• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wolters Kluwer Polska  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Państwo i Prawo – miesięcznik wydawany przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jedno z najbardziej prestiżowych polskich czasopism prawniczych.Orzecznictwo to ogół decyzji jednego bądź wielu sądów i innych organów państwa. Przy czym pod pojęciem orzeczenia rozumie się tu zarówno stan faktyczny i prawny rozstrzygniętej sprawy, jak i sentencję wyroku oraz samo jej uzasadnienie.
  Działalność wydawnicza[ | edytuj kod]

  Wolters Kluwer Polska wydaje publikacje obejmujące wszystkie dziedziny prawa i zagadnienia biznesowe, które ukazują się w tradycyjnej formie – kodeksy, komentarze, poradniki, aktualizowane zbiory praw, monografie, orzecznictwo, czasopisma fachowe, jak również produkty w formie elektronicznej. Wśród nich są takie produkty jak System Informacji Prawnej Lex, Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Vademecum Głównego Księgowego, Serwis HR, Analityk Finansowy. Wydawnictwo posiada również księgarnię internetową Profinfo.pl, która oferuje prawie 4500 publikacji.

  „Orzecznictwo Sądów Polskich” (OSP), w latach 1957-1990 pn. „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” (OSPiKA) – miesięcznik prawniczy, wydawany w latach 1921-1939 i od 1957 roku, publikujący wybrane orzecznictwo sądowe (obecnie: Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych; w przeszłości także: Najwyższego Trybunału Administracyjnego, Trybunału Kompetencyjnego, Najwyższego Sądu Wojskowego, Trybunału Ubezpieczeń Społecznych i Głównej Komisji Arbitrażowej) z glosami (komentarzami) przedstawicieli doktryny prawa i praktyków. Pismo znajduje się w części „B” wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 punktów za publikację). W okresie międzywojennym wydawane nakładem Księgarni F. Hoesicka. Od 1957 roku stanowi organ Instytutu Państwa i Prawa (obecnie: Instytutu Nauk Prawnych) Polskiej Akademii Nauk. Aktualnie pismo wydaje amerykański koncern informacji prawnej LexisNexis.Portal internetowy – internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego. W intencji twórców, ma to zachęcać użytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony startowej w przeglądarce WWW i traktowania go jako bramy do Internetu.

  Wolters Kluwer Polska wydaje następujące czasopisma fachowe:

 • Anti-Discrimination Law Review
 • Dyrektor Szkoły
 • Europejski Przegląd Sądowy
 • Finanse Komunalne
 • Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach
 • Krajowa Rada Sądownictwa
 • Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
 • Orzecznictwo Sądów Polskich
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
 • Państwo i Prawo
 • Personel Plus
 • Polski Proces Cywilny
 • Przed Szkołą
 • Przegląd Podatkowy
 • Przegląd Prawa Handlowego
 • Przegląd Prawa Publicznego
 • Przegląd Sądowy
 • Samorząd Terytorialny
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Inicjatywy[ | edytuj kod]

  Wydawnictwo wspiera ideę mediacji jako najskuteczniejszą i często korzystniejszą dla stron metodę rozwiązywania sporów. Podejmuje w tym zakresie szereg działań informacyjnych i edukacyjnych m.in. w 2007 zorganizowało konferencję dla przedsiębiorców i prawników „Mediacje gospodarcze. Nowa metoda rozwiązywania sporów gospodarczych”, która zgromadziła ponad 200 uczestników. Prowadzi także własny portal internetowy poświęcony mediacjom gospodarczym, współpracuje z ekspertami z Polski i z zagranicy oraz wydaje książki poświęcone tej tematyce. W ramach działań na rzecz tej idei wspiera i promuje zobowiązanie do mediacji, które mogą składać zarówno przedsiębiorcy, jak i kancelarie prawne.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Spółka (łac. societas) – rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przedsiębiorca – w polskim systemie prawa podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 43 k.c.; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Uważa się także za niego wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Kancelaria prawna (łac. cancellaria) - miejsce wykonywania zawodu przez prawnika oraz zespół osób tam zatrudnionych (biuro prawnika). Oprócz doradztwa w zakresie praw i obowiązków prawnych, kancelarie reprezentują klientów przed sądami i organami administracji, w transakcjach biznesowych, negocjacjach oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc prawna.
  Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.
  Alphen aan den Rijn – miasto i gmina w zachodniej Holandii, w prowincji Holandia Południowa, nad Starym Renem, w środkowej części konurbacji Ranstad Holland.
  Oświata – pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia jest to działalność ogółu powiązanych ze sobą placówek i instytucji zajmujących się upowszechnianiem kształcenia, wychowaniem bezpośrednim i pośrednim, umożliwiając obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz zapewniając możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, które są niezbędne przyszłemu obywatelowi. Ważnym elementem systemu oświaty jest odnoszenie historycznych doświadczeń społecznych do teraźniejszych w celu stworzenia jak najlepszych warunków życia i rozwoju dla przyszłości społeczeństwa.
  Kodeks – jedna z form książki. Jest to zbiór kart złączonych (szytych, klejonych) na jednym z brzegów nazywanym grzbietem książki. Karty kodeksu są z papirusu, pergaminu, albo papieru. Forma ta, stosowana od końca I wieku n.e., jest obecnie najpopularniejszą formą książki, do innych zaliczmy: zwój, leporello, książkę mówioną, książkę elektroniczną.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.