• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • YPbPr  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  DVD (Digital Video Disc lub Digital Versatile Disc) – rozpowszechniony w roku 1995 standard zapisu danych na optycznym nośniku danych, podobnym do CD-ROM (te same wymiary: 12 lub 8 cm) lecz o większej pojemności uzyskanej dzięki zwiększeniu gęstości zapisu.Transmisja – proces przesyłania dowolnej wiadomości lub ogólnie danych między nadawcą (nadajnikiem) a odbiorcą (odbiornikiem) zapisanej określonym, zrozumiałym dla obu stron kodem i po określonej drodze. Do transmisji mogą być wykorzystane media transmisyjne przewodowe lub bezprzewodowe.
  YPbPr jest analogowym sygnałem wideo prowadzonym przez komponentowy kabel wideo w elektronice użytkowej. Zielony kabel odpowiada za sygnał Y, niebieski – PB, a czerwony – PR.
  Żeńskie złącza RCA jako wyjście sygnału wideo YPbPr z set-top-box, odtwarzacza DVD i podobnych urządzeń. Żeńskie złącza w takiej konfiguracji są także wykorzystywane jako wejścia sygnału YPbPr na urządzeniach wyświetlających, takich jak telewizory.

  YPbPr (tzw. component video) − standard analogowego przesyłania obrazu, niegdyś popularny w zastosowaniach profesjonalnych, obecnie wychodzący z użycia na rzecz transmisji cyfrowej. Szczególnie popularny w sprzęcie do odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV, sprzęcie DVD oraz set-top boxach. Przy pomocy standardu YPbPr można nawet osiągnąć rozdzielczość Full HD 1080p bez potrzeby kabla HDMI- pod warunkiem, że wszystkie połączone ze sobą urządzenia posiadają odpowiednie złącza i potrafią obsługiwać takie rozdzielczości. Sygnał FullHD na złączach RCA obsługiwały m.in. wczesne modele konsol XBOX 360 i PlayStation 3 (późniejsze modele konsol były już wyposażone w wyjście HDMI). W porównaniu z przesyłaniem obrazu za pośrednictwem HDMI, component video oferuje zbliżoną jakość obrazu, ale silnie uzależnioną od jakości zastosowanego okablowania. Nieliczny sprzęt nieposiadający złącz kompozytowych może wysyłać taki sygnał przez złącze SCART (należy wtedy wykorzystać przejściówkę SCART - Component video).

  Luminancja – wielkość fotometryczna będąca miarą natężenia oświetlenia padającego w danym kierunku. Opisuje ilość światła, które przechodzi lub jest emitowane przez określoną powierzchnię i mieści się w zadanym kącie bryłowym. Jest to miara wrażenia wzrokowego, które odbiera oko ze świecącej powierzchni.Set-top box (przystawka STB, dekoder STB) – elektroniczne urządzenie podłączane do telewizora. Umożliwia odtwarzanie video, dźwięku, przeglądanie stron internetowych, granie w gry komputerowe itp. Set-top box wykorzystuje w tym celu najczęściej antenę satelitarną, ale może wykorzystywać również łącze ethernetowe, łącze telewizji kablowej, linię telefoniczną (włączając w to DSL/ADSL) albo nawet zwykłą antenę UHF/VHF.

  Szczegóły techniczne[ | edytuj kod]

   Zapoznaj się również z: YCBCR.

  Standard YPbPr polega na przesyłaniu sygnału za pomocą trzech składowych (komponentów) transmitowanych po niezależnych kablach dla zmniejszenia wpływu zewnętrznych zakłóceń oraz strat sygnału. Komponentami tymi są: Y (złącze zielone) − luminancja, Pb (złącze niebieskie) − niebieska składowa różnicowa (Y-B) chrominancji, Pr (złącze czerwone) − czerwona składowa różnicowa (Y-R) chrominancji. Jest odpowiednikiem cyfrowego standardu YCbCr.

  Component video – analogowy sygnał wideo dzielony na dwie lub więcej składowych i transmitowany po niezależnych kablach w celu zmniejszenia wpływu zakłóceń zewnętrznych. Umożliwia przenoszenie obrazu wysokiej rozdzielczości HDTV.Wideo (z łaciny "widzę") – technika elektroniczna bazująca na sekwencji nieruchomych obrazów, które mogą być nagrywane, przetwarzane, transmitowane, a następnie odtwarzane dając złudzenie ruchu. Terminem tym określa się również sekwencję obrazów zarejestrowaną na nośniku danych.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  HDTV (ang. High Definition TV) – telewizja wysokiej rozdzielczości. Jest ogólnym określeniem sygnału telewizyjnego o rozdzielczości większej niż standardowa (PAL lub NTSC).
  YCbCr – model przestrzeni kolorów, używany do cyfrowego przesyłania oraz przechowywania obrazów i wideo. Wykorzystuje do tego trzy typy danych: Y – składową luminancji, Cb – składową różnicową chrominancji Y-B, stanowiącą różnicę między luminancją a niebieskim, oraz Cr – składową chrominancji Y-R, stanowiącą różnicę między luminancją a czerwonym. Kolor zielony jest uzyskiwany na podstawie tych trzech wartości.
  Chrominancja - Składowa analogowego lub cyfrowego sygnału obrazu kolorowego odpowiadająca za odcień oraz nasycenie koloru.
  HDMI (ang. High Definition Multimedia Interface) – interfejs służący do przesyłania cyfrowego, nieskompresowanego sygnału audio i wideo.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.884 sek.