• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

  Przeczytaj także...
  Przemysł lekki – dział gospodarki związany z produkcją artykułów masowego użytku, obejmujący m.in. produkcję tkanin, dzianin, odzieży, obuwia oraz galanterii skórzanej i tekstylnej (tzn. przemysł włókienniczy, odzieżowy, skórzany), a także przemysł spożywczy, szklany i ceramiczny. Tradycyjnie przeciwstawiany przemysłowi ciężkiemu.Podręczna Pamięć Programisty (PPP) to seria książek, wydawanych przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT), dotyczących informatyki.
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót – sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.

  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, WNT – polskie wydawnictwo założone w 1949, z siedzibą w Warszawie. Do 1961 działało jako Państwowe Wydawnictwa Techniczne.

  Historia[ | edytuj kod]

  Wydawało pozycje z różnych dziedzin, między innymi matematyki, fizyki, chemii, informatyki, elektrotechniki, energetyki, elektroniki, mechaniki, przemysłu lekkiego i spożywczego, zarządzania oraz zagadnień ogólnotechnicznych, w tym książki popularnonaukowe, pomocnicze do szkół podstawowych i średnich, leksykony, monografie, podręczniki akademickie, poradniki i encyklopedie techniczne, słowniki ogólne, słowniki naukowe i techniczne, słowniki dwu- i wielojęzyczne.

  Zarządca przymusowy – osoba powoływana w cywilnym sądowym postępowaniu zabezpieczającym lub w cywilnym sądowym postępowaniu egzekucyjnym z przedsiębiorstw lub gospodarstw rolnych – egzekucja z przedsiębiorstw. W drugim przypadku zarządca jest organem egzekucyjnym i funkcjonariuszem publicznym. Pozycja zarządcy przymusowego usytuowana jest pomiędzy komornikiem a syndykiem. Zarządca w egzekucji z przedsiębiorstw ma częściowo uprawnienia komornika a częściowo syndyka (w podobnym zakresie dokonuje także czynności, gdyż celem tego rodzaju egzekucji jest zbycie przedsiębiorstwa w całości – jak w postępowaniu upadłościowym i zaspokojenie wierzycieli – jak w egzekucji singularnej – komorniczej). W przypadku wszczęcia egzekucji z przedsiębiorstwa w całości wszelkie egzekucje sądowe i administracyjne umarzane są z mocy prawa i jedynym wykonawczym organem egzekucyjnym jest zarządca przymusowy działający pod nadzorem sądu.Weronika Marczuk, właściwie Ołena Marczuk (ur. 28 listopada 1971 w Kijowie) – producentka filmowa, prawniczka, aktorka, a także osobowość telewizyjna.

  Redaktorem naczelnym WNT była do maja 2006 roku Aniela Topulos, odwołana w trybie pilnym przez wojewodę mazowieckiego. Następnie wydawnictwo znalazło się pod zarządem komisarycznym. Zarządcą komisarycznym do kwietnia 2008 był Andrzej Zasieczny, właściciel Agencji Wydawniczej CB (specjalizującej się w literaturze wojskowej).

  Biblioteka Inżynierii Oprogramowania (BIO) to seria wydawnicza książek z zakresu informatyki i zagadnień pokrewnych, wydawana od końca lat siedemdziesiątych do początku lat dziewięćdziesiątych XX w. przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT).Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.

  Od kwietnia 2008 zarządcą WNT był Bogusław Seredyński. 23 września 2009 został on aresztowany wraz z Weroniką Marczuk-Pazurą w związku z zarzutami korupcji w sprawie prywatyzacji wydawnictwa. Zarzuty te nie potwierdziły się, a aresztowania były niesłuszne.

  Od 18 listopada 2010 WNT sp. z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Ze stanowiska prezesa oficyny odwołany został Dariusz Nowak. Minister skarbu państwa powołał likwidatora spółki, Zbigniewa Zamoyskiego. W dwukrotnie ogłaszanym przetargu na sprzedaż dwóch budynków i działki przy ul. Mazowieckiej 2/4, gdzie mieści się siedziba wydawnictwa, nie zgłosił się żaden chętny nabywca. Cena wywoławcza wynosiła 20 mln zł netto.

  Ulica Mazowiecka – ulica w śródmieściu Warszawy biegnąca od ul. Świętokrzyskiej do ul. Traugutta i placu Małachowskiego. Wydawca – osoba bądź instytucja (ta druga zwana również wydawnictwem), za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, np. komercyjny portal internetowy.

  W grudniu 2011 wydawnictwo zostało sprzedane firmie M-Partner, właścicielowi księgarni internetowej Drops.pl. W marcu 2012 roku zawiązana została spółka pod nazwą Wydawnictwo WNT, która kontynuowało działalność wydawniczą. W 2016 r. wszystkie prawa, które przysługiwały Wydawnictwu WNT sp. z o.o., przejęło Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Mikrokomputery to seria wydawnicza książek z zakresu informatyki i zagadnień pokrewnych, wydawana w latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT).Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich – polska encyklopedia, seria ilustrowanych, popularnonaukowych encyklopedii poświęconych różnym działom nauki i techniki wydana w okresie PRL.

  Serie wydawnicze[ | edytuj kod]

  Serie wydawnicze WNT z zakresu informatyki:

 • Podręczna Pamięć Programisty
 • Mikrokomputery
 • Biblioteka Inżynierii Oprogramowania
 • Klasyka Informatyki
 • Pozostałe serie wydawnicze:

 • Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich
 • Automatyka i robotyka
 • Encyklopedia dla wszystkich
 • Inżynieria chemiczna
 • Inżynieria oprogramowania
 • Klasyka informatyki
 • Komputerowe słowniki
 • Leksykon ucznia
 • Ludzie – Komputery – Informacja
 • Ludzie wielkiego biznesu
 • Matematyka w ubezpieczeniach
 • Podręczniki akademickie. Elektronika. Informatyka. Telekomunikacja
 • Podręczniki akademickie. Elektrotechnika
 • Podręczniki akademickie. Inżynieria i ochrona środowiska
 • Podręczniki akademickie. Mechanika
 • Słowniki naukowo-techniczne i techniczne
 • Słowniki podręczne
 • Tajemnica – Atak – Obrona
 • Tworzywa sztuczne
 • Układy i systemy elektroniczne
 • Wspomaganie komputerowe CAD/CAM
 • Współczesna chemia nieorganiczna
 • Wykłady z chemii fizycznej
 • Żywność. Jakość. Technologia
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.724 sek.