• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • World Wide Web Consortium  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.VoiceXML (VXML) – aplikacja języka XML służąca do opisu interaktywnych dialogów pomiędzy człowiekiem i komputerem. Jest ona w pełni analogiczna do HTML i przynosi podobne korzyści w pisaniu aplikacji głosowych, jakie HTML niesie dla aplikacji wizualnych. Dokumenty VoiceXML są interpretowane przez przeglądarki głosowe, analogicznie jak dokumenty HTML, które interpretowane są przez przeglądarki internetowe. Najczęstszym rozwiązaniem jest podłączenie szeregu przeglądarek głosowych do sieci telefonicznej (PSTN), dzięki czemu użytkownicy mogą po prostu zadzwonić i rozpocząć interakcję z aplikacją głosową.
  Procedura ustanawiania standardów[ | edytuj kod]

  Procedura ustanawiania standardów jest bardzo złożona. W wielkim skrócie: każda organizacja ma prawo złożyć tzw. draft, czyli propozycję zmiany starego standardu lub ustanowienia nowego. Draft może zostać od razu odrzucony przez odpowiedni dla niego zespół lub dołączony do ogólnego dokumentu pod nazwą Process Document. Od 2001 roku draft może też rekomendować lub proponować odrzucenie TAG. Niektóre drafty zaczynają zupełnie nowe procesy dyskusyjne i wiążą się z utworzeniem całkiem nowego zespołu. Po zebraniu wszystkich draftów na dany temat zaczyna się debata ekspertów. W jej wyniku powstaje dokument zwany Technical Direction, który po zatwierdzeniu przez Komitet Doradczy staje się oficjalnym zaleceniem standardu W3C.

  World Wide Web [ˌwɜ:ldˌwaɪdˈwɛb] (sieć ogólnoświatowa, światowa rozległa sieć komputerowa), w skrócie WWW lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową, która ze względu na zdobytą popularność bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem, szczególnie przez początkujących użytkowników. XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny język znaczników hipertekstowych) – język służący do tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia. Specyfikacje XHTML przygotowuje organizacja W3C.

  Najważniejsze zagadnienia, którymi zajmowała się lub zajmuje W3C[ | edytuj kod]

 • HTML/XHTML/XForms – podstawowe języki znaczników, stosowane do tworzenia stron WWW,
 • CSS – kaskadowe arkusze stylów,
 • DOM – Document Object Model – ustanowienie jednolitego systemu, w jaki sposób przeglądarki zarządzają wyświetlaniem i indeksowaniem elementów stron WWW,
 • XML – zbiór zasad, na podstawie których tworzone są aplikacje XML,
 • HTTP – protokół przesyłania stron WWW,
 • SVG – Scalable Vector Graphics – ogólny format grafiki wektorowej,
 • VoiceXML – język specyfikacji dialogu głosowego człowiek-komputer,
 • SMIL/TimeText – Synchronized Multimedia Integration Language – język, przy pomocy którego (wewnątrz XML) będzie można swobodnie manipulować plikami multimedialnymi i tekstem,
 • XSL/XSLT/XPath/XPointer – style, transformacje i inne techniki z tym związane,
 • WAI – dostępność stron WWW,
 • PICS – ocena zawartości stron WWW (pornografia, przemoc) bez stosowania cenzury, w celu ochrony dzieci,
 • Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.Organizacja normalizacyjna – instytucja zajmująca się opracowywaniem, tłumaczeniem z innych wersji językowych, przyjmowaniem i rozpowszechnianie norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.
  WHATWG (ang. Web Hypertext Application Technology Working Group), Grupa Robocza ds. Technologii Hipertekstowych Aplikacji Sieciowych – nieformalna organizacja tworzona przez producentów przeglądarek internetowych i osoby prywatne, mająca na celu rozwijanie nowych technologii służących do tworzenia aplikacji sieciowych. W przeciwieństwie do neutralnego W3C, WHATWG jest kierowane głównie przez producentów kilku przeglądarek, przede wszystkim Mozilla Foundation, Google, Opera Software oraz Apple Inc.
  HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.
  Sir Timothy Berners-Lee (ur. 8 czerwca 1955 w Londynie) – fizyk, programista, współtwórca i jeden z pionierów usługi WWW, obecnie jednej z najpopularniejszych usług internetowych. Od roku 1994 jest Przewodniczącym Konsorcjum W3C.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Przemoc – wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i przemoc psychiczną.
  Cenzura (łac. censere – osądzać) – świadome wprowadzenie w błąd poprzez selektywny dobór zazwyczaj masowo rozpowszechnianych informacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.777 sek.