Wojska Specjalne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wojska Specjalne (WS) – rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednostka Wojskowa Formoza, dawniej m. in. Morska Jednostka Działań Specjalnych – jednostka wojskowa płetwonurków bojowych będąca pododdziałem Wojsk Specjalnych.Włodzimierz Edward Potasiński (ur. 31 lipca 1956 w Czeladzi, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – generał dywizji Wojska Polskiego, od sierpnia 2007 do kwietnia 2010 dowódca Wojsk Specjalnych.

Funkcjonowanie[ | edytuj kod]

Wojska Specjalne powołane zostały ustawą o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 24 maja 2007. W ich skład weszły istniejące wówczas trzy jednostki sił specjalnych, utworzone w latach 60 (Jednostka Wojskowa Komandosów), 70 (Jednostka Wojskowa Formoza), 90 XX w. (Jednostka Wojskowa Grom). Funkcje dowodzenia Wojskami Specjalnymi przejęło Dowództwo Wojsk Specjalnych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 maja 2007 roku siły wydzielane z Wojsk Specjalnych nie były podporządkowane Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych. Dzięki temu wojska te mogły realizować operacje specjalne samodzielnie bądź z innymi rodzajami Sił Zbrojnych RP.

Działania nieregularne - to rodzaj walki prowadzonej przez przygotowane już w czasie pokoju lub doraźnie tworzone w czasie wojny pododdziały (zgrupowania), stosujące specyficzne sposoby walki w celu zwalczania i dezorganizacji działań przeciwnika na obszarze przez niego opanowanym. Do celów szczegółowych zalicza się: wykrycie i rozpoznanie przeciwnika, osłabianie jego potencjału, zakłócenia funkcjonowania jego systemu dowodzenia, systemu logistycznego a tym samym do zwiększenia liczebności ubezpieczeń kosztem sił mozliwych do użycia na zasadniczym kierunku działania. Do działań nieregularnych przechodzi się w sposób planowy lub nieplanowy czyli wymuszony najczęściej niepowodzeniem realizacji poprzedniego zadania. Wojciech Marchwica (ur. 23 czerwca 1966 w Rzeszowie) – generał brygady Wojska Polskiego, były dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej, od 2020 szef sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Samodzielność dowodzenia Wojskami Specjalnymi zlikwidowano 1 stycznia 2014. W miejsce Dowództwa Wojsk Specjalnych powołano Inspektorat Wojsk Specjalnych znajdujący się w składzie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwo Sił Specjalnych, które podlegało Dowództwu Generalnemu RSZ. Ten drugi organ został następnie przekształcony w Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, które zostało podporządkowane Dowództwu Operacyjnemu RSZ.

Zbrojni Syły Ukrajiny (ukr. Збройні сили України (ЗСУ)) --siły zbrojne Ukrainy, powstałe wraz z ogłoszeniem niepodległości Ukrainy w 1991. Składają się z trzech rodzajów sił zbrojnych:Piotr Patalong (ur. 24 grudnia 1962 w Katowicach) – żołnierz, generał brygady SZ RP, Inspektor Wojsk Specjalnych DG RSZ.

W maju 2015 roku Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, jako oddzielny organ, podporządkowano Dowództwu Generalnemu RSZ. Natomiast Centrum Operacji Specjalnych pozostawiono w dyspozycji. Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Wojska Specjalne są prawdopodobnie jedynymi wojskowymi siłami specjalnymi na świecie jako wyodrębniony rodzaj sił zbrojnych niewchodzący w skład marynarki wojennej lub wojsk lądowych.

Śmigłowcowe wsparcie transportowe i wsparcie ogniowe z powietrza prowadzi wchodząca w skład 33 BLTr 7 Eskadra Działań Specjalnych z użyciem maszyn Mi-17-1W. Komponent Wojsk Specjalnych od grudnia 2019 roku posiada 4 śmigłowce Sikorsky S-70i Black Hawk.

Wojska lądowe – rodzaj sił zbrojnych przeznaczony do wykonywania zadań operacyjnych przede wszystkim na obszarach lądowych.Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) – komórka organizacyjna będąca organem podległym Ministrowi Obrony Narodowej jest odpowiedzialna za dowodzeniem jednostkami wojskowymi rodzajów sił zbrojnych w czasie pokoju oraz kryzysu. Podczas czasu wojny dowodzi jednostakmi wojskowymi które nie podlegają Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Jest odpowiedzialne za szkolenie dowództw oraz sztabów wojsk i rezerw osobowych. W jego kompetencjach leży funkcja gestora sprzętu tj. jaki sprzęt będzie zostanie przydzielony konkretnej grupie zołnieży.

Żołnierze Wojsk Specjalnych odbywają szkolenia w różnych warunkach klimatyczno-terenowych Polski i Świata. Wojska Specjalne są certyfikowane do wystawienia kontyngentu i pełnienia dyżuru bojowego w składzie NATO Response Force 2015. Planowano wprowadzenie do WS przenośnego terminalu Link 16, umożliwi to dowodzenie w systemie sieciocentrycznym. Za zadanie odpowiedzialny jest Inspektorat Uzbrojenia. Wojska Specjalne posiadają Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych – Strzepcz.

Siły specjalne SZ PRL – grupa pododdziałów o charakterze specjalnym znajdujących się w składzie Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej SZ PRL. Pododdziały specjalne pełniły rolę jednostek dalekiego rozpoznania i dywersyjno-sabotażowych stąd też podlegały one strukturom kierowniczym rozpoznania wojskowego (np. Oddziałowi Koordynacji Rozpoznania Wojskowego Zarządu II SG WP). Jawnie były przedstawiane jako wyspecjalizowane pododdziały wojsk powietrznodesantowych i wojsk rozpoznawczych, co stanowiło element maskowania ich rzeczywistego przeznaczenia.Jednostka Wojskowa Nil im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" (w latach 2009-2011 Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa "Nila") – jednostka wojskowa Wojsk Specjalnych.

Struktura organizacyjna WS do 31 grudnia 2013[ | edytuj kod]

Mapa konturowa Polski
Geographylogo.svg
Legenda
Wojska Specjalne:
Green 008000 pog.svg JW Agat, JW Formoza, JW Grom, JW Komandosów, JW Nil,
podległość operacyjna:
Steel pog.svg 7 eds (Siły Powietrzne)
 • Dowództwo Wojsk Specjalnych (Kraków) i podległe mu jednostki wojskowe:
 • Jednostka Wojskowa Agat (Gliwice)
 • Jednostka Wojskowa Formoza (Gdynia)
 • Jednostka Wojskowa Grom (Warszawa m.in. dowództwo, Gdańsk)
 • Jednostka Wojskowa Komandosów (Lubliniec)
 • Jednostka Wojskowa Nil (Kraków)
 • 7 Eskadra Działań Specjalnych (Powidz) podległość operacyjna
 • Grupa Destrukcyjna "Wawelberga" – zespoły dywersyjne prowadzące działania specjalne, zorganizowane przez Oddział II Sztabu Generalnego WP, działające na rzecz III powstania śląskiego (3 maja - 5 lipca 1921). Pierwsza w RP formacja wojskowa działań specjalnych. Po wybuchu powstania grupa podlegała bezpośrednio Wodzowi Naczelnemu ppłk. Maciejowi Mielżyńskiemu, a następnie Kazimierzowi Zenktellerowi. Nazwa grupy pochodziła od pseudonimu dowódcy grupy kpt. Tadeusza Puszczyńskiego "Wawelberg".Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych – organ wykonawczy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie planowania i dowodzenia wojskami operacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - polskimi kontyngentami wojskowymi oraz innymi wydzielonymi jednostkami wykonującymi działania w ramach operacji wojskowych poza granicami Polski (operacje reagowania kryzysowego). Jest również odpowiedzialne za koordynowanie operacji ratowniczych i humanitarnych oraz zapobieganie aktom terroru i ich następstwom.
  Marynarka wojenna – część sił zbrojnych państwa zajmująca się obroną granic morskich i wybrzeża, a także prowadzeniem innych działań wojskowych na morzach i oceanach.
  Tarcza Amazonek (gr. pelta, łac. peltarion) – tarcza greckiej lekkiej piechoty – Peltastów. Wykonana była z wikliny i obciągnięta skórą. Tarcza ta miała charakterystyczny kształt, zbliżony do półksiężyca. Była ona bronią defensywną, przypisywaną również legendarnym wojowniczkom Amazonkom. Motyw takiej tarczy, stał się elementem zdobniczym, pojawiającym się często na ceramice antycznej. Tarcza Amazonek, znalazła się również w symbolice Legionów Józefa Piłsudskiego, widzimy ją w graficznym projekcie orzełka legionowego, autorstwa Czesława Jarnuszkiewicza, a także we współczesnej symbolice znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie orzeł biały, trzyma w szponach taką właśnie tarczę.
  Antyterroryzm - całokształt działań o charakterze ochronnym, mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zaistnienia zamachu terrorystycznego oraz minimalizację jego skutków. Obejmuje ochronę osób i mienia, przygotowanie planów działania w sytuacji kryzysowej, zabezpieczenie sił i środków w celu udzielenia pomocy oraz okreslenie i ocenę możliwych zagrożeń.
  Lubliniec (śl. Lublynec, łac. Lobin, niem. Lublinitz, Loben. pol. hist. Lublin Śląski) – miasto w województwie śląskim, siedziba powiatu lublinieckiego. Położone nad rzekami Lublinicą oraz Małą Panwią, historycznie na Górnym Śląsku. Główny ośrodek gospodarczy, turystyczny, kulturalny, edukacyjny i przemysłowy ziemi lublinieckiej oraz drugi co do wielkości (po Częstochowie) w północnej części województwa śląskiego. Jedno z najstarszych miast Śląska, główne miasto Równiny Opolskiej.
  Poligon wojskowy - zamknięty teren wojskowy używany do ćwiczeń i manewrów wojskowych, przeprowadzania testów broni oraz opracowywania i testowania taktyki wojskowej. Nazwa wywodzi się od zamkniętego na potrzeby wojska obszaru, najczęściej w kształcie wielokąta (ang. polygon). Pierwsze poligony wojskowe zaczęto tworzyć na potrzeby armii pruskiej pod koniec XVIII w.
  Edward Jan Gruszka (ur. 13 października 1957 w Bielsku-Białej) – polski żołnierz w stopniu generała broni w stanie spoczynku. 27 stycznia 2017 zakończył zawodową służbę wojskową i przeszedł w stan spoczynku.

  Reklama