• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbigniew Morsztyn  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.Jerzy Stano (ur. Nowotaniec, zm. po roku 1591) – szlachcic polski herbu Gozdawa, syn Hieronima, poseł ziemi sanockiej, krzewiciel kalwinizmu. Był posłem na Sejm Rzeczypospolitej. W roku 1591 bierze udział w synodzie protestanckim w Radomiu jako delegat Ziemi sanockiej. Zmarł po roku 1591, potomstwo cztery córki i syn Jerzy.
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • bracia polscy w Prusach
 • Jan Andrzej Morsztyn
 • barok
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Morsztyn Zbigniew, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. I: A-M, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 691–692, ISBN 83-01-05368-2.
  2. Morsztyn Zbigniew, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-01-12].
  3. Janusz Pelc, Zbigniew Morsztyn poeta-arianin, [w:] "Odrodzenie i Reformacja w Polsce", t. 10, 1965, s. 146.
  4. Mary Wanda Stephen, Do biografii i twórczości Zbigniewa Morstyna, [w:] "Pamiętnik Literacki", t. 54, Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza, Instytut Badań Literackich (Polska Akademia Nauk), wyd. Zakład im. Ossolińskich, 1963, s. 419.
  5. Czesław Hernas, Barok, W-wa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 s. 346-347.
  6. Czesław Hernas, Barok, W-wa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 s. 347.
  7. Czesław Hernas, Barok, W-wa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 s. 350.
  8. Julian Krzyżanowski,Dzieje literatury polskiej, W-wa, PWN, 1979, s. 148.
  9. Czesław Hernas, Barok, W-wa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 360-361.
  Wołyń (ukr. Волинь) – kraina historyczna w dorzeczu górnego Bugu oraz dopływów Dniepru: Prypeci, Styru, Horynia i Słuczy, obecnie część Ukrainy – obwody wołyński i rówieński, zachodnia część żytomierskiego oraz północne części tarnopolskiego i chmielnickiego.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ikona (gr. εικων, eikón oznaczające obraz) – obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne. Charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greckokatolickiego. Pierwowzorem ikon, były prawdopodobnie, ponieważ nie ma pewności wśród historyków sztuki portrety grobowe z Fajum bądź wczesnochrześcijańskie malarstwo katakumbowe.
  Beresteczko (ukr. Берестечко) – miasto nad Styrem, na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie horochowskim, do 1945 w Polsce, w województwie wołyńskim, w powiecie horochowskim, siedziba gminy Beresteczko.
  Kaliningrad (ros. Калининград, do 4 czerwca 1946 Królewiec (do XVI w. także Królówgród), ros. Кёнигсберг, niem. Königsberg, łac. Regiomontium, prus. Kunnegsgarbs, lit. Karaliaučius) – stolica obwodu kaliningradzkiego – eksklawy Federacji Rosyjskiej, u ujścia Pregoły do Bałtyku, w historycznej krainie Sambii. Liczba ludności Kaliningradu w 2006 wynosiła 434,9 tys.
  Województwo krakowskie (łac. Palatinatus Cracoviensis) – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca od XIV wieku do 1795 r., część prowincji małopolskiej. Obejmowała powierzchnię 17 650 km² posiadając 8 powiatów. Siedzibą wojewody był Kraków, a sejmiki ziemskie odbywały się w Nowym Korczynie.
  Bogusław Radziwiłł herbu Trąby (ur. 3 maja 1620 w Gdańsku, zm. 31 grudnia 1669 pod Królewcem) – książę Świętego Cesarstwa Rzymskiego, wielokrotny poseł na Sejm Rzeczypospolitej, starosta barski, koniuszy wielki litewski od 1646, chorąży wielki litewski od 1638, feldmarszałek szwedzki, generalny namiestnik Prus Książęcych w latach 1657-1669.
  Tolerancja (łac. tolerantia – „cierpliwa wytrwałość”; od łac. czasownika tolerare – „wytrzymywać”, „znosić”, „przecierpieć”) – termin stosowany w socjologii, badaniach nad kulturą i religią. W sensie najbardziej ogólnym oznacza on postawę wykluczającą dyskryminację ludzi, których sposób postępowania oraz przynależność do danej grupy społecznej może podlegać dezaprobacie przez innych pozostających w większości społeczeństwa. W okresie reformacji pojęcie to było stosowane w odniesieniu do mniejszości religijnych. Obecnie termin ten obejmuje również tolerancję różnych orientacji seksualnych oraz odmiennych światopoglądów.
  Janusz Jasiński (ur. 4 września 1928 w Wołominie) - polski historyk, profesor doktor habilitowany. Studia historyczne ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1954 r. Pracę doktorską obronił w 1964 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Habilitację uzyskał w 1982 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł profesora nadano 1993, od 1996 zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.