• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego

  Przeczytaj także...
  Dokument – w uogólnionej definicji rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i miejsca.Wojskowe Biuro Historyczne (WBH) – polska wojskowa instytucja historyczna działająca w Warszawie w latach 1927–1939.
  Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim – archiwum wojskowe z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim. Wcześniej w jego miejscu istniało Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej a następnie Archiwum Instytucji MON oraz Archiwum Wojsk Powietrznych. We wrześniu 2018 roku Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim zostało rozformowane.

  Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiegoinstytucja publiczna zajmująca się badaniem dziejów Wojska Polskiego.

  Powstanie[ | edytuj kod]

  W poniedziałek 4 stycznia 2016 Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz powołał dr hab. Sławomira Cenckiewicza na stanowisko Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Reformy Archiwów Wojskowych oraz pełniącego obowiązki Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Wojsko Polskie – ogólna nazwa polskich sił zbrojnych stanowiących: formacje zbrojne państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków na terytorium dawnego państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków niebędących częścią struktury państwa polskiego, działających poza terytorium Polski.

  Na podstawie Decyzji nr 127/MON Ministra Obrony Narodowej z 21 kwietnia 2016 4 czerwca 2016 zostało utworzone Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego. Nowa instytucja powstała z połączenia Centralnego Archiwum Wojskowego, które stało się komórką wewnętrzną Biura oraz Wojskowego Biura Badań Historycznych, które wcześniej wchodziło w skład Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej (wraz z pismem „Przegląd Historyczno-Wojskowy”). WBH są też podległe archiwa wojskowe: w Nowym Dworze Mazowieckim, w Oleśnicy, w Toruniu i w Gdyni.

  Kancelaria tajna – wyodrębniona komórka organizacyjna, w zakresie ochrony informacji niejawnych podległą pełnomocnikowi ochrony, obsługiwaną przez pracowników pionu ochrony, odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom.Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita – instytucja edukacyjna zajmująca się działalnością edukacyjną związaną z dziejami Wojska Polskiego.

  Nazwą WBH nawiązuje do placówki o nazwie Wojskowe Biuro Historyczne, która istniała w latach 1927-1939.

  Organizowanie[ | edytuj kod]

  Wojskowe BH im. gen. K.Sosnkowskiego jest pierwszą wolną instytucją badań historycznych sił zbrojnych w Polsce, jak okazała działalność nowo powołanej kadry kierowniczej, poprzednie instytucje ds. historii w wielkim stopniu ograniczały powszechność badań.

  Kwerenda – w archiwistyce i bibliotekarstwie określenie na poszukiwanie informacji w zasobie archiwum lub biblioteki. Kwerendy przeprowadza się osobiście w czytelni instytucji, można skierować do niej zapytanie lub skorzystać ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych lub bibliotecznych online.Instytucja – w politologii zorganizowany twór polityczny, stanowiący wyodrębniony zespół ludzi dysponujący zasobami organizacyjnymi oraz materialnymi umożliwiającymi uczestnictwo w życiu publicznym w celu zaspokojenia potrzeb jednostkowych i grupowych, a także uregulowania zachowań członków grupy. Powstaje w wyniku instytucjonalizacji.

  W czasie działania poprzedników WBH masowo niszczono zasoby archiwalne z powodów polityczno-osobistych (w tym dokumentujących przestępstwa żołnierzy PRL b.wysokich stopniem wojskowym i stanowiskiem) i nienależycie dbano o zbiór (zagrzybione, zamoknięte dokumenty). Dyrektor WBH S.Cenckiewicz zgłosił do prokuratury wiele czynów przestępczych, które odkryto w wyniku kwerendy i po analizie działań dawnych pracowników.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Archiwum – gromadzony zbiór, miejsce gromadzenia tego zbioru, w pewnych znaczeniach również instytucja zajmująca się gromadzeniem.

  Działalność[ | edytuj kod]

  Wojskowe Biuro Historyczne zajmuje się organizacją i funkcjonowaniem wojskowej sieci archiwalnej, kształtowaniem i ewidencją tego zasobu. Udostępnienia materiały archiwalne, prowadzi badania naukowe, kwerendy archiwalne, organizuje konferencje. Posiada też własne wydawnictwo.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).

  Dyrektorem WBH jest dr hab. Sławomir Cenckiewicz.

  Struktura WBH[ | edytuj kod]

 • Kierownictwo
 • Wydział Badań Historycznych
 • Sekcja Badań nad Wojskiem do 1945 roku
 • Sekcja Badań nad Wojskiem po 1945 roku
 • Wydział Administracyjno-Personalny
 • Wydział Ochrony Informacji Niejawnych
 • Kancelaria Tajna
 • Centralne Archiwum Wojskowe
 • Wydział Informatyzacji i Digitalizacji Zasobu
 • Sekcja Informatyzacji i Digitalizacji Zasobu
 • Sekcja Przechowywania Zasobu
 • Pracownia Konserwacji
 • Wydział Opracowywania Zasobu
 • Pracownia Zbiorów Specjalnych
 • Sekcja Opracowywania
 • Wydział Informacji Naukowej i Udostępniania Zasobu
 • Sekcja Kwerend
 • Pracownia Naukowa
 • Pracownia Informacji Naukowej
 • Wydział Ewidencji i Kształtowania Zasobu
 • Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Archiwum Wojskowe w Oleśnicy
 • Archiwum Wojskowe w Toruniu
 • Archiwum Wojskowe w Gdyni
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dz.Urz. MON 2016, 25 kwietnia, poz. 76.
  2. Niszczono akta wojskowe dotyczące okresu PRL – Najnowsze – Aktualności – Ministerstwo Obrony Narodowej – m.mon.gov.pl, m.mon.gov.pl [dostęp 2018-11-27] (pol.).
  3. Struktura organizacyjna – Wojskowe Biuro Historyczne, wbh.wp.mil.pl [dostęp 2018-12-05].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Powstało Wojskowe Biuro Historyczne, www.rp.pl [dostęp 2018-12-05] (pol.).
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Centralne Archiwum Wojskowe
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona instytucji
 • Antoni Macierewicz (ur. 3 sierpnia 1948 w Warszawie) – polski polityk, historyk, nauczyciel akademicki, minister spraw wewnętrznych w latach 1991–1992, wiceminister obrony narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, poseł na Sejm RP I, III, IV, VI i VII kadencji. Działacz opozycji demokratycznej w PRL w latach 1968–1989, współtwórca Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, publicysta.Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
  Warto wiedzieć że... beta

  Przegląd Historyczno-Wojskowy (PHW), Wojskowy Przegląd Historyczny (WPH) – kwartalnik poświęcony polskiej i powszechnej historii wojskowej. W latach 1929-1939 wydawany przez Wojskowe Biuro Historyczne jako "Przegląd Historyczno-Wojskowy", a w latach 1956-1997 przez Wojskowy Instytut Historyczny pod nazwą "Wojskowy Przegląd Historyczny". W 2000 wznowiono edycję kwartalnika pod nazwą "Przegląd Historyczno-Wojskowy" z zachowaniem tradycji obu poprzedników i ciągłości numeracji zeszytów (numerów) od 1929. Do 2007 wydano łącznie 216 zeszytów kwartalnika.
  Wydawca – osoba bądź instytucja (ta druga zwana również wydawnictwem), za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, np. komercyjny portal internetowy.
  Decyzja administracyjna – akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli np. Ordynacja podatkowa lub Prawo celne.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:
  Informacja niejawna – polski termin prawniczy, który został zdefiniowany w ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku. Oznacza informację, która wymaga ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, niezależnie od formy i sposobu jej wyrażenia, także w trakcie jej opracowania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.755 sek.