Wojsko Polskie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wojsko Polskie – ogólna nazwa polskich sił zbrojnych stanowiących: formacje zbrojne państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków na terytorium dawnego państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków niebędących częścią struktury państwa polskiego, działających poza terytorium Polski. Według portalu Global Firepower, jest na osiemnastym miejscu w rankingu najpotężniejszych wojsk świata (stan na 2017 r.).

Ruch Oporu Armii Krajowej – konspiracyjna organizacja wojskowa założona w 1944 przez por. Józefa Marcinkowskiego ps. "Łysy" do walki z Armią Czerwoną i z oddziałami KBW oraz MO. Walczyła też z funkcjonariuszami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Obszar Polski został podzielony na obwody i rejony, w których operowały patrole bojowe złożone z byłych żołnierzy Armii KrajowejPolskie Siły Zbrojne – zorganizowane formacje wojskowe, utworzone jesienią 1939 poza granicami Polski, na podstawie międzysojuszniczych umów podpisanych przez Wielką Brytanię i Francję. Polskimi Siłami Zbrojnymi dowodził Naczelny Wódz.

Nazwa „Wojsko Polskie” jest używana od początku XIX wieku, a oficjalnie została wprowadzona w 1918 roku. Używana jest także obecnie jako synonim oficjalnej nazwy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Znaczenie nazwy[ | edytuj kod]

Na przestrzeni dziejów możemy wyodrębnić:

 • Drużyna książęca – siły zbrojne Piastów pozostające pod rozkazami książąt wczesnofeudalnych do czasów Kazimierza Odnowiciela.
 • Formacje bojowe Królestwa Polskiego w okresie panowania dynastii Piastów i Jagiellonów
 • Wojsko I Rzeczypospolitej, a w tym:
 • armię koronną
 • armię litewską
 • Wojsko Tadeusza Kościuszki – ogół sił polskich podczas insurekcji kościuszkowskiej,
 • armię Księstwa Warszawskiego – czyli formację wojskową Księstwa Warszawskiego
 • Wojsko Polskie Królestwa Kongresowego- polskie formacje wojskowe Królestwa Kongresowego i powstania listopadowego
 • Legiony Polskie, w tym wszystkie organizacje i formacje bojowe czasów rozbiorów (okres nie istnienia państwa polskiego, wojska polskie poza terytorium kraju)
 • Polskie organizacje wojskowe przed I wojną światową
 • Organizacja Bojowa PPS (1904-1911)
 • Związek Walki Czynnej
 • Związek Strzelecki
 • Polskie Drużyny Strzeleckie
 • Drużyny Bartoszowe
 • Polowe Drużyny Sokole
 • Polskie formacje wojskowe w czasie I wojny światowej (1914-1918)
 • Legiony Polskie (1914–1918)
 • Polska Organizacja Wojskowa (1914-1918)
 • Polski Korpus Posiłkowy (1916-1918)
 • Polska Siła Zbrojna („Polnische Wehrmacht” 1917-1918)
 • Wojsko Polskie na Wschodzie (1914–1920)
 • Bajończycy (1914-1915)
 • Armia Polska we Francji (1917-1919)
 • Armia Wielkopolska (1919)
 • Śląskie Wojska Powstańcze (1919–1921) → Powstania śląskie
 • Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska
 • Legion Śląski
 • Wojsko Polskie w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939)
 • Polskie Siły Zbrojne (1939–1947)
 • Wojsko Polskie we Francji (1939–1940)
 • Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii (1940-1947)
 • Polskie Siły Zbrojne w ZSRR (1941–1942)
 • Siły Zbrojne w Kraju (1939–1945)
 • Służba Zwycięstwu Polski (1939)
 • Związek Walki Zbrojnej (1939-1942)
 • Armia Krajowa (1942-1945)
 • Bataliony Chłopskie
 • Narodowa Organizacja Wojskowa
 • Narodowe Siły Zbrojne
 • Organizacje podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego (1944-1953/1954) → „Żołnierze wyklęci
 • Armia Krajowa Obywatelska
 • Armia Polska w Kraju
 • Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj
 • Konspiracyjne Wojsko Polskie
 • Narodowe Siły Zbrojne po 1944 roku
 • Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
 • NIE
 • Ruch Oporu Armii Krajowej
 • Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta
 • Wolność i Niezawisłość
 • Wolność i Sprawiedliwość
 • ludowe Wojsko Polskie
 • Gwardia Ludowa (1942-1943)
 • Armia Ludowa (1944)
 • Polskie Siły Zbrojne w ZSRR (1943–1944)
 • Wojsko Polskie 1944-1952 (odrodzone Wojsko Polskie)
 • Siły Zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej były określane przez ówczesne władze, propagandę oraz piśmiennictwo tego okresu jako „Ludowe Wojsko Polskie (LWP)” (1952-1989)
 • Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (od 1989 roku)
 • Armia Ludowa (AL) – komunistyczna konspiracyjna organizacja zbrojna Polskiej Partii Robotniczej (PPR) w okupowanej przez III Rzeszę Polsce, utworzona na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej z 1 stycznia 1944, która była formalnym zwierzchnikiem, ale faktycznie była nim Polska Partia Robotnicza. Pierwszym Naczelnym Dowódcą AL został mianowany Michał Żymierski, ps. „Rola”.Polska Siła Zbrojna (niem. Polnische Wehrmacht) – siły zbrojne Królestwa Polskiego aktu 5 listopada. Do października 1918 r. wojska te były podporządkowane armii Cesarstwa Niemieckiego. 12 października 1918 Rada Regencyjna przejęła zwierzchnią władzę nad Polską Siłą Zbrojną oraz wydała dekret z nową rotą przysięgi Wojska Polskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wojsko Tadeusza Kościuszki – polskie siły zbrojne I Rzeczypospolitej z 1794 roku w okresie insurekcji kościuszkowskiej.
  Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj – formacja zbrojna polskiego podziemia antykomunistycznego, powstała po rozwiązaniu organizacji "NIE" 7 maja 1945 rozkazem p.o. Naczelnego Wodza gen. Władysława Andersa, w celu prowadzenia walki zbrojnej z okupantem sowieckim.
  Polskie Siły Zbrojne w ZSRR – potoczna nazwa: Armia Andersa (utworzona od nazwiska dowódcy – generała dywizji Władysława Andersa) – oddziały Wojska Polskiego podporządkowane legalnemu rządowi RP na emigracji, utworzone po wybuchu wojny III Rzeszy z ZSRR, zawarciu układu Sikorski-Majski i tzw. amnestii dla obywateli polskich z Rzeczypospolitej: zesłanych, uwięzionych w więzieniach śledczych NKWD i deportowanych do obozów koncentracyjnych Gułagu.
  Polskie Drużyny Strzeleckie - polska organizacja niepodległościowa powstała w 1911 roku, powołana przez Organizację Młodzieży Niepodległościowej "Zarzewie".
  Związek Walki Czynnej (ZWC) – polska tajna organizacja wojskowa założona w czerwcu 1908 we Lwowie przez działaczy Organizacji Bojowej PPS lecz o charakterze ponadpartyjnym, mająca przygotować walkę zbrojną o wyzwolenie Polski. Zainicjowała i kierowała organizacjami strzeleckimi, które dały początek I Brygadzie Legionów.
  Księstwo Warszawskie (fr. Duché de Varsovie, niem. Herzogtum Warschau) – istniejące w latach 1807–1815, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości podporządkowane napoleońskiej Francji państwo, było namiastką państwa polskiego. Władcą suwerennym Księstwa był król Królestwa Saksonii, które wchodziło w skład Związku Reńskiego, będącego protektoratem pierwszego Cesarstwa Francuskiego.
  Kazimierz I Karol Odnowiciel (ur. 25 lipca 1016, zm. 19 marca 1058 w Poznaniu) – książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1034-1058 (z przerwami), syn Mieszka II i Rychezy.

  Reklama