Wojna rosyjsko-szwedzka (1656–1658)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wojna rosyjsko-szwedzka miała miejsce w latach 16561658. Część II wojny północnej.

Rzeczpospolita, od XVII wieku częściej znana jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika lub Žečpospolita, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica, współczesne znaczenie: republika) oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej (kres federacji w 1791 roku przyniosła Konstytucja 3 maja, ustanawiając państwo unitarne – Rzeczpospolitą Polską). Korona i Litwa stanowiły dla szlachty jedną całość, pomimo dzielących je różnic regionalnych, sprzecznych interesów i odrębności ustrojowych.II wojna północna toczyła się w latach 1655-1660 pomiędzy Szwecją sprzymierzoną przejściowo z Brandenburgią, Siedmiogrodem i magnatem litewskim Januszem Radziwiłłem a Polską (potop szwedzki) oraz później także Austrią, Danią, Holandią i Brandenburgią. Wojna toczyła się równolegle z wojną polsko-rosyjską 1654-1667. Przez pewien czas Rosja występowała także przeciwko Szwecji atakując bez powodzenia szwedzkie Inflanty.

Rosjanie rozpoczęli konflikt w 1656 roku. Po zawarciu z Rzecząpospolitą rozejmu w Niemieży nasilili działania. W krótkim czasie oddziały rosyjskie zajęły szwedzkie twierdze w ujściu Newy. Oblężenie Rygi (sierpień–wrzesień 1656) zakończyło się jednak niepowodzeniem.

W 1658 roku car Aleksy I Romanow widząc, że dalsze prowadzenie wojny nie przyniesie mu zwycięstwa, zdecydował się na rozejm. W wyniku układu Szwedzi utrzymali swoje zdobycze nad Bałtykiem.

Morze Bałtyckie, Bałtyk (łac. balteus — pas. Nazwa Bałtyku pojawia się po raz pierwszy u Adama z Bremy) – płytkie morze śródlądowe na szelfie kontynentalnym w północnej Europie. Połączone z Morzem Północnym przez Cieśniny Duńskie (Sund, Mały i Wielki Bełt) oraz Kattegat i Skagerrak. Za zachodnią granicę Bałtyku właściwego przyjmuje się cieśninę Sund i próg podwodny ciągnący się na głębokości 18–20 m od przylądka Gedser (wyspa Falster) do przylądka Darßer Ort (Darß); na zachód od tej linii znajduje się akwen Bałtyku Zachodniego o powierzchni ok. 8000 km² nazywany przez Niemców także Ostsee; akwen ten obejmuje m.in. część wód Cieśnin Duńskich (oprócz Małego i Wielkiego Bełtu) a także mniejsze: Alsenbelt, Fehmarnbelt, Langelandsbælt.Pokój w Kardis, traktat pokojowy podpisany 21 czerwca (1 lipca) 1661, kończący wojnę rosyjsko-szwedzką rozpoczętą w 1656 roku traktatem w Niemieży.

Wojna miała związek z II wojną północną i wpłynęła na jej przebieg, angażując część sił szwedzkich. Jednak, wobec nieudolności działań wojsk rosyjskich i odnowienia walk Rosji z Rzecząpospolitą, Rosjanie i Szwedzi podpisali pokój w Kardis (1661).

Wydarzenia wojny szwedzko-rosyjskiej[ | edytuj kod]

  • 1656 – oblężenie Dorpatu
  • 1656 – oblężenie Rygi
  • Bibliografia[ | edytuj kod]

  • Zbigniew Wójcik, Historia powszechna XVI–XVII wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968, str. 452–454
  • Zobacz też[ | edytuj kod]

  • wojna rosyjsko-szwedzka
  • Reklama