Wydawnictwo zwarte

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydawnictwo zwartepublikacja ukazująca się jednokrotnie zaplanowana przez wydawcę lub autora jako całość wydawnicza składająca się z określonej (z góry zaplanowanej) liczby części (wydanych jednocześnie lub niejednocześnie) i rozpowszechniana w dowolnej formie produktu. Może nią być np. pojedyncza książka, arkusz mapy, rękopis itp. jak również np. książka wielotomowa, nagranie dźwiękowe złożone z wielu utworów itp.

Wydawnictwo, publikacja – pozycja drukowana (książka, czasopismo) bądź elektroniczna (e-book), także publikacja muzyczna (płyta, singiel) oraz dokument kartograficzny (mapa, plan). Może być zamówiona przez wydawcę, ale też publikowana nakładem własnym autora. Dłuższe publikacje tekstowe drukowane zazwyczaj ujęte są w formę kodeksu. Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ang. International Standard Book Number, ISBN) – niepowtarzalny 13-cyfrowy identyfikator książki; do 31 grudnia 2006 r. zawierał 10 cyfr. Według zaleceń standardu numer ten powinien identyfikować wydawcę, jak również specyficzny tytuł oraz edycję (wydanie).

Wydawnictwa zwarte wielotomowe składają się z określonej liczby osobnych tomów (wyjątkiem mogą być wydawnictwa zeszytowe). Wydawnictwa te są przewidziane i wydawane jako całość. Poszczególne części mogą mieć własne tytuły i informacje o odpowiedzialności. Każdemu wydawnictwu zwartemu nadawany jest określony Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Niektóre publikacje będące częścią wydawnictwa ciągłego (np. roczniki i wydawnictwa zwarte wydane w ramach serii) można dodatkowo traktować jako wydawnictwa zwarte (np. w celu udostępnienia ich zarówno oddzielnie, jak i w prenumeracie). Publikacje takie należy przede wszystkim uznać za wydawnictwa ciągłe i nadać im numer ISSN (tytuł serii). Następnie należy nadać im numer ISBN (tytuł tomu).

Autor - osoba, która stworzyła dzieło (utwór w rozumieniu prawa autorskiego). W znaczeniu potocznym twórca dzieła pisanego. Oprócz autora wyróżnia się również współautorów w sensie osób, jakie przyczyniły się do stworzenia utworu (współtworzyły utwór), a także twórców wykonawców, jakim przysługują prawa pokrewne.Wydawca – osoba bądź instytucja (ta druga zwana również wydawnictwem), za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, np. komercyjny portal internetowy.

Opis bibliograficzny wydawnictwa zwartego[ | edytuj kod]

Elementy opisu bibliograficznego książki jednotomowej:

Uwagi[ | edytuj kod]

  1. stronica, część stronicy lub inna część książki zawierająca tytuł właściwy książki i w ten sposób zastępująca nieobecną główną stronę tytułową; okładka, nagłówek itp.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. PWN: Wydawnictwo zwarte (pol.). [dostęp 2013-10-27].
  2. Międzyinstytucjonalny Przewodnik Redakcyjny: Wydawnictwa zwarte (pol.). [dostęp 2013-10-27].
  3. PN-ISO 2108:2006 (pol.). [dostęp 2013-10-27].
  4. Format MARC 21 dla danych bibliograficznych (pol.). [dostęp 2013-10-27].
  5. Irena Gruchała: Katalogowanie książki jednotomowej (pol.). [dostęp 2013-10-27].
International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.Książka – dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym.
Reklama