Wydawnictwo Sigma-NOT

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydawnictwo Sigma-NOT – najstarszy i największy w Polsce wydawca prasy fachowej o szeroko rozumianym ukierunkowaniu technicznym.

Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – instytucja państwowa powołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Jako jednostka notyfikowana prowadzi działalność certyfikacyjną (UDT-CERT) i szkoleniową (Akademia UDT). Zapleczem badawczo-ekspertyzowym UDT jest Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) w Poznaniu. CLDT posiada certyfikaty akredytacji nr AB 001 oraz AP 136 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 roku, ale najstarszy wydawany przez nią tytuł – „Przegląd Techniczny” – w 2016 miał 150 lat. Inny tytuł, „Przegląd Elektrotechniczny”, wydawany jest od 1919 i jest najstarszym czasopismem w Europie publikującym artykuły z dziedziny elektrotechniki.

Przegląd Techniczny ukazuje się od 1866 roku. Jest jednym z najstarszych czasopism w Europie poświęconym tematyce ogólnotechnicznej.Wydawca – osoba bądź instytucja (ta druga zwana również wydawnictwem), za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, np. komercyjny portal internetowy.

Sigma-NOT działa na terenie całego kraju i wydaje ponad 30 tytułów prasy fachowej, w których poruszane są tematy związane z budownictwem, chemią, dozorem technicznym, elektroniką i elektrotechniką, geodezją, gospodarką żywnościową, górnictwem, hutnictwem, papiernictwem, telekomunikacją, techniką opakowań, problemami jakości, przemysłem lekkim, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Poza czasopismami, nieprzerwanie od 1952 Sigma-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – kalendarz zawierający podstawowe informacje techniczne.

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  • Witryna internetowa Wydawnictwa Sigma-NOT
  • Lista wydawanych pozycji
  • Przegląd Techniczny
  • Przegląd Elektrotechniczny
  • Elektronika. Konstrukcje, technologie, zastosowania
  • Reklama