Wydawnictwo Sejmowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydawnictwo Sejmowewydawnictwo Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej działające w strukturze Kancelarii Sejmu. Zostało utworzone w celu upowszechniania dorobku legislacyjnego Sejmu oraz wiedzy o historii parlamentaryzmu, a także publikacji, które mogą zostać wykorzystane w pracach parlamentu.

Kronika Sejmowa – czasopismo otwartego dostępu wydawane przez Kancelarię Sejmu RP. Zawiera informacje o bieżących pracach Sejmu, jego prezydium i komisji, o podejmowanych uchwałach, relacje z konferencji, wystaw i uroczystości, a także notatki o pracach Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i parlamentów państw europejskich.Wydawca – osoba bądź instytucja (ta druga zwana również wydawnictwem), za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, np. komercyjny portal internetowy.

Siedziba Wydawnictwa Sejmowego znajduje się w domu im. Wojciecha Sawickiego przy ul. Zagórnej 3 w Warszawie. Na poziomie -1 budynku działa księgarnia.

Działalność[ | edytuj kod]

Wydawnictwo Sejmowe powstało w grudniu 1990 z inicjatywy pierwszego po wolnych wyborach Szefa Kancelarii Sejmu, Ryszarda Stemplowskiego.

Swoje publikacje wydawnictwo adresuje do parlamentarzystów, prawników, historyków, politologów, dziennikarzy i studentów kierunków humanistycznych uczelni, a także osób zainteresowanych tematyką historyczno-parlamentarną i społeczno-prawną.

Dziennikarz, dziennikarka – osoba zajmująca się przygotowaniem i prezentowaniem materiałów w środkach masowego przekazu. Ulica Zagórna – ulica w Śródmieściu Warszawy biegnąca od ulicy Solec (z którą się nie jednak krzyżuje) do ulicy Czerniakowskiej.

Wydawnictwo wydaje m.in. serie: Parlamenty, Konstytucje, Wiedza o Sejmie, Systemy konstytucyjne państw świata, a także biografie, leksykony, albumy i przewodniki po Sejmie kolejnych kadencji zawierające biogramy posłów. Wspólnie z Biurem Komisji Sejmowych przygotowało pionierską serię wydawniczą poświęconą kulturze mniejszości narodowych w Polsce. Jest również wydawcą miesięcznika „Kronika Sejmowa”, dwumiesięcznika „Przegląd Sejmowy” oraz książek, opracowań i czasopism Biura Analiz Sejmowych.

Parlament – w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.Przegląd Sejmowy – czasopismo otwartego dostępu zawierające teksty naukowe z zakresu prawa konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa parlamentarnego. Utworzone decyzją szefa Kancelarii Sejmu z dnia 22 grudnia 1992 roku. Ukazuje się od 1993 roku, początkowo jako kwartalnik, a od lipca 1996 roku jako dwumiesięcznik. Średnio raz na trzy lata wydawany jest dodatkowo numer specjalny w języku angielskim.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Ćwierć wieku w służbie polskiego parlamentaryzmu. „Kronika Sejmowa”, s. 52, 30 września 2015. 
 2. Marek Czapelski: Gmachy Sejmu i Senatu. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2010, s. 111. ISBN 978-83-7666-062-2.
 3. 25 lat Wydawnictwa Sejmowego. „Kronika Sejmowa”, s. 26, 15 października 2015. 
 4. Ćwierć wieku w służbie polskiego parlamentaryzmu. „Kronika Sejmowa”, s. 53, 30 września 2015. 

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona Wydawnictwa Sejmowego
 • Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Warto wiedzieć że... beta

  Prawnik – osoba pełniąca funkcję lub zawód albo posiadająca wykształcenie prawnicze. Rozumienie tego pojęcia jest niejednolite i zależy od takich czynników jak kultura prawna, czas czy przyjęte teorie socjologiczne. Teorią pojęcia „prawnik” zajmuje się komparatystyka prawnicza.
  System parlamentarny – system rządów opierający się na tzw. podwójnej egzekutywie, tzn. rozdziale funkcji szefa rządu i głowy państwa. System ten pozwala na łączenie funkcji w rządzie i parlamencie. Rząd zobowiązany jest do ustąpienia w wyniku otrzymania wotum nieufności w parlamencie. Głowa państwa może rozwiązać parlament, prawo to występuje z pewnymi ograniczeniami (np. w RFN), lub bez ograniczeń (np. w Wielkiej Brytanii).
  Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – polskie ustawowe określenie oddzielnych, mniejszych niż dominująca, grup społecznych zamieszkujących Rzeczpospolitą Polską. Według ustawy z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym mniejszości te są wyodrębniane na podstawie łącznie sześciu kryteriów, w szczególności mniejszej niż pozostała ludność liczebności i zamieszkiwania obecnego terytorium RP przez przodków jej członków od co najmniej 100 lat. Definicja ta podaje też jedno kryterium odróżniające mniejszość etniczną od narodowej – pierwsza oznacza grupę, która nie utożsamia się z innym narodem (współcześnie) zorganizowanym we własnym państwie.
  Kancelaria Sejmu – urząd wspierający Sejm i jego organy w zakresie prawnym, organizacyjnym, doradczym, finansowym i technicznym. Służy również posłom stwarzając im warunki techniczno-finansowe do wykonywania mandatu poselskiego w okręgu wyborczym, a także klubom parlamentarnym, kołom i zespołom poselskim oraz posłom niezrzeszonym do działania w siedzibie Sejmu. Kancelaria jest także zobowiązana do wspierania we wszystkich tych aspektach Zgromadzenie Narodowe i do obsługi jego prac.
  Student (łac. studere – starać się, przykładać się do czegoś) – osoba kształcąca się na studiach wyższych.

  Reklama