Zamglenie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zamglony horyzont.

Zamgleniezawiesina mikroskopijnych kropelek wody lub zwilżonych cząstek higroskopijnych w powietrzu przy powierzchni ziemi, powodująca obniżenie widzialności (czyli odległości widzenia w kierunku poziomym z wysokości 1,8 m) do 10 km. Jeżeli tego rodzaju zawiesina ogranicza widzialność poniżej 1 km, to mówimy o mgle.

Mgła – krople wody (lub kryształy lodu) zawieszone w powietrzu. Mgły różnią się od chmur (stratus) tym, że ich dolna podstawa styka się z powierzchnią ziemi, podczas gdy podstawa chmur jest ponad powierzchnią ziemi. Mgła powoduje ograniczenie widzialności poniżej 1 km.Widzialność (met.) – zależny od warunków atmosferycznych zasięg dostrzegania i rozróżniania leżących na poziomie zbliżonym do poziomu, na którym znajduje się obserwator. Pojęcie jest definiowane na podstawie wykładniczego „prawa kontrastów”, a stopień widzialności określa się wzrokowo lub z użyciem przyrządów pomiarowych (rodzaju nefelometrów). Pomiary widzialności pomagają m.in. zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym, w żegludze i lotnictwie (ze spadkiem widzialności rośnie ryzyko kolizji).

Widzialność określa się w kilometrach (w zakresie poniżej 1 km – w metrach), milach morskich bądź ogólniej, za pomocą słownych określeń lub w międzynarodowej skali.

Gdy powietrze jest czyste (pozbawione pyłów i kropelek wody), wyraźnie widać obiekty oddalone o kilkadziesiąt kilometrów, a niebo jest wyraźnie niebieskie. Zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu rozpraszają światło, co ogranicza widoczność poprzez rozmycie szczegółów (konturów). Im zanieczyszczeń jest więcej, tym większe jest rozmycie szczegółów i mniejsza widzialność. Rozproszenie światła powoduje również zmniejszenie kontrastu i nasycenia kolorów, wskutek czego m.in. niebo traci niebieski kolor, stając się szare.

Mila morska (Mm, ang.: nautical mile – NM, International Nautical Mile – INM) – jest jednostką odległości stosowaną w nawigacji morskiej oraz lotnictwie. Jest to długość łuku południka ziemskiego odpowiadająca jednej minucie kątowej koła wielkiego. W rzeczywistości ze względu na kształt kuli ziemskiej (Geoida) długość łuku 1 minuty kątowej jest różna w zależności od szerokości geograficznej, dlatego umownie przyjęto długość uśrednioną.Zawiesina - układ niejednorodny, dwufazowy, w postaci cząstek jednego ciała rozproszonych (faza rozproszona) w drugim ciele (faza rozpraszająca), np. cząstek ciała stałego w gazie lub cząstek cieczy w cieczy. Jeżeli cząstki te są dostatecznie małe, mowa jest o układzie koloidalnym. Gęstość fazy rozproszonej w zawiesinach jest na ogół większa niż gęstość fazy rozpraszającej i z tego powodu rozproszone cząstki fazy stałej mają tendencję do sedymentacji (opadania).

Obniżenie ciśnienia powietrza przy danej temperaturze powoduje zwiększone parowanie wody z kropelek zamglenia, w wyniku czego zmniejsza się zamglenie, a wzrasta widzialność. Jednak spadek ciśnienia spowoduje pogorszenie pogody w najbliższym czasie. Stąd w tradycji wiejskiej funkcjonuje przepowiednia pogody „Dobrze widać góry, będzie padać”.

Słońce prześwitujące przez cienką warstwę mgły w zimowy poranek w Albuquerque, Nowy Meksyk, USA.

Inaczej niż w przypadku mgły, podczas zamglenia zazwyczaj nie odczuwa się panującej wtedy niskiej temperatury i wysokiej wilgotności powietrza. Kropelki wody w zamgleniu są mniejsze niż w przypadku mgły lub maja mniejszą koncentrację, natomiast widoczność przy powierzchni ziemi jest większa.

Symbol Mist1.png symbol przewidziany dla zamglenia wraz z natężeniem.

Ocena skali widzialności[ | edytuj kod]

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • zmętnienie
 • smog
 • mgła
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Słownik tematyczny terminów, wyrażeń i zwrotów stosowanych w prognozach meteorologicznych. Red. Teresa Zawiślak. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2010 [1], s. 8, 44
  2. Dziennik Klimatyczny, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
  3. Widzialność pozioma * Morska skala widzialności * Obserwacje widzialności poziomej (pol.). W: Materiały dla studentów Wydziału Nawigacyjnego AM w Gdyni, kierunek Nawigacja Morska [on-line]. ocean.am.gdynia.pl
  Reklama