• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ZAM  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Kod znak-moduł to sposób zapisu liczb całkowitych oznaczany jako ZM (bądź SM – ang. sign-magnitude). Wszystkie bity poza najstarszym mają takie samo znaczenie jak w naturalnym kodzie binarnym. Wyróżniony bit w tym zapisie jest bitem znaku. Jeżeli ma on wartość 0 to dana liczba jest nieujemna, jeżeli 1, to liczba jest niedodatnia. W związku z tym występują dwie reprezentacje zera: +0 (00000000ZM) i -0 (10000000ZM). Jednocześnie wpływa to na zakres liczb jaki można przedstawić używając kodowania ZM na n bitach:Pamięć taśmowa (ang. tape memory) – typ masowej pamięci zewnętrznej, w której jako nośnik informacji jest wykorzystywana taśma magnetyczna.
  Moduły ZAM 11 i wyższych[ | edytuj kod]
 • 1-4 modułów pamięci operacyjnejpamięć ferrytowa o pojemności 8 kilosłów, w specjalnym wykonaniu do 256 kilosłów
 • 24-bitowych − cykl odczytu: 10 µs; czas dostępu: 3.5 µs (uwaga brak zgodności w dostępnych danych dotyczących szybkości)
 • 1-4 modułów pamięci bębnowej − jednostka PB-5 o pojemności 32 kilosłów 24-bitowych
 • moduł stolika operatora z czytnikiem i dziurkarką taśmy papierowej
 • moduł czytnika i dziurkarki taśmy papierowej
 • 1-2 moduły czytnika kart dziurkowanych
 • moduł dziurkarki kart dziurkowanych
 • moduł monitora dalekopisowego
 • moduł drukarki wierszowej
 • pamięć taśmowa − 2, 4, 8 napędów PT-2
 • kanał czasu rzeczywistego
 • Uwaga:

  ZAM-3 (ZAM-3M) – doświadczalny komputer IMM budowany w latach 1961–1964 (wstępne uruchomienie – 1963, publiczne – sobota 4 stycznia 1964); rozwinięcie technologii EMAL-2. ZAM-2 to polski komputer pierwszej generacji zbudowany na lampach, wersja produkcyjna polskiego komputera XYZ. Przeznaczony przede wszystkim do obliczeń numerycznych był także używany do przetwarzania danych np w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA, a w NRD współpracował z maszynami analitycznymi.
 • liczby modułów podane dla komputera ZAM-41, ZAM-21 budowany był w minimalnych zestawach
 • liczba napędów pamięci taśmowych mogła być zwiększona do ponad 8
 • przeważnie nie było dziurkarki kart dziurkowanych
 • w ośrodku obliczeniowym WAT z ZAM-41 znajdowały się dwie drukarki wierszowe, ale nie wiadomo czy mogły pracować równocześnie
 • Zachowane egzemplarze[ | edytuj kod]

 • ZAM-21 w Muzeum Techniki w Warszawie
 • Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) – państwowa, cywilno-wojskowa uczelnia techniczna w Warszawie. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 18. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 2830. pośród wszystkich typów uczelni.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Instytut Maszyn Matematycznych (IMM) w Warszawie – instytut badawczy nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
  Pamięć operacyjna (ang. internal memory, primary storage) – pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor, a nie przez urządzenia wejścia-wyjścia procesora. W pamięci tej mogą być umieszczane rozkazy (kody operacji) procesora (program) dostępne bezpośrednio przez procesor i stąd nazwa pamięć operacyjna. W Polsce często pamięć ta jest utożsamiana z pamięcią RAM, choć jest to zawężenie pojęcia, pamięcią operacyjną jest też pamięć nieulotna (ROM, EPROM i inne jej odmiany) dostępna bezpośrednio przez procesor, a dawniej używano pamięci o dostępie cyklicznym.
  Dwójkowy system liczbowy, system binarny, bin – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2. Do zapisu liczb potrzebne są tylko dwie cyfry: 0 i 1.
  Minikomputer – powstały pod koniec lat 50. XX wieku odpowiednik komputera osobistego wykonany na tranzystorach lub układach scalonych małej (SSI) i średniej (MSI) skali integracji. Często był wykonywany jako komputer specjalizowany np. automat obrachunkowy, analizator widma. Wyróżniał się prostą obsługą, niewielkimi wymiarami, modułową budową i nie wymagał klimatyzacji. Początkowo jednostanowiskowy, w miarę wzrostu mocy obliczeniowej przejmował rolę mniejszych maszyn mainframe. Aktualnie rzadko stosowany plasuje się między komputerem osobistym a mainframe.
  Monitor komputerowy – ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera.
  ZAM 41 – pierwszy polski komputer do przetwarzania danych zaprojektowany w Instytucie Maszyn Matematycznych (IMM) w Warszawie, a produkowane przez Zakład Doświadczalny Instytutu.
  Drukarka wierszowa – drukarka o wysokiej wydajności, pracująca w trybie znakowym, drukująca podczas jednego obrotu bębna czcionkowego całe wiersze tekstu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.844 sek.