• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojewodowie krakowscy

  Przeczytaj także...
  Marcin Kazmierz Kątski herbu Brochwicz (ur. 1635 w Kątach, w ziemi sądeckiej - zm. 1710 w Kamieńcu Podolskim) − kasztelan krakowski, wojewoda kijowski, generał artylerii koronnej.Piotr Szafraniec z Pieskowej Skały i Łuczyc, zm. 1437, herbu Starykoń, określany też jako Piotr Szafraniec Starszy lub senior.
  Mikołaj Bogoria, herbu Bogoria (ur. 1291 – zm. 1338) – wojewoda krakowski, doradca Władysława Łokietka, dyplomata na początku panowania Kazimierza III Wielkiego, fundator budowy klasztoru Cystersów w Koprzywnicy, syn Piotra Bogorii ze Skotnik wojewody krakowskiego, bratem jego był: Jarosław Bogoria (zm. 1376) - arcybiskup gnieźnieński.

  Wojewodowie Księstwa Krakowskiego i województwa krakowskiego I Rzeczypospolitej.

  Jan Leszczyński herbu Wieniawa (ur. w 1603 roku, zm. 1678 roku) – kanclerz wielki koronny od 1666 roku, podkanclerzy koronny od 1661 roku, wojewoda krakowski od 1678 roku, wojewoda poznański od 1656 roku, wojewoda łęczycki od 1653 roku, marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1667 roku.Dobiesław Kurozwęcki, Dobiesław z Kurozwąk i Chodowa, herbu Poraj (ur. ok. 1320 r. - zm. przed 28 sierpnia 1397 r.) – podstoli krakowski (1345-1351); podkomorzy sandomierski (1351-1355); kasztelan wiślicki (1355 lub 1356-1366); wojewoda krakowski (1366/1367 lub 1366-1380); wielkorządca Królestwa Polskiego (1380-1382), potem regent Królestwa Polskiego (1382-1384); kasztelan krakowski (od 1380). W 1336 roku otrzymał prawo niemieckie dla wsi Chodowa.
 • Skarbimir (Skarbek)
 • Klemens 1123-1168
 • Mikołaj Gryfita ?-1202
 • Marek z Brzeźnicy 1176-ok. 1226
 • Teodor Gryfita ?-1237
 • Włodzimierz 1191-1241
 • Klemens z Ruszczy ?-1256
 • Klemens Latoszyński 1213-1265
 • Mikołaj, syn Mściwoja ?-ро 1268
 • Sulisław z Branic 1232-1283
 • Piotr Bogoria 1240-1290
 • Mikołaj Łagiewnicki 1245-1290
 • Mikołaj Lis ?-1316/17
 • Wierzbięta z Ruszczy 1246-1324
 • Tomisław Mokrski 1276-1326
 • Spycimir z Piasku i Tarnowa
 • Mikołaj Bogoria 1291-1338
 • Andrzej 1309-1354
 • Mścigniew Czelej 1298-1357
 • Imram 1312-1357
 • Andrzej Tęczyński 1318-1368
 • Dobiesław Kurozwęcki 1306-1397
 • Spytko z Melsztyna 1351-1399
 • Jan z Tarnowa przed 1349-1409
 • Piotr Kmita 1348-1409
 • Jan Tarnowski 1367 -1433
 • Piotr Szafraniec (zm. 1437)
 • Jan Czyżowski 1373-1459
 • Jan z Tęczyna między (1408- 1410) – 1470
 • Jan Pilecki (ok. 1405–1476)
 • Dziersław Rytwiański 1414-1478
 • Jan Rytwiański 1422-1479
 • Jan Amor Iunior Tarnowski 1425-1500
 • Spytek III Jarosławski 1436-1519
 • Piotr Kmita z Wiśnicza 1442-1505
 • Jan Feliks Szram Tarnowski 1471-1507
 • Mikołaj Kamieniecki 1460-1515
 • Krzysztof Szydłowiecki 1467-1532
 • Andrzej Tęczyński ?-1536
 • Otto Chodecki 1467-1534
 • Jan Amor Tarnowski 1488-1561
 • Piotr Kmita Sobieński 1477-1553
 • Mikołaj Herburt Odnowski 1505-1555
 • Stanisław Gabriel Tęczyński 1521-1561
 • Spytek Wawrzyniec Jordan 1519-1580
 • Stanisław Myszkowski
 • Stanisław Barzi 1529-1571
 • Jan Firlej 1515-1574
 • Piotr Zborowski (zm. 1580)
 • Andrzej Tęczyński (zm. 1588)
 • Mikołaj Firlej 1532-1601
 • Mikołaj Zebrzydowski 1553-1620
 • Jan Magnus Tęczyński 1579-1637
 • Stanisław Lubomirski 1583-1649
 • Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski 1618-1656
 • Władysław Myszkowski 1600-1658
 • Stanisław Rewera Potocki 1579-1667
 • Michał Zebrzydowski 1617-1667
 • Jan Wielopolski 1605-1668
 • Aleksander Michał Lubomirski 1614-1677
 • Jan Leszczyński 1598-1693
 • Dymitr Jerzy Wiśniowiecki 1631-1682
 • Andrzej Potocki ?-1691
 • Feliks Kazimierz Potocki 1633-1702
 • Hieronim Augustyn Lubomirski 1633-1706
 • Marcin Kątski 1635-1710
 • Franciszek Lanckoroński ok. 1645-1715
 • Janusz Antoni Wiśniowiecki 1678-1741
 • Jerzy Dominik Lubomirski 1665-1727
 • Franciszek Wielopolski (zm. 1732)
 • Teodor Józef Lubomirski 1683-1745
 • Jan Klemens Branicki 1689-1771
 • Wacław Rzewuski 1706-1779
 • Antoni Lubomirski 1715-1782
 • Stanisław Kostka Dembiński (1708–1781)
 • Piotr Małachowski 1730-1797
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Daty są datami życia tych osób
  2. Bożena Wyrozumska: Mikołaj (zm. po 1268?). [W:] Polski Słownik Biograficzny. T. XXI/1, zeszyt 88. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 1976, s. 83–89.
  3. Bożena Wyrozumska: Mikołaj h. Lis, (zm. 1316/17). [W:] Polski Słownik Biograficzny. T. XXI/1, zeszyt 88. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 1976, s. 88–89.
  Piotr Kmita z Wiśnicza herbu Szreniawa (ur. 1442, zm. 1505) – wojewoda krakowski w latach 1501-1505, marszałek wielki koronny od 1494 roku, kasztelan sandomierski od 1499 roku, starosta spiski w 1478 roku, starosta sądecki w latach 1501-1505.Jan Amor Tarnowski herbu Leliwa, łacińska forma nazwiska Joannes Tarnovius, (ur. 1488 w Wiewiórce, zm. 16 maja 1561 tamże) – pamiętnikarz, teoretyk wojskowości, mówca, kasztelan krakowski od 1536, wojewoda krakowski od 1535, wojewoda ruski od 1527, kasztelan wojnicki od 1522, starosta sandomierski, lubaczowski, stryjski, chmielnicki, w latach 1527-1533, 1539-1546, 1547-1551, 1554-1555 i 1557-1559 dzierżył buławę hetmana wielkiego koronnego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Spytek Wawrzyniec Jordan lub Wawrzyniec Spytek Jordan z Zakliczyna herbu Trąby (ur. 1518, zm. 11 marca 1568 w Mogilanach) – podskarbi wielki koronny od 1550, kasztelan krakowski od 1565, wojewoda krakowski od 1561 i sandomierski od 1555, kasztelan sądecki od 1549. Pełnił ważną rolę polityczną w Polsce doby Zygmunta Augusta, był m.in. czołowym przeciwnikiem koronacji Barbary Radziwiłłówny na królową Polski. Był także przeciwnikiem ruchu egzekucji praw i egzekucji dóbr.
  Krzysztof Szydłowiecki herbu Odrowąż (ur. 1467 w Szydłowcu – zm. 29 grudnia 1532 w Krakowie) – kanclerz wielki koronny od 1515, podkanclerzy koronny od 1511, podskarbi nadworny koronny 1507-1510, wojewoda krakowski w latach 1515-1527, kasztelan krakowski od 1527, kasztelan sandomierski od 1509 roku, starosta generalny krakowski od 1515 roku, starosta sieradzki, nowokorczyński, gostyniński, sochaczewski i łukowski, hrabia na Szydłowcu.
  Otto Chodecki herbu Powała (zm. 12 marca 1534 w Komarnie) – wojewoda krakowski od 1533, sandomierski od 1527, ruski od 1515, podolski od 1509, kasztelan lwowski od 1505, starosta lwowski, lubaczowski, kołomyjski i śniatyński.
  Województwo krakowskie (łac. Palatinatus Cracoviensis) – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca od XIV wieku do 1795 r., część prowincji małopolskiej. Obejmowała powierzchnię 17 650 km² posiadając 8 powiatów. Siedzibą wojewody był Kraków, a sejmiki ziemskie odbywały się w Nowym Korczynie.
  Mikołaj Herburt Odnowski z Odnowa i Felsztyna herbu Herburt (ur. ok. 1482, zm. ok. 1555, pochowany we Lwowie), syn Piotra, wnuk Jan z Odnowa, prawnuk Frydrusza z Chlipel – wojewoda krakowski do 1555, wojewoda sandomierski do 1553, kasztelan przemyski od 1538, starosta lwowski, krasnostawski (1550), kasztelan biecki i starosta sądecki, doradca królowej Bony.
  Andrzej Tęczyński herbu Topór (ur. ok. 1480, zm. 2 stycznia 1536) – wojewoda lubelski, wojewoda sandomierski, wojewoda krakowski, kasztelan krakowski, hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego (od 1527 r.).
  Jan Firlej herbu Lewart (ur. 1521 w Dąbrowicy – zm. 1574 w Kocku) – marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski, lubelski i bełski, sekretarz królewski, starosta rohatyński, działacz reformacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.