• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Yugawaralit

  Przeczytaj także...
  Szczotka krystaliczna – skupienie różnej wielkości kryształów, narastających blisko siebie na skalnym podłożu, najczęściej na ścianach szczelin lub innego rodzaju pustek w skałach (m.in. druz, geod, kawern, miaroli).Pokrój kryształu – wygląd zewnętrzny kryształu uwzględniający wzajemne proporcje, wielkości i wykształcenia określonych jego ścian powstających w czasie jego wzrostu.
  Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.

  Yugawaralitminerał z gromady krzemianów, zaliczany do grupy zeolitów. Należy do grupy minerałów bardzo rzadkich.

  Nazwa pochodzi od Yugawara w Japonii, gdzie po raz pierwszy znaleziono ten minerał (znany od 1952 r.).

  Właściwości[ | edytuj kod]

 • Wzór chemiczny: Ca[Al2Si6O16] x 4 H2O – uwodniony glinokrzemian wapnia
 • Układ krystalograficzny: jednoskośny, trójskośny
 • Twardość: 4,5 – 5,5 w skali Mohsa
 • Gęstość: 2,19 – 2,25 g/cm
 • Rysa: biała
 • Barwa: biała, różowa, bezbarwna
 • Przełam: nierówny
 • Połysk: szklisty
 • Łupliwość: niewyraźna
 • Zazwyczaj tworzy kryształy o pokroju tabliczkowym. Występuje w skupieniach zbitych, ziarnistych, naskorupieniach. Prawidłowe, dobrze wykształcone kryształy w formie szczotek krystalicznych, spotykane są w druzach i geodach. Jest kruchy i przezroczysty.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Barwa – wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu ludzi i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła. Główny wpływ na to wrażenie ma skład widmowy promieniowania świetlnego, w drugiej kolejności ilość energii świetlnej, jednak niebagatelny udział w odbiorze danej barwy ma również obecność innych barw w polu widzenia obserwatora, oraz jego cechy osobnicze, jak zdrowie, samopoczucie, nastrój, a nawet doświadczenie i wiedza w posługiwaniu się zmysłem wzroku.

  Występowanie[ | edytuj kod]

  Produkt procesów hydrotermalnych. Występuje w pustkach skalnych skał wulkanicznych. Współwystępuje z kwarcem, kalcytem, heulandytem, laumontytem.

  Miejsca występowania: Włochy – na Sycylii, Japonia, Islandia, Indie, USA.

  Zastosowanie[ | edytuj kod]

 • Interesujący dla kolekcjonerów i naukowców.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • J.Parafiniuk – Minerały systematyczny katalog 2004 – TG”Spirifer” W-wa 2005
 • R. Hochleitner – Minerały i kryształy – „Muza S.A.” 1994 r.
 • J.Żaba – Ilustrowany słownik skał i minerałów – Videograf II Sp. z o. o 2003 r.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

  zeolit, krzemiany

  Twardość – cecha ciał stałych świadcząca o odporności na działanie sił punktowych (skupionych). Efektami oddziaływania sił skupionych mogą być odkształcenia powierzchni, zgniecenie jej lub zarysowanie. Definicja twardości jest dość ogólna, stąd mnogość metod i skal pomiarowych.Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.

  Artykuł o minerale, zobacz zdjęcie

  Warto wiedzieć że... beta

  Geoda to pusta przestrzeń masy skalnej wypełniona minerałem. Powstaje wskutek krystalizacji minerałów w wolnych, pustych miejscach w skałach. Geody mają często owalną formę. Na ścianach jej kulistej wnęki tworzą się najpierw współśrodkowe warstwy, następnie szczotki kryształów skierowanych swoimi końcami ku środkowi geody.
  Przełam − w mineralogii, zdolność minerału do dzielenia się wzdłuż powierzchni nierównych, przypadkowych nie związanych z wewnętrzną strukturą kryształu.
  Laumontyt – minerał z gromady krzemianów, zaliczany do grupy zeolitów. Należy do grupy minerałów bardzo pospolitych i szeroko rozpowszechnionych.
  Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.
  Skupienia minerałów - zrośnięte grupy minerałów wielkości od kilku centymetrów do wielu metrów. Nie jest przy tym istotne, czy kryształy należą do tego samego czy innego rodzaju.
  Połysk – wrażenie optyczne, które powstaje dzięki odbiciu i rozproszeniu światła na powierzchni ciał stałych i cieczy lub bezpośrednio nad ich powierzchnią. Zależy on od współczynnika załamania światła, absorpcji, przezroczystości i charakteru powierzchni. Również barwa i kształt powierzchni ma pewien wpływ na wizualne wrażenie połysku oraz to czy powierzchnia oświetlana jest silnym światłem ukierunkowanym czy też rozproszonym.
  Łupliwość to w mineralogii zdolność minerału do pękania i podziałów wzdłuż określonych kierunków zwanych płaszczyznami łupliwości pod wpływem uderzenia lub nacisku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.733 sek.