Wojska kolejowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Godło wojsk kolejowych.png
Korpusówki wojska kolejowe do 1965.jpg
Korpusówka wojsk kolejow drogowych.jpg
Linia kolejowa koło Warszawy zniszczona przez wycofujące się oddziały niemieckie w 1945 - zadaniem wojsk kolejowych jest m.in. usuwanie takich zniszczeń

Wojska kolejowe - specjalistyczny rodzaj wojsk inżynieryjnych.

Linia kolejowa – element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalany w Polsce przez danego zarządcę infrastruktury kolejowej. Do linii kolejowej zalicza się również zajęte pod torowisko grunty oraz przyległy do nich pas gruntu, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, wraz z zajętymi pod nie gruntami.Komunikacja wojskowa – całokształt przedsięwzięć logistycznych związanych z utrzymaniem, budową i odbudową dróg kołowych (wojskowa droga samochodowa), linii kolejowych, mostów i innych budowli inżynierskich mających na celu zapewnienie ciągłości dostaw pododdziałów, oddziałów i zaopatrzenia na pole walki

Przeznaczony do budowy, odbudowy, modernizacji i eksploatacji linii kolejowych oraz mostów na teatrze działań wojennych, współdziałający z organami komunikacji wojskowej oraz odpowiednimi resortami gospodarki narodowej.

Obecnie jedyną jednostką tego rodzaju w Wojsku Polskim jest 2 Pułk Komunikacyjny w Inowrocławiu.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • pociąg pancerny
 • pociąg wojskowy
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • "Leksykon wiedzy wojskowej", Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1979 s.483
 • Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.2 Inowrocławski Pułk Komunikacyjny im. gen. Jakuba Jasińskiego - jednostka komunikacyjno-inżynieryjna Wojska Polskiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Pociąg pancerny – pociąg złożony z opancerzonego parowozu i kilku wagonów pancernych uzbrojonych w działa i broń maszynową, a czasami także z drezyn pancernych lub bojowych wagonów motorowych.
  Pociąg wojskowy - uruchomiony dla potrzeb wojska pociąg składający się z określonej liczby wagonów, których ogólna długość nie może przekraczać 120 osi obliczeniowych (jedna oś obliczeniowa wynosi 5 m), a ich masa brutto nie może być większa niż 1200 ton. Potocznie nazywany eszelonem.

  Reklama