze nie pozostaje nic z początkowej substancji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.