Zderzenie efektywne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zderzenie efektywne w kinetyce chemicznej oznacza takie zderzenie cząsteczek substratów, w wyniku którego dochodzi do utworzenia, bądź zerwania wiązań chemicznych.

Rykoszet – niecentralne zderzenie dwóch ciał w wyniku którego oba ciała (lub jedno - gdy jedno z nich ma masę pomijalnie małą w stosunku do drugiego, np. zderzenie piłki ze ścianą) zmieniają kierunek swojego ruchu (o kąt znacznie różniący się od 0° i 180°) na skutek tego, że punkt przecięcia torów ruchu nie leży na odcinku łączącym środki masy obu ciał (podobnie punkt zetknięcia obu ciał w chwili zderzenia nie leży na odcinku łączącym środki ich masy). W wyniku rykoszetu zmiana pędów obu ciał jest znacznie mniejsza niż przy zderzeniu centralnym.Grupa funkcyjna (podstawnik) – szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji.

O zajściu reakcji chemicznej na skutek zderzania cząsteczek decydują m.in. następujące czynniki:

Rozkład Boltzmanna – stosowane w fizyce i chemii równanie określające sposób obsadzania stanów energetycznych przez atomy, cząsteczki lub inne indywidua cząsteczkowe (cząstki) w stanie równowagi termicznej.Energia aktywacji - jest podawaną często w przeliczeniu na 1 mol substancji wielkością bariery energetycznej (w skali mikroskopowej - bariera potencjału), którą musi pokonać układ reagujących indywiduów chemicznych, aby doszło do reakcji chemicznej.
  • energia kinetyczna zderzenia (zob. rozkład Boltzmanna)
  • energia aktywacji reakcji.
  • kąty zderzenia w stosunku do określonych grup lub wiązań chemicznych
  • czy są to zderzenia centralne czy też zderzenia o charakterze rykoszetu - w zależności od reakcji i jej mechanizmu bardziej efektywne mogą być pierwsze lub drugie.
  • Kinetyka chemiczna – dział chemii fizycznej zajmujący się badaniem przebiegu reakcji chemicznej w czasie. Twórcą kinetyki chemicznej był Ludwig Ferdinand Wilhelmy.
    Reklama