Zdarzenie prawne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zdarzenie prawne – zdarzenie pociągające za sobą powstanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego. Powstanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego są określane jako skutki prawne. Zdarzeniem prawnym jest każde zdarzenie, które wywołuje skutki prawne – zależne lub niezależne od ludzkiej woli. Zdarzenia zależne od woli człowieka nazywane są działaniami (np. zawarcie związku małżeńskiego, zawarcie umowy o pracę). Zdarzenia prawne niezależne od ludzkiej woli, jak np. śmierć czy zdarzenia wynikające z działania sił przyrody, występują rzadziej niż działania zależne od ludzkiej woli.

Stosunek prawny – regulowany normami prawnymi stosunek społeczny tetyczny (zależność społeczna) między co najmniej dwoma podmiotami prawa.Kryminalistyka – nauka o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania, a także wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadniania istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami. Pokrewna jej jest kryminologia zajmująca się osobowością sprawcy oraz warunkami i przyczynami jego czynu.

W kryminalistyce rezultatem podjętych działań oraz przeprowadzonych procesów myślowych, dotyczących jakiegoś zdarzenia, jest wersja kryminalistyczna.

Podział zdarzeń prawnych[ | edytuj kod]

 • Działania zależne od woli ludzkiej:
 • Czyny:
 • Czyny dozwolone,
 • Czyny niedozwolone;
 • Akty prawne:
 • Czynności prawne,
 • Decyzje administracyjne,
 • Konstytutywne orzeczenia sądowe;
 • Działanie niezależne od woli ludzkiej.
 • Skutek prawny, konsekwencja prawna – następstwo określonych przepisami prawa okoliczności polegające na powstaniu, zmianie lub wygaśnięciu stosunku prawnego. Skutek prawny determinuje sankcja prawna.Fakt prawny – ogół okoliczności określonych przepisami prawa, które wywołują skutki prawne, czyli powodują powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku prawnego. O takich faktach mówi się, że są "doniosłe prawnie".


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Zachowanie prawne - fakt prawny, który jest zależny od woli podmiotu. Zachowania prawne dzielimy na działania (zachowania aktywne) i zaniechania (brak działania w sytuacji, gdy prawo wymaga aktywności). Można je również podzielić na zachowania zgodne z prawem i niezgodne z prawem.

  Reklama