Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009 roku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output .wybory-infobox td.wyniki-wyborów .c{clear:both}.mw-parser-output .wybory-infobox td.wyniki-wyborów .d{float:left;width:60px}.mw-parser-output .wybory-infobox td.wyniki-wyborów .p{float:right}.mw-parser-output .wybory-infobox td.wyniki-wyborów .b{float:left;height:15px}

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009 odbyły się 7 czerwca. Głosowanie trwało od godziny 8:00 do godziny 22:00. Wyborcy głosujący w Polsce dokonali wyboru 50 spośród 1301 kandydatów zarejestrowanych w Polsce z łącznej liczby 736 eurodeputowanych, którzy zasiedli w Parlamencie Europejskim. Szczegóły dotyczące głosowania reguluje Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie zostało poprzedzone prawyborami we Wrześni oraz Opocznie w dniu 31 maja.

Opoczno – miasto w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Opoczno. Położone nad rzeką Wąglanką, na krańcu Wyżyny Przedborskiej, historycznie w Małopolsce. Stare Opoczno i Nowe Opoczno były miastami królewskimi Korony Królestwa Polskiego.Druga Komisja José Barroso – Komisja Europejska, która działalność rozpoczęła 9 lutego 2010 (w momencie zatwierdzenia jej składu przez Parlament Europejski). Jej przewodniczącym jest José Manuel Barroso.

Termin rejestracji komitetów wyborczych przez partie wyborcze i wyborców do Państwowej Komisji Wyborczej upłynął 20 kwietnia, natomiast termin zgłaszania kandydatów wyznaczono na 28 kwietnia. Przydział numerów list wyborczych nastąpił 13 maja. W tym samym dniu rozpoczęła się także bezpłatna kampania wyborcza w mediach.

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Okręg wyborczy nr 3 – okręg wyborczy obejmujący województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie, z siedzibą okręgowej komisji wyborczej w Olsztynie.

7 czerwca wybory europarlamentarne zorganizowano również w 18 innych państwach Unii Europejskiej.

Sondaże[ | edytuj kod]

Zainteresowanie wyborami[ | edytuj kod]

Sondaż Eurobarometru z jesieni 2008 wskazywały na niewielkie zainteresowanie wyborców nadchodzącym głosowaniem:

Ruch Społeczny Naprzód Polsko (Naprzód Polsko, NP) – polska prawicowa partia polityczna, utworzona 12 października 2008 głównie przez byłych polityków Ligi Polskich Rodzin, zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z 31 października 2008. Wykreślona z ewidencji partii politycznych 19 maja 2010. Jej celem miało być przełamanie dominacji PiS i PO na polskiej scenie politycznej. Rozpoczęcie procedury rejestracji ugrupowania potwierdził w październiku 2008 były przewodniczący rady politycznej LPR, Janusz Dobrosz. Kandydaci partii brali udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009, startując bez powodzenia z różnych list.Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.
 • brak zainteresowania – 59%,
 • zainteresowani wyborami – 36%,
 • zdecydowanie niezainteresowani – 16%,
 • zdecydowani na udział w wyborach – 15%,
 • brak wiedzy na temat terminu najbliższych wyborów – 74%,
 • określenie prawidłowego roku wyborów – 20%.
 • Sondaż Eurobarometru ze stycznia i lutego 2009:

 • zainteresowani wyborami – 30%,
 • zdecydowanie niezainteresowani – 19%,
 • zdecydowani na udział w wyborach – 13%.
 • Sondaż CBOS z marca 2009:

  Polsko-Polonijna Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska (ONP-LP) – polska prawicowa partia polityczna zrzeszająca działaczy z Polski oraz Polaków przebywających na emigracji. Prezesem ugrupowania był do śmierci w 2009 dr hab. n. med. Jan Pyszko, kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005. 27 marca 2010 zastąpił go Janusz Lech Siemiński.Powiat ciechanowski – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ciechanów.
 • zdecydowana deklaracja udziału – 39%,
 • zdecydowana deklaracja niebrania udziału – 29%,
 • brak decyzji – 32%.
 • Sondaż TNS OBOP z 2–5 kwietnia 2009:

 • zdecydowana deklaracja udziału – 33%,
 • raczej zdecydowani na udział – 16%,
 • zdecydowana deklaracja niebrania udziału – 23%,
 • raczej zdecydowani na niebranie udziału – 16%,
 • brak decyzji – 12%.
 • Sondaż CBOS z 2–8 kwietnia 2009:

 • zainteresowanie wyborami – 30%,
 • deklaracja wzięcia udziału w głosowaniu – 36%,
 • deklaracja niebrania udziału – 34%.
 • Sondaż CBOS z 7–13 maja 2009:

  Polska Partia Socjalistyczna (PPS) – polska partia polityczna o charakterze niepodległościowym, socjalistycznym i pracowniczym (klasyfikowana w grupie partii lewicowych), założona w listopadzie 1892 podczas tzw. zjazdu paryskiego jako Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich, jedna z najważniejszych w Polsce sił politycznych aż do 1948. W czasach PRL jako samodzielna partia działała jedynie na emigracji.Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – partia polityczna, odwołująca się w różnych okresach swojej działalności głównie do idei narodowo-lewicowych, chrześcijańsko-lewicowych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych, nacjonalistycznych, narodowo-katolickich i agrarnych, najczęściej łącząca poszczególne elementy tych nurtów, założona 10 stycznia 1992 (zarejestrowana sądownie 12 czerwca 1992) z inicjatywy działaczy ZZR "Samoobrona" Andrzeja Leppera, do 17 stycznia 2000 pod nazwą Przymierze Samoobrona. W latach 2006–2007 współtworzyła koalicyjny rząd wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Ligą Polskich Rodzin. 4 marca 2012 weszła w skład partii Samoobrona, powołanej w styczniu 2010 przez część działaczy Samoobrony RP.
 • zainteresowanie wyborami – 34%,
 • deklaracja wzięcia udziału w głosowaniu – 37%.
 • Sondaż CBOS z 20–27 maja 2009:

 • zainteresowanie wyborami – 38%,
 • deklaracja wzięcia udziału w głosowaniu – 36%.
 • Preferencje partyjne[ | edytuj kod]

  Kalendarium przedwyborcze[ | edytuj kod]

 • 13 lutego – uchwalenie przez Sejm nowelizacji ordynacji wyborczej
 • 25 lutego – Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unia Pracy zawarły porozumienie w sprawie wspólnego startu (Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy)
 • 1 marca – Naprzód Polsko oraz Stronnictwo „Piast” zawarły porozumienie w sprawie współpracy politycznej i wspólnego startu (Naprzód Polsko-Piast)
 • 5 marca – prezydent Lech Kaczyński skierował nowelizację ordynacji wyborczej do Trybunału Konstytucyjnego
 • 9 marca:
 • Prezydent Lech Kaczyński wydał zarządzenie dotyczące przeprowadzenia wyborów w dniu 7 czerwca
 • Konwent Krajowy Socjaldemokracji Polskiej zdecydował o jej wspólnym starcie w wyborach wraz z Partią Demokratyczną oraz Zielonymi 2004
 • 10 marca:
 • Wraz z publikacją postanowienia Prezydenta o wyborach rozpoczęła się kampania wyborcza
 • W związku z brakiem nowelizacji ordynacji Państwowa Komisja Wyborcza wydała komunikat, w którym wyjaśniła, że nadrzędnym aktem prawnym regulującym liczbę wybieranych eurodeputowanych jest Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
 • 11 marca – Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów ustaw wyborczych, w tym Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, dotyczących postępowania sądowego w kwestiach wyborczych
 • 14 marca – Polskie Stronnictwo Ludowe podczas Krajowej Konwencji Wyborczej zatwierdziło listy wyborcze oraz przyjęło deklarację programową
 • 28 marca – Rada Krajowa SLD zatwierdziła listy kandydatów partii
 • 4 kwietnia – Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zatwierdziła listy kandydatów partii
 • 18 kwietnia – SLD zainaugurował swoją kampanię podczas konwencji wyborczej w Poznaniu
 • 21 kwietnia – utworzenie wspólnej listy zapowiedziały partie: Libertas Polska, Liga Polskich Rodzin, Naprzód Polsko oraz Stronnictwo „Piast”
 • 29–30 kwietnia – w Warszawie odbył się kongres EPP, który zainaugurował jej ogólnoeuropejską kampanię wyborczą
 • 30 kwietnia – Partia Kobiet ogłosiła, że rezygnuje z udziału w wyborach do PE
 • 2 maja – Prawo i Sprawiedliwość zainaugurowało swoją kampanię w Szczecinie
 • 8 maja – Polska XXI potwierdziła informację o niebraniu udziału w wyborach oraz udzieliła poparcia poszczególnym kandydatom PO i PiS, a także Markowi Jurkowi (szefowi Prawicy Rzeczypospolitej)
 • 9 maja:
 • PO zainaugurowała swoją kampanię wyborczą podczas regionalnej konwencji wyborczej w Poznaniu
 • Unia Polityki Realnej zainaugurowała swoją kampanię wyborczą podczas konwencji wyborczej w Warszawie
 • 31 maja – przeprowadzone zostały prawybory we Wrześni i w Opocznie, które wygrała rządząca Platforma Obywatelska z wynikiem 37,80% przy frekwencji 5,73%. Drugie miejsce zajęła koalicja SLD-UP, a trzecie – lista nr 10
 • 6–7 czerwca – od północy z 5 na 6 czerwca do godz. 22:00 w dniu 7 czerwca trwała cisza wyborcza
 • Libertas Polska (Libertas, LP) – polska prawicowa partia polityczna, istniejąca w latach 2009–2014. Była polskim „oddziałem” ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia Libertas. Liderem Libertas Polska (podobnie jak wszystkich oddziałów krajowych) był irlandzki biznesmen Declan Ganley, który nie był formalnie prezesem partii. Wiceprezesami byli: były poseł LPR i były sekretarz stanu w kancelarii premiera Jarosława Kaczyńskiego – Daniel Pawłowiec oraz były poseł PiS i Prawicy Rzeczypospolitej – Artur Zawisza.Okręg wyborczy nr 11 – okręg wyborczy obejmujący teren województwa śląskiego, z siedzibą okręgowej komisji wyborczej w Katowicach.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.
  Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.
  Powiat żuromiński – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Żuromin.
  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku odbyły się w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej w okresie od 4 czerwca (czwartek) do 7 czerwca (niedziela).
  Prawica Rzeczypospolitej (Prawica, Prawica Marka Jurka, PR) – polska chrześcijańsko-konserwatywna partia polityczna, powstała w 2007. Posiadała koło poselskie w Sejmie V kadencji (od 27 kwietnia do 4 listopada 2007). Herbem Prawicy Rzeczypospolitej jest krzyż jagielloński.
  Powiat mławski - powiat w Polsce (w północnej części województwa mazowieckiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Mława.

  Reklama