• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaburzenia dysocjacyjne  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Trans – jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości. Stan umysłu charakteryzujący się zmienioną świadomością, co oznacza również zmienioną wrażliwość na bodźce. Trans może wywoływać stan obniżonej lub podwyższonej świadomości. Osoby pogrążone w transie mogą wykonywać określone czynności podświadomie, w sposób niekontrolowany przez świadomość.Trauma lub uraz psychiczny – trwała zmiana w psychice, która spowodowana jest gwałtownym i przykrym przeżyciem. Trauma może oznaczać także to co powoduje w psychice trwałą zmianę, nagłe wzruszenie.
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • paraliż
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Paul F. Dell, Dissociation and the Dissociative Disorders, 1 listopada 2010, DOI10.4324/9780203893920 [dostęp 2020-04-29].
  2. Paul F. Dell, A new model of dissociative identity disorder, „The Psychiatric Clinics of North America”, 29 (1), 2006, 1–26, vii, DOI10.1016/j.psc.2005.10.013, ISSN 0193-953X, PMID16530584 [dostęp 2020-04-29].
  3. L.D. Butler i inni, Hypnotizability and traumatic experience: a diathesis-stress model of dissociative symptomatology, „The American Journal of Psychiatry”, 153 (7 Suppl), 1996, s. 42–63, DOI10.1176/ajp.153.8.A42, ISSN 0002-953X, PMID8659641 [dostęp 2020-04-29].c?
  4. D.H. Gleaves, M.C. May, E. Cardeña, An examination of the diagnostic validity of dissociative identity disorder, „Clinical Psychology Review”, 21 (4), 2001, s. 577–608, DOI10.1016/s0272-7358(99)00073-2, ISSN 0272-7358, PMID11413868 [dostęp 2020-04-29].
  5. Paul F. Dell, The multidimensional inventory of dissociation (MID): A comprehensive measure of pathological dissociation, „Journal of trauma & dissociation: the official journal of the International Society for the Study of Dissociation (ISSD)”, 7 (2), 2006, s. 77–106, DOI10.1300/J229v07n02_06, ISSN 1529-9732, PMID16769667 [dostęp 2020-04-29].
  6. Igor J. Pietkiewicz, Radosław Tomalski, Zaburzenia związane z traumą – perspektywa teoretyczna, „Czasopismo Psychologiczne”, s. 261-268, DOI10.14691/CPPJ.24.2.261 [dostęp 2020-04-29].
  7. Steven J. Lynn, Judith W. Rhue, Dissociation : clinical and theoretical perspectives, New York: Guilford Press, 1994, ISBN 0-89862-186-0, OCLC 30354398 [dostęp 2020-04-29].
  8. Van der Kolk, B. A., Van der Hart, O., & Marmar, C. R. (1996). "Dissociation and information processing in posttraumatic stress disorder". In B. A. van der Kolk, A. C. McFarlane, & L. Weisaeth (eds.). Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on mind, body, and society. New York: Guilford Press. Strony 303–27.
  9. Wayne Weiten, Psychology applied to modern life : adjustment in the 21st century, wyd. 9th ed, Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning, 2009, ISBN 978-0-495-55339-7, OCLC 222661447 [dostęp 2020-04-29].
  10. C.R. Snyder, Coping : the psychology of what works, New York: Oxford University Press, 1999, ISBN 1-4237-3906-X, OCLC 232157139 [dostęp 2020-04-29].
  11. Moshe. Zeidner, Norman S. Endler, Handbook of coping : theory, research, applications, New York: Wiley, 1996, ISBN 0-471-59946-8, OCLC 32272339 [dostęp 2020-04-29].
  12. P.M. Coons, Psychogenic or dissociative fugue: a clinical investigation of five cases, „Psychological Reports”, 84 (3 Pt 1), 1999, s. 881–886, DOI10.2466/pr0.1999.84.3.881, ISSN 0033-2941, PMID10408212 [dostęp 2020-04-29].
  13. Mark Kritchevsky, Judy Chang, Larry R. Squire, Functional amnesia: clinical description and neuropsychological profile of 10 cases, „Learning & Memory (Cold Spring Harbor, N.Y.)”, 11 (2), 2004, s. 213–226, DOI10.1101/lm.71404, ISSN 1072-0502, PMID15054137, PMCIDPMC379692 [dostęp 2020-04-29].
  14. Wolfgang Gaebel, Jürgen Zielasek, Geoffrey Reed, Zaburzenia psychiczne i behawioralne w ICD-11: koncepcje, metodologie oraz obecny status, „Psychiatria Polska”, 51 (2), 2017, s. 169–195, DOI10.12740/pp/69660, ISSN 0033-2674 [dostęp 2020-04-29] (pol.).c?
  15. Jeffrey Abugel, Feeling unreal : depersonalization disorder and the loss of the self, Oxford: Oxford University Press, 2006, ISBN 0-19-517022-9, OCLC 61123091 [dostęp 2020-04-29].
  16. Bob P. (2003). Dissociation and neuroscience: History and new perspectives. Inter.J.Neuroscience, 113; 903-914
  17. Agata Szulc, Psychiatria, Wrocław: Edra Urban & Partner, [cop. 2018], ISBN 978-83-65835-90-1, OCLC 1043049445 [dostęp 2020-04-29].
  18. Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska, Zanim rozpoznasz u pacjenta zaburzenie konwersyjne, dokładnie zbadaj jego stan somatyczny i neurologiczny. Opis przypadku, „Psychiatria Polska”, tom XLVI (numer 3), 2012, strony 483–492 [dostęp 2020-04-29].c?
  19. Howell E. (2005). The Dissociation. New York: Mind. Wyd. Routledge Taylor& Francis Group. s. 79-116.
  20. Degun-Mother M. (2006). Hypnosis, Dissociation and Survivors of Child Abuse – Understanding and Treatment. London: Wyd. J. Wiley&Sons Ltd.
  21. Yapko M.D. (2005). Podstawy hipnozy. Gdańsk: GWP.
  22. Rossi E.L. (1995). Hipnoterapia. Psychobiologiczne mechanizmy uzdrawiania Poznań: Wyd.Zysk i S-ka.

  Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Drgawki (konwulsje) – mimowolne skurcze mięśni, które występują w niektórych chorobach takich jak: padaczka, tężec czy też cukrzyca. Występują także przy wysokiej gorączce powyżej 40 °C.Szpital Salpêtrière – szpital w Paryżu. Pierwotnie był fabryką prochu (stąd nazwa - fr. Salpêtrière od łac. salpetrae czyli sól kamienna, saletra - jeden ze składników prochu strzelniczego). W 1656 roku na mocy kwietniowego edyktu wydanego przez Ludwika XIV został przekształcony w przytułek dla ubogich. Służył także jako więzienie dla przestępców, prostytutek, niepełnosprawnych psychicznie, chorych psychicznie, epileptyków, libertynów. Był znany ze swej wielkiej populacji szczurów. W latach 1848-1893 w szpitalu praktykował Jean-Martin Charcot.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Psychoza (gr. psyche – dusza i osis – szaleństwo) – zaburzenie psychiczne definiowane w psychiatrii jako stan umysłu, w którym doznaje się silnych zakłóceń w percepcji (postrzeganiu) rzeczywistości. Osoby, które doznają stanu psychozy, doświadczają zaburzeń świadomości, spostrzegania, a ich sposób myślenia ulega zwykle całkowitej dezorganizacji. Osoba znajdująca się w stanie psychozy ma przekonanie o realności swoich przeżyć i wydaje się jej, że funkcjonuje normalnie. Istotą psychozy jest brak krytycyzmu wobec własnych, nieprawidłowych spostrzeżeń i osądów, przy czym należy tu rozróżnić psychozy z prawidłowo zachowaną świadomością, od psychoz z towarzyszącymi zaburzeniami świadomości.
  Jean-Martin Charcot (ur. 29 listopada 1825 w Paryżu, zm. 16 sierpnia 1893 w Montsauche-les-Settons) – francuski lekarz, neurolog, jeden z twórców psychiatrii.
  Narkotyk – potoczna nazwa niektórych substancji odurzających działających na ośrodkowy układ nerwowy. Ze względu na poglądy społeczne, różnice kulturowe, stany prawne itp. nie ma jednoznacznej definicji słowa narkotyk. Narkotykami nazywa się:
  Milton Hyland Erickson (ur. 5 grudnia 1901w Aurum, Nevada, zm. 25 marca 1980 w Phoenix, Arizona) – amerykański psychiatra i psycholog specjalizujący się w
  Zaburzenia dysocjacyjne, dysocjacja (łac. dissociatio, rozdzielenie) - jeden z ostrzejszych mechanizmów obronnych, znany w psychologii. Pojęcie dotyczy zaburzeń określanych niegdyś jako histeryczne.
  Człowiek rozumny (Homo sapiens) – gatunek ssaka z rodziny człowiekowatych (Hominidae), jedyny występujący współcześnie przedstawiciel rodzaju Homo. Występuje na wszystkich kontynentach.
  Zespół stresu pourazowego, zaburzenie stresowe pourazowe, PTSD (ang. posttraumatic stress disorder) - rodzaj zaburzenia lękowego będący efektem przeżycia traumatycznego wydarzenia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.938 sek.