• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zburzenie Kalisza  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Plac św. Józefa w Kaliszu, plac w Śródmieściu Kalisza, klasycystyczny, wytyczony w 1818 według projektu Sylwestra Szpilowskiego, nieregularny, pięciokątny, u wylotu czterech ulic, zburzony w 1914, odbudowany w niejednolitym stylu architektonicznym, zmodernizowany w latach 1935–1936 i 1998–1999; zespół cennych obiektów zabytkowych, wraz z założeniem urbanistycznym miasta lokacyjnego wpisany do rejestru zabytków w 1956; w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej nazwany jest placem Świętojańskim.Odbudowa Kalisza – odbudowa miasta zrealizowana w dwudziestoleciu międzywojennym po zburzeniu miasta przez wojska niemieckie w czasie I wojny światowej.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Drewicz 2014 ↓, s. 106–107.
  2. Drewicz 2014 ↓, s. 136–137.
  3. Oba Cesarstwa były stronami tej Konwencji: lista uczestników (ang.).
  4. Militär-Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich. Vom 20. Juni 1872.
  5. Według § 9 Kodeksu przepisy o przestępstwach, popełnionych w polu (niem. im Felde), czyli ustawy wojenne (Kriegsgesetze) obowiązywały: 1) w czasie pozostawania sił zbrojnych lub ich poszczególnych części w stanie zmobilizowanym; 2) w czasie stanu wojny (Kriegszustandes), ogłoszonego z mocy ustaw na obszarach tym stanem objętych; 3) względem tych oddziałów wojskowych, którym podczas rozruchu, rokoszu lub przedsięwzięcia wojennego dowodzący oficer służbowo ogłosił, że podczas tychże względem nich ustawy wojenne będą stosowane; 4) względem jeńców wojennych, którym najwyższy w miejscu ich pobytu dowodzący oficer służbowo oznajmił, że ustawy wojenne względem nich będą stosowane.
  6. Oznaczało to trwałą utratę orderów i odznaczeń honorowych (§ 39).
  7. Władysław Kościelniak, Krzysztof Walczak: Kronika miasta Kalisza. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2002, s. 165. ISBN 83-85638-43-1.
  8. Jerzy Aleksander Splitt: Z kart historii: Burzenie Kalisza w 1914 roku (pol.). Dawny Kalisz. [dostęp 2016-05-15].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Józef Dąbrowski, Katastrofa kaliska, Warszawa 1914
 • Bronisław Szczepankiewicz, Kalisz wśród bomb, granatów i ognia w dniach sierpniowych 1914 roku, Warszawa 1939
 • Maciej Drewicz: Wypadki kaliskie 1914. Reinterpretacja obrazu zdarzeń. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014. ISBN 978-83-62689-26-2. (pol.)
 • Krystyna Dobak-Splitt, Jerzy Aleksander Splitt: Kalisz poprzez wieki. Kalisz: Towarzystwo Miłośników Kalisza, 1988. (pol.)
 • Przemek Woźny: Retrospekcja. Zburzenie Kalisza w 1914 r. / Stan obecny (pol.). Dawny Kalisz www.kalisz.info. [dostęp 2017-04-01].
 • Kalisz 1914-2014 (pol.). 1914kalisz.pl (obecnie w Internet Archive). [dostęp 2017-04-01].
 • Mieczysław-Arkadiusz Woźniak: Kalisz – 1914. Pogrom miasta (pol.). info.kalisz.pl. [dostęp 2017-04-13].
 • Miasto, które odrodziło się jak Feniks z popiołów. 100 lat temu Kalisz przestał istnieć (pol.). tvn24.pl, 2014-08-03. [dostęp 2017-04-01].
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ikonografia zniszczonych obiektów
 • Główny Rynek w Kaliszu – najstarszy plac w Kaliszu, znajdujący się w Śródmieściu. Wokół niego znajdują się zabytkowe, odbudowane lub zbudowane na nowo po zniszczeniu przez Niemców miasta w sierpniu 1914 r. kamienice, z których kilka jest odnowionych, a na środku znajduje się trzeci z kolei, wybudowany po I wojnie światowej Ratusz wraz z urzędem miejskim. W parterach kamienic mieszczą się liczne sklepy, kawiarnie i banki, a w Ratuszu restauracja.Armia Cesarstwa Niemieckiego (niem. Deutsche Armee (Kaiserreich), Kaiserliche Armee) – oficjalne określenie sił zbrojnych Cesarstwa Niemieckiego, pod rozkazami cesarza. Składała się z czterech kontyngentów: pruskiego, obejmującego także mniejsze kraje Rzeszy, bawarskiego, saskiego i wirtemberskiego. Formalnie, mimo przejścia pod dowództwo pruskie, królowie tych trzech krajów zachowali pewną kontrolę nad wojskiem. Dotyczyło to zwłaszcza Bawarii. Żołnierze składali przysięgę na wierność cesarzowi, ale bawarskich wojskowych ta przysięga obowiązywała jedynie w czasie wojny, gdyż w czasie pokoju zwierzchnictwo nad armią bawarską sprawował król bawarski. Ponadto, wojska bawarskie różniły się nieco umundurowaniem i istniały wyodrębnione korpusy bawarskie.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wagon towarowy – pojazd kolejowy przeznaczony do transportu ładunków i towarów. Wagon towarowy składa się z dwóch głównych części: podwozia oraz nadwozia. W skład podwozia wchodzi ostoja, czyli rama wagonu, która z kolei oparta jest na kołach. Na ostoi oparte są układ hamulcowy i mechaniczny, zderzaki i urządzenie cięgłowe. Nadwozie ma budowę przystosowaną do rodzaju transportowanego ładunku. Według jednolitej klasyfikacji sporządzonej przez Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) wagony towarowe kolei europejskich podzielone są na następujące rodzaje:
  Gubernia kaliska (ros. Калишская губерния), gubernia Królestwa Polskiego istniejąca w latach 1837–1844 i 1867–1918 ze stolicą w Kaliszu; w 1919 przekształcona w województwo łódzkie ze stolicą w Łodzi.
  Kalisz – stacja kolejowa w Kaliszu, w województwie wielkopolskim, w Polsce. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca wojewódzkiego.
  Jeniec wojenny – zatrzymana osoba, zdefiniowana w artykule 4 i 5 Konwencji Genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych przyjętej 12 sierpnia 1949 jako ta, która angażowała się w działania bojowe pod rozkazami swojego rządu i została zatrzymana przez siły zbrojne strony przeciwnej. Osoba taka nazywana jest kombatantem posiadającym immunitet wynikający z międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.
  Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.
  Mobilizacja – przejście sił zbrojnych państwa z etatu pokojowego na organizację stanu wojennego, przekształcenie gospodarki pokojowej w gospodarkę wojenną oraz dostosowanie administracji państwowej dla potrzeb wojny.
  Cesarstwo Niemieckie, (niem.) Deutsches Kaiserreich lub Rzesza Niemiecka (niem.) Deutsches Reich – oficjalne określenie niemieckiego państwa narodowego założonego w 1871 roku przez polityka Ottona von Bismarcka. Po upadku określane także jako Druga Rzesza (Zweites Reich).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.