Zamek muszli

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zamek muszli (łac. cardo) – blokująca struktura wykształcona na połówkach muszli małży (Bivalvia) w postaci wypukłości (guzków, zębów), rowków i zagłębień oraz listew wytwarzanych przez każdą z połówek muszli. Zapobiega przesuwaniu się muszli w trakcie wędrówek oraz w czasie ich otwierania i zamykania.

Klasyfikacja biologiczna – szeregowanie organizmów w uporządkowany sposób według zasad systematyki biologicznej. Wynikiem tego procesu jest hierarchiczny układ systematyczny prezentujący aktualny w danym okresie stan wiedzy o podobieństwie i pochodzeniu organizmów. W zależności od przyjętej metody badawczej może to być hierarchiczny układ oparty na kategoriach systematycznych lub drzewie filogenetycznym, może obejmować wszystkie znane nauce organizmy lub ich określoną grupę. Dziedziną biologii, która zajmuje się klasyfikowaniem organizmów, jest systematyka organizmów, a reguły klasyfikacji i nazewnictwa systematycznego określa jej poddyscyplina – taksonomia.Rogowcowate (Tellinidae) – rodzina morskich małży z rzędu Veneroida obejmująca około 200 gatunków o owalnych, jasno ubarwionych muszlach, dorastających do 125 mm długości. Żyją głęboko zakopane w piaszczystym lub mulistym dnie. Żywią się detrytusem zbieranym z powierzchni dna za pomocą bardzo długiego syfonu wpustowego. Rodzina ma kosmopolityczny zasięg występowania. W polskiej strefie Bałtyku występuje rogowiec bałtycki (Macoma balthica) i rogowiec wapienny (Macoma calcarea).

Zamek jest położony poniżej szczytów muszli, na jej stronie grzbietowej.

Ze względu na duże zróżnicowanie wyróżnia się następujące typy budowy zamka:

 • anomalodesmatowy – listwy boczne słabo zaznaczone, często występuje chondrofor i resilium, spotykany u Anomalodesmata,
 • desmodontowy – zęby główne tworzą chondrofor, występuje u Myidae i Mactridae,
 • dysodontowy – zęby zredukowane lub ich brak, występuje u Mytilidae i Ostreidae,
 • hemidapedontowy – małe zęby główne są osadzone na cienkiej płytce, a zęby boczne zredukowane lub słabo zaznaczone, ten typ zamka występuje u Tellinidae i Scrobiculariidae,
 • heterodontowy – zęby główne znajdują się na długiej listwie, a wydłużone zęby boczne pod szczytem, występuje u Sphaeriidae,
 • isodontowy – 2 duże zęby wraz z odpowiadającymi im zagłębieniami położone na każdej ze skorup, występuje u Spondylidae,
 • pachyodontowy – 1–3 asymetrycznych zębów i odpowiadające im zagłębienia na listwie zamka drugiej połowy muszli, występuje u Chamidae,
 • schizodontowy – zęby ułożone promieniście od szczytu, w prawej skorupce zwykle występują dwa, a w lewej jeden ząb, taki zamek występuje u Trigoniidae i Unionidae,
 • taksodontowy – licznie występujące, często ukośnie osadzone zęby położone na długich listwach, występuje u Nuculidae, Arcidae i Glycymeridae.
 • Budowa zamka jest wykorzystywana w klasyfikacji małży.

  Omułkowate (Mytilidae) – rodzina morskich, rzadziej słonawowodnych małży nitkoskrzelnych z monotypowego rzędu Mytiloida, obejmująca liczne gatunki występujące w przybrzeżnych płytkich wodach mórz zimnych i tropikalnych całej kuli ziemskiej. Niektóre Mytilidae są komercyjnie poławiane i hodowane w celach konsumpcyjnych. W Morzu Bałtyckim występuje omułek jadalny (Mytilus edulis).Maktrowate (Mactridae) – rodzina małży z rzędu Veneroida obejmująca około 150 gatunków szeroko rozprzestrzenionych we wszystkich morzach świata. Wiele gatunków poławia się w celach konsumpcyjnych, zwłaszcza małże z rodzaju Mactra oraz Spisula solidissima – podstawowy gatunek użytkowy. W zapisie kopalnym znane są z warstw wczesnej kredy Ameryki Północnej.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Zoologia : bezkręgowce. T. 1. Red. nauk. Czesław Błaszak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 511. ISBN 978-83-01-16108-8.
 • Armand R. Maggenti: Online Dictionary of Invertebrate Zoology: Complete Work (ang.). University of Nebraska. [dostęp 4 maja 2011].
 • Kulkówkowate (Sphaeriidae) – rodzina słodkowodnych małży z rzędu Veneroida obejmująca około 150 gatunków o kulistych muszlach perforowanych licznymi kanałami. Są to drobne małże o rozmiarach 2–30 mm, występujące na wszystkich kontynentach. W Polsce stwierdzono występowanie 23 przedstawicieli tej rodziny.Anomalodesmata – takson obejmujący małże (Bivalvia) z podgromady Heterodonta, u których muszla jest cienka, złożona z nierównych połówek zawierających wewnątrz warstwę perłową, zamek muszli jest słabo zaznaczony i zwykle bezzębny, wewnętrzna część więzadła jest wapienna, skrzela mają kształt poziomej przegrody, a syfony są dobrze rozwinięte. Są to gatunki morskie, występujące głównie w strefie tropikalnej i subtropikalnej, żyjące w osadach dennych lub drążące skały. W zależności od ujęcia, Anomalodesmata klasyfikowane są w randze podgromady, nadrzędu lub rzędu (tutaj przyjęto nadrząd).
  Warto wiedzieć że... beta

  Małgwiowate (Myidae) – rodzina morskich małży z rzędu Myoida, obejmująca gatunki o cienkościennych muszlach owalnych w zarysie. Skorupki muszli są lekko niesymetryczne, otwarte na końcu. Zamek muszli typu desmodontowego, jego zęby główne tworzą na lewej skorupce wystający chondrofor, do którego przymocowane jest więzadło. Małgwiowate ryją w piasku, mule lub żwirze mórz strefy umiarkowanej i arktycznej. Platyodon sp. ruchami skorupek borują otwory w miękkich skałach.
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Małże (Bivalvia, z gr. bi – dwa + łac. valva – skorupka), dawniej również blaszkoskrzelne (Lamellibranchiata) – takson w randze gromady obejmujący około 8000 gatunków mało aktywnych lub osiadłych, wyłącznie wodnych, bentosowych mięczaków (Mollusca) o bocznie spłaszczonym ciele okrytym dwuklapową muszlą. Ciało małża składa się z tułowia (zwanego workiem trzewiowym) i nogi. Jest pozbawione głowy, szczęki i tarki. Małże pełzają, żyją w dnie, ryją, pływają lub przytwierdzają się bisiorem do podłoża. Liczne gatunki, np. ostrygi, wenerydowate i omułki, są jadalne. Z niektórych pozyskuje się cenne perły oraz masę perłową. Małże są znane od kambru. W wodach śródlądowych Polski stwierdzono występowanie 34 gatunków – m.in.: szczeżuja pospolita (Anodonta piscinalis), kilka gatunków skójek (Unio) i racicznica zmienna (Dreissena polymorpha) – a w Morzu Bałtyckim 9 gatunków.
  Ostrygowate, ostrygi (Ostreidae) – rodzina osiadłych małży nitkoskrzelnych z rzędu Ostreoida, licząca około 100 gatunków, m.in. ostryga jadalna (Ostrea edulis), ostryżyca amerykańska (Crassostrea virginica) i ostryżyca japońska (Crassostrea gigas). Są uznawane za najcenniejsze mięczaki jadalne, poławiane i hodowane.
  Muszla – jedno- lub dwuczęściowy wapienny szkielet zewnętrzny muszlowców (Conchifera) i ramienionogów (Brachiopoda), u niektórych grup częściowo lub całkowicie zredukowany. Do ciała zwierzęcia przytwierdzona jest jednym mięśniem, parą mięśni lub szeregiem mięśni parzystych.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.
  Nuculidae – rodzina niedużych, kosmopolitycznych małży słonowodnych zaliczanych do rzędu Nuculoida z podgromady pierwoskrzelnych. Obejmuje ponad 1000 gatunków, w tym 150 żyjących współcześnie, m.in. z rodzajów:

  Reklama