• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wrzosowate  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Wrzos zwyczajny, wrzos pospolity (Calluna vulgaris (L.) Hull) – jedyny gatunek (monotypowy) rośliny wieloletniej z rodzaju wrzos (Calluna Salisb.) należącego do rodziny wrzosowatych (Ericaceae Juss.).Ukęślowe (Dilleniidae Takht. ex Reveal & Tahkt. 1993) – podklasa roślin zielnych, krzewów i drzew wyodrębniana w niektórych systemach klasyfikacyjnych roślin okrytonasiennych np. w systemie Cronquista (1981) i systemie Reveala z lat 1994-1999. W publikowanych w XXI wieku systemach APG (1998, 2003, 2009) zaliczane tu rzędy i rodziny klasyfikowane są w znacznej części w obrębie kladu różowych (rosids). Podklasa okazała się nie być taksonem monofiletycznym, toteż przestała być wyróżniana.
  Systematyka[ | edytuj kod]

  Wrzosowate szeroko ujmowane w przeszłości były nierzadko rozdzielane na kilka rodzin. Od początków XXI wieku dzięki lepszemu poznaniu filogenezy wyróżnia się 8 głównych linii rozwojowych w randze podrodzin. W niektórych grupach podział na rodzaje wciąż wymaga rewizji. Do rodzaju różanecznik Rhododendron, który w dawnym ujęciu był polifiletyczny włączono w ostatnich latach kilka dawniej odrębnych rodzajów w tym m.in. azalia Azalea i bagno Ledum. Parafiletyczny charakter ma w tradycyjnym ujęciu także rodzaj golteria Gaultheria i borówka Vaccinium.

  Wrzosiec (Erica L.) – rodzaj roślin z rodziny wrzosowatych. Według niektórych ujęć taksonomicznych należy do niego ok. 800 gatunków. Występują one przede wszystkim w południowej Afryce, ale niewielka ilość gatunków także w Azji i Europie. W Europie występuje kilka gatunków wrzośców i wraz z blisko spokrewnionym wrzosem są one gatunkami dominującymi na wrzosowiskach. Gatunkiem typowym jest Erica cinerea L..Pnącze, roślina pnąca – forma życiowa roślin o długiej, wiotkiej łodydze, wymagającej podpory, by mogła się wspinać do góry, do światła. W strefie umiarkowanej pnącza występują rzadko, w tropikalnych lasach są częste, w tym liczne o zdrewniałych łodygach – tzw. liany, które wykorzystując drzewa jako podpory oszczędzają konieczność wytwarzania silnych i grubych pni by wydostać się z ciemnego dna lasu tropikalnego ku słońcu. Pnącza dzięki oszczędzaniu na wzroście pędu na grubość bardzo szybko rosną na długość. Niektóre z nich potrafią się przyczepić nawet do gładkiego muru.
  Pozycja systematyczna rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

  Wrzosowate stanowią jedną z wielu rodzin zaliczanych do rzędu wrzosowców wchodzącego w skład grupy astrowych (asterids) w obrębie dwuliściennych właściwych (eudicots). Podział rodziny według APweb

  Do rodziny zalicza się współcześnie 121 rodzajów skupionych w 8 podrodzinach.

  Podrodzina Enkianthoideae Kron, Judd & Anderberg

  Borówka wysoka (Vaccinium corymbosum L.), często nazywana borówką amerykańską – gatunek rośliny wieloletniej z rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Pochodzi z Ameryki Północnej, ale rozprzestrzenił się w naturalnym środowisku także w Japonii, Nowej Zelandii i w niektórych rejonach Europy (Wielka Brytania, Holandia). W wielu krajach, również w Polsce, jest uprawiany.Myko-heterotrofy (skrót MHP od ang. myco-heterotrophic plants), dawniej rośliny saprofityczne – rośliny, które część lub wszystkie substancje pokarmowe pobierają z grzybów, na których pasożytują. Rośliny te zwykle nie przeprowadzają fotosyntezy i nie mają barwników fotosyntetycznych.

  Takson monotypowy z jednym rodzajem liczącym 16 gatunków, występujących w Azji wschodniej.

 • Enkianthus Loureiro – enkiant
 • Podrodzina Pyroloideae Kosteltsky

 • Chimaphila Pursh – pomocnik
 • Moneses Gray – gruszycznik
 • Orthilia Rafinesque – gruszynka
 • Pyrola L. – gruszyczka
 • Podrodzina Monotropoideae Arnott

  Monotropastrum humile

  Grupa licząca 8–12 rodzajów. Są to rośliny zielne występujące w strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej, sięgające tropików w Ameryce Środkowej i Azji Południowo-Wschodniej.

  Znamię (ang. stigma) – część słupka roślin okrytonasiennych przyjmująca ziarna pyłku w trakcie zapylenia (przed zapłodnieniem). Zazwyczaj znajduje się na szczycie szyjki słupka, gdy szyjki brak – wykształca się znamię siedzące. Liczba znamion w słupku jest różna u różnych gatunków i zwykle zależy od liczby owocolistków budujących słupek.Pręcik (łac. stamen) – męski organ płciowy w kwiecie, bardzo silnie zredukowany i zmieniony liść. Ponieważ każdy pylnik (theca) ma połączone po dwa woreczki pyłkowe, pręcik okrytozalążkowych jest mikrosporofilem o 4 mikrosporangiach lub 2 synangiach dwusporangiowych. U roślin okrytonasiennych składa się z nitki pręcikowej (filamentum) i główki (anthera), która jest zróżnicowana na dwa pylniki (thecae) połączone płonnym łącznikiem (connectivum). W pylnikach znajdują się komory pyłkowe zawierające tkankę wyściełającą (tzw. tapetum) oraz tkankę zarodnikotwórczą (tzw. archespor), która wytwarza ziarna pyłku kwiatowego lub pyłkowiny. Dojrzałe pylniki pękają, pyłek się wysypuje i zostaje on dalej przenoszony przez wiatr, owady, zwierzęta, a następnie osadza się na znamionach słupków innych kwiatów (następuje zapylenie). Istnieją także rośliny o kwiatach samopylnych.
 • Allotropa Torrey & A. Gray
 • Cheilotheca Bentham & J. D. Hooker
 • Eremotropa Andres
 • Hemitomes A. Gray
 • Hypopitys Hill
 • Monotropa L. – korzeniówka
 • Monotropastrum Andres
 • Monotropsis Schweinfurth
 • Pityopus Small
 • Pleuricospora A. Gray
 • Pterospora Nuttall
 • Sarcodes Torrey
 • Podrodzina Arbutoideae Niedenzu

  Grupa obejmująca 1 do 6 rodzajów w zależności od ujęcia systematycznego i około 80 gatunków. Rośliny występują w strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej.

  Pestkowiec (ang. drupe, stone fruit, łac. drupa) – rodzaj owocu mięsistego. Podczas tworzenia się pestkowców zewnętrzna część owocni (egzokarp) tworzy skórkę, środkowa część (mezokarp) mięśnieje, a wewnętrzna część (endokarp) twardnieje i drewnieje. Twarda, wewnętrzna część owocni nazywana jest pestką i różni ten typ owocu od jagody, która jest zmięśniała w całości.Borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea L.), nazywana także borówką czerwoną – gatunek rośliny wieloletniej z rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Występuje w umiarkowanej i chłodnej strefie całej półkuli północnej. W Polsce jest pospolita zarówno na niżu, jak i w górach. W niektórych rejonach Polski znana jako gogodze.
 • Arbutus L. – chruścina
 • Arctostaphylos Adanson – mącznica
 • Arctous (A. Gray) Niedenzu
 • Comarostaphylis Zuccarini
 • Ornithostaphylos Small
 • Podrodzina Cassiopoideae Kron & Judd

  Podrodzina monotypowa z jednym rodzajem liczącym 16 gatunków występujących w strefie okołobiegunowej półkuli północnej oraz w Himalajach.

 • Cassiope D. Don – kasjopeja
 • Podrodzina Ericoideae Link (syn. Azaleaceae Vest, Diplarchaceae Klotzsch, Empetraceae Berchtold & J. Presl, Ledaceae Gmelin, Menziesiaceae Klotzsch, Rhododendraceae Jussieu, Rhodoraceae Ventenat, Salaxidaceae J. Agardh)

  Korona (łac. corolla, ang. corolla) – element kwiatu składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów, lub innych zwierząt zapylających kwiaty. Korona stanowi wewnętrzną część okwiatu.Integrated Taxonomic Information System (ITIS) – system zaprojektowany do dostarczania informacji taksonomicznych o organizmach. Został utworzony w 1996 r. System jest wspierany przez agencje rządowe Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Meksyku. Współpracuje z taksonomami z całego świata. Jest partnerem Species 2000 i Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Współuczestniczy w realizacji międzynarodowego programu Katalog Życia (Catalogue of Life Programme).

  Grupa licząca 19 rodzajów z 1790 gatunkami.

 • Bejaria L.
 • Bruckenthalia Reichenbach
 • Bryanthus J. G. Gmel. – brjantus
 • Calluna Salisb. – wrzos
 • Ceratiola Michx.
 • Corema D. Don
 • Daboecia D. Don – dabecja
 • Diplarche J. D. Hooker & Thomson
 • Elliottia Elliott
 • Empetrum L. – bażyna
 • Epigaea L. – epigeja
 • Erica L. – wrzosiec
 • Kalmia L. – kalmia (w tym Loiseleuria – naskałka i in.)
 • Kalmiopsis Rehder – kalmiopsis
 • × Kalmiothamnus Starling
 • Ledothamnus Meisn.
 • Phyllodoce Salisbury – fylodoce
 • Plutarchia A. C. Smith
 • Rhododendron L. – różanecznik (tu należą d. odrębne rodzaje – bagno Ledum, Azalea, Menziesia, Tsusiophyllum)
 • Rhodothamnus Reichenbach – różanecznikowiec
 • Therorhodion (Maximowicz) Small
 • Podrodzina Harrimanelloideae Kron & Judd

  Epifit (gr. epi – na, phyton – roślina), porośle, aerofit – roślina rosnąca na innej roślinie, ale zwykle nie prowadząca pasożytniczego trybu życia. Korzysta z innego gatunku jako podpory, a odżywia się najczęściej samodzielnie. W ekosystemach lądowych wyrasta często w miejscach, gdzie gromadzi się martwa materia organiczna (np. w kącie gałęzi/pędu) lub osiedla się na pędach innych roślin, a składniki odżywcze i wodę pobiera z powietrza i niesionych przez nie pyłów, opadów i detrytusu gromadzącego się w kątach pędów. Nieliczne epifity wykształcają ssawki i wyzyskują w różnym zakresie swego żywiciela (np. jemiołowate i loganiowate). Epifityzm jest szczególnie częsty wśród gatunków organizmów wodnych, które jako peryfiton porastają organy makrofitów.Wrzosowce, dwurożne (Ericales Bercht. & J. Presl) – klad roślin okrytonasiennych w tradycyjnych systemach klasyfikacyjnych w randze rzędu. Grupa ta jest blisko spokrewniona z dereniowcami Cornales, wraz z którymi oddzieliła się u podstawy linii rozwojowej tworzącej klad astrowych (ang. asterids). W zależności od systemu klasyfikacyjnego i rozwoju wiedzy o filogenezie tych roślin, bardzo zmieniał się zakres roślin jaki zaliczano do wrzosowców. W systemach preferujących podziały na liczne, niewielkie rzędy (system Takhtajana z 1997, system Reveala z 1999) do wrzosowców zaliczano nieliczne rodziny (od 3 do 5) z ok. 3,5 tysiącami gatunków. W ujęciu systemu APG III (2009) i według aktualizowanej strony Angiosperm Phylogeny Website do rzędu zaliczana jest cała linia rozwojowa oddzielona od pnia astrowych obejmująca 11 rodzin z 11,5 tysiącami gatunków.

  Podrodzina monotypowa z jednym rodzajem i dwoma gatunkami o przerywanym zasięgu okołobiegunowym.

 • Harrimanella Cov.
 • Podrodzina Epacridoideae Arnott (syn. Styphelioideae Sweet)

  Leptecophylla juniperina

  Podrodzina licząca 35 rodzajów z 545 gatunkami występującymi w południowo-wschodniej Azji, Australii i Oceanii oraz w Patagonii.

 • Acrothamnus Quinn
 • Acrotriche R. Brown
 • Andersonia R. Brown
 • Androstoma J. D. Hooker
 • Archeria J. D. Hooker
 • Brachyloma Sonder
 • Choristemon H. B. Will.
 • Conostephium Bentham
 • Cosmelia R. Brown
 • Cyathodes Labillardière
 • Cyathopsis Brongniart & Gris
 • Decatoca F. Mueller
 • Dielsiodoxa Albrecht
 • Dracophyllum Labillardière
 • Epacris Cavanilles
 • Lebetanthus Endlicher
 • Leptecophylla C. M. Weiller
 • Leucopogon R. Brown
 • Lissanthe R. Brown
 • Lysinema R. Brown
 • Melichrus R. Brown
 • Monotoca R. Brown
 • Montitega C. M. Weiller
 • Needhamiella L. Watson
 • Oligarrhena R. Brown
 • Pentachondra R. Brown
 • Planocarpa C. M. Weiller
 • Prionotes R. Brown
 • Richea R. Brown
 • Sphenotoma Sweet
 • Sprengelia Smith
 • Stenanthera R. Brown
 • Styphelia Smith
 • Trochocarpa R. Brown
 • Woollsia F. Mueller
 • Podrodzina Vaccinioideae Arnott

  Leucopogon R.Br. – rodzaj drzew i krzewów z rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Według The Plant List obejmuje co najmniej 7 gatunków. Występuje naturalnie na Półwyspie Indochińskim, w Malezji, Australii, Nowej Zelandii, Nowej Kaledonii oraz na innych wyspach Oceanu Spokojnego.System APG IV – system klasyfikacyjny roślin okrytonasiennych opublikowany w roku 2016 przez członków Angiosperm Phylogeny Group. Jest to kolejna wersja systemu klasyfikacyjnego rozwijanego od 1998 roku, sukcesywnie zastępująca poprzednie klasyfikacje (APG I z 1998, APG II z 2003 i APG III z 2009). Klasyfikacja bazuje na analizie powiązań filogenetycznych między grupami roślin, ustalanych głównie na podstawie danych molekularnych. System został skompilowany przez 16 autorów z 6 krajów, ale uwzględnia też wyniki warsztatów przeprowadzonych w Kew Gardens oraz ankiety internetowej, na którą odpowiedziało 441 respondentów z 42 krajów. Szerokie konsultacje i uznanie sugestii większości zamiast przyjęcia stanowiska ekspertów (np. w kwestii szerokiego ujęcia rodziny ogórecznikowatych Boraginaceae zamiast jej podziału) spowodowało zresztą kontrowersje w środowisku (Angiosperm Phylogeny Website publikuje w przypadkach spornych klasyfikację sugerowaną przez ekspertów, niżeli przyjętą w APG IV opinię większości).
  Pieris formosa

  Grupa obejmująca około 50 rodzajów i 1580 gatunków występujących głównie w strefie klimatu umiarkowanego i arktycznego półkuli północnej, poza tym w rozproszeniu na pozostałych kontynentach.

 • Agapetes G. Don – agapet
 • Agarista G. Don
 • Andromeda L. – modrzewnica
 • Anthopteropsis A. C. Smith
 • Anthopterus Hooker
 • Calopteryx A. C. Smith
 • Cavendishia Lindley
 • Ceratostema Jussieu
 • Chamaedaphne Moench – chamedafne
 • Costera J.J. Smith
 • Craibiodendron W.W. Smith
 • Demosthenesia A. C. Smith
 • Didonica Luteyn & Wilbur
 • Dimorphanthera (Drude) J. J. Smith
 • Diogenesia Sleumer
 • Disterigma (Klotzsch) Niedenzu
 • Gaultheria L. – golteria (tu należą: Pernettya, Diplycosia, Tepuia)
 • Gaylussacia Kunth – gajlusakia, borówkowiec
 • Gonocalyx Planchon & Linden
 • Grisebachia Klotzsch
 • Leucothoe D. Don – kiścień
 • Lyonia Nuttall
 • Macleania Hooker
 • Mycerinus A. C. Smith
 • Notopora J. D. Hooker
 • Oreanthes Bentham
 • Orthaea Klotzsch
 • Oxydendrum Candolle – kwaśnodrzew
 • Paphia Seemann
 • Pellegrinia Sleumer
 • Pieris D. Don – pieris
 • Polyclita A.C. Smith
 • Psammisia Klotzsch
 • Pseudogonocalyx Bisse & Berazain
 • Rusbya Britton
 • Satyria Klotzsch
 • Semiramisia Klotzsch
 • Siphonandra Klotzsch
 • Sphyrospermum Poeppig & Endlicher
 • Symphysia C. Presl
 • Themistoclesia Klotzsch
 • Thibaudia Ruiz & Pavón
 • Utleya Wilbur & Luteyn
 • Vaccinium L. – borówka (tu należą d. odrębne rodzaje – żurawina Oxycoccus, Polycodium)
 • Zenobia D. Don – zenobia
 • Pozycja w systemie Takhtajana (1997)

  Klasa Magnoliopsida, podklasa ukęślowe (Dilleniidae), nadrząd Ericanae Takht., rząd wrzosowce (Ericales), rodzina wrzosowate (Ericaceae Juss.).

  Golteria, gaulteria (Gaultheria L.) – rodzaj roślin, wchodzący w skład plemienia Gaultherieae, z rodziny wrzosowatych (Ericaceae Juss.). Zależnie od różnych ujęć taksonomicznych należy do niego ok. 150 gatunków gatunków. W stanie naturalnym występują głównie w Azji, Ameryce Północnej i Południowej oraz Australazji. Nazwa rodzaju w języku łacińskim (Gaultheria) została nadana przez Pehra Kalma w 1748 roku dla upamiętnienia francusko–kanadyjskiego lekarza i botanika Jeana–Françoisa Gauthiera.Fylodoce (Phyllodoce Salisb.) – rodzaj roślin z rodziny wrzosowatych. Obejmuje 7–8 gatunków. Są to rośliny strefy arktycznej i subarktycznej oraz gór w strefie umiarkowanej. Najszerzej rozprzestrzenione jest fylodoce błękitne rosnące na północy Ameryki Północnej, Azji i Europy. W tej ostatniej jest jedynym przedstawicielem rodzaju – występuje w Arktyce sięgając na południe do południowej Norwegii oraz wyspowo w górach Szkocji i w Pirenejach. Pozostałe gatunki rosną głównie w Ameryce Północnej, w jej północnej i zachodniej części, gdzie w Kordylierach sięgają na południu po Kalifornię i Arizonę. Na Alasce i Dalekim Wschodzie rośnie fylodoce aleuckie. W Azji jako endemit wyspy Honsiu rośnie także fylodoce alpejskie, a w Chinach w prowincji Jilin – Phyllodoce deflexa. W naturze rośliny te rosną w tundrze, na murawach alpejskich i subalpejskich.
   Osobny artykuł: Systematyka wrzosowatych według Takhtajana.

  Rodzaje wrzosowatych rodzime dla flory Polski[ | edytuj kod]

 • bażyna (Empetrum)
 • borówka (Vaccinium) (w tym żurawina Oxycoccus)
 • chamedafne (Chamaedaphne)
 • gruszyczka (Pyrola)
 • gruszycznik (Moneses)
 • gruszynka (Orthilia)
 • korzeniówka (Monotropa)
 • mącznica (Arctostaphylos)
 • modrzewnica (Andromeda)
 • pomocnik (Chimaphila)
 • różanecznik (Rhododendron) (w tym bagno Ledum)
 • wrzos (Calluna)
 • wrzosiec (Erica)
 • Przylistek (łac.stipula, ang. stipule) – organ wykształcający się po obu stronach nasady ogonka liściowego lub liścia siedzącego u wielu przedstawicieli roślin okrytonasiennych. Wykształcają się one zwłaszcza u podstawy liści zaopatrywanych przez trzy ślady (luki) liściowe. Powstają z dolnej części zawiązka liściowego (z górnej powstaje zwykle ogonek i blaszka liściowa). Wykształcają się jako zróżnicowane morfologicznie i pełniące rozmaite funkcje organy. Często mają postać liściokształtną i pełnią funkcję asymilacyjną (np. u grochu Lathyrus aphaca), czasem dodatkowo chronią zawiązki i młode liście. Szczególną rolę ochronną pełnią łuskowate przylistki okrywające pąk i chroniące go przed uszkodzeniem (np. w przypadku pąków zimujących). U niektórych roślin (np. u robinii) przylistki wykształcają się jako ciernie, u innych mają postać włosków lub gruczołów.Mikoryza – jest to występujące powszechnie zjawisko, polegające na współżyciu korzeni lub innych organów, a nawet nasion roślin naczyniowych z grzybami (dotyczy około 85% gatunków roślin wyższych z całego świata). Tego typu symbioza daje obu gatunkom wzajemne korzyści, polegające na obustronnej wymianie substancji odżywczych – rośliny mają lepszy dostęp do wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych, ale także do substancji regulujących ich wzrost i rozwój, które produkuje grzyb, ten zaś korzysta z produktu fotosyntezy roślin – glukozy. Odkrycia mikoryzy dokonał w roku 1880 polski botanik, Franciszek Kamieński, który opisał ją w swojej pracy w 1881 roku.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Enkiant (Enkianthus) – rodzaj roślin należących do rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Tworzy klad bazalny w obrębie rodziny. Obejmuje w zależności od ujęcia od ok. 12 do 17 gatunków. Rośliny te występują w Azji Wschodniej na obszarze od Himalajów do Japonii i Półwyspu Indochińskiego. W Chinach rośnie 7 gatunków, w tym cztery endemity. W Japonii dziko występują trzy gatunki rodzime. Kilka gatunków z tego rodzaju uprawianych jest jako rośliny ozdobne i wyhodowano ich szereg kultywarów. W klimacie chłodniejszym (np. w Polsce) w uprawie spotykany jest niemal wyłącznie enkiant dzwonkowaty. Enkiant pięciokwiatowy jest w południowych Chinach popularną ozdobą w okresie noworocznym.
  Krzew – roślina drzewiasta o zdrewniałej łodydze, która od nasady rozgałęzia się na wiele pędów równorzędnych. W przeciwieństwie do drzew u krzewów brak osi głównej – pnia.
  Gruszycznik, monezes (Moneses Salisb. ex Gray) – rodzaj roślin należących do rodziny wrzosowatych. Często nie rozróżniany jako odzielny rodzaj, lecz włączany do rodzaju gruszyczka. Gatunkiem typowym jest Moneses uniflora L. A. Gray.
  Filogeneza (gr. φυλη – gatunek, ród i γενεσις – pochodzenie) – droga rozwoju rodowego, pochodzenie i zmiany ewolucyjne grupy organizmów, zwykle gatunków. Termin wprowadzony w 1866 roku przez Ernsta Haeckla w Generelle Morphologie der Organismen.
  Pomocnik (Chimaphila) – rodzaj roślin należących do rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Obejmuje 5–7 gatunków występujących na obszarach pod wpływem klimatu umiarkowanego półkuli północnej. 2n = 26.
  Korzeniówka (Monotropa) – rodzaj roślin należących do rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Należą tu dwa gatunki występujące w Europie, Azji, Ameryce Północnej i w północnej części Ameryki Południowej. Oba gatunki są bylinami pozbawionymi chlorofilu, pozyskującymi substancje pokarmowe z grzybów, na których pasożytują – są myko-heterotrofami. Liczba chromosomów n = 16, 24.
  Żurawina wielkoowocowa, borówka wielkożurawinowa (Vaccinium macrocarpon Aiton) – gatunek rośliny wieloletniej z rodziny wrzosowatych. Reprezentuje tradycyjnie w literaturze polskiej wyróżniany rodzaj żurawina, który od lat 80. XX wieku w światowej literaturze botanicznej opisywany jest już raczej tylko jako sekcja w obrębie rodzaju borówka (Vaccinium). Występuje naturalnie na mokradłach we wschodniej części Ameryki Północnej, ale rozprzestrzeniony został w uprawie i zdziczał także w zachodniej części tego kontynentu oraz w Europie. Ma duże znaczenie gospodarcze z powodu okazałych, jadalnych owoców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.049 sek.