Wojciech Osial

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

Wojciech Tomasz Osial (ur. 19 listopada 1970 w Łowiczu) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup pomocniczy łowicki od 2016.

Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.Łowicz – miasto, gmina miejska w województwie łódzkim, w powiecie łowickim (siedziba władz powiatu) nad rzeką Bzurą, na północnym skraju Równiny Łowicko-Błońskiej. Był miastem duchownym.

Życiorys[ | edytuj kod]

Urodził się 19 listopada 1970 w Łowiczu. Od 1989 studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Po utworzeniu diecezji łowickiej ostatni rok studiów ukończył w seminarium duchownym w Łowiczu. Na prezbitera został wyświęcony 25 maja 1995 przez biskupa Alojzego Orszulika. W latach 1995–2001 kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, które ukończył z doktoratem na podstawie dysertacji dotyczącej antropologicznego wymiaru katechezy. W 2014 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie habilitował się z nauk teologicznych o specjalności katechetyka na podstawie rozprawy Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele Katolickim od I do XVI wieku.

Katechetyka (z gr. katēchēsis, katēchéō = „nauczam ustnie”) – dział teologii zajmujący się nauczaniem zasad religii.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

W latach 2001–2005 był katechetą w Klasycznym Liceum Ogólnokształcącym w Skierniewicach. W 2001 został zatrudniony w łowickiej kurii diecezjalnej, gdzie objął stanowiska notariusza kurii, referenta ds. katechetycznych i wizytatora nauki religii. W 2005 wszedł w skład diecezjalnej rady duszpasterskiej. W 2013 został diecezjalnym cenzorem publikacji religijnych. W 2014 został obdarzony godnością kanonika honorowego Katedralnej Kapituły Łowickiej.

Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Diecezja łowicka - diecezja obrządku łacińskiego w metropolii łódzkiej w Polsce ustanowiona 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus.

W 2001 został wykładowcą katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, zaś w 2009 w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Ponadto podjął wykłady zlecone, w latach 2001–2004 w Instytucie Teologicznym Diecezji Łowickiej, a w 2015 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Cediae (łac. Diocesis Cediensis) – stolica historycznej diecezji we Cesarstwie rzymskim w prowincji Numidia zlikwidowana w VII w. podczas ekspansji islamskiej, współcześnie w północnej Algierii. Obecnie katolickie biskupstwo tytularne.Andrzej Franciszek Dziuba (ur. 10 października 1950 w Pleszewie) – polski duchowny rzymskokatolicki, profesor nauk teologicznych, biskup diecezjalny łowicki od 2004.

W 2005 został konsultantem ds. katechezy w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach i członkiem Ogólnopolskiej Sekcji Wykładowców Katechetyki. W 2006 objął funkcję rzeczoznawcy ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. W 2012 wszedł w skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. W 2005 został zastępcą redaktora naczelnego periodyku „Studia Lovicensia”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae) – warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

24 grudnia 2015 papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji łowickiej ze stolicą tytularną Cediae. Święcenia biskupie przyjął 4 lutego 2016 w katedrze łowickiej. Głównym konsekratorem był Andrzej Dziuba, biskup diecezjalny łowicki, zaś współkonsekratorami arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, i Marek Jędraszewski, arcybiskup metropolita łódzki. Na zawołanie biskupie wybrał słowa „Dominus cor intuetur” (Pan patrzy na serce).

Sakra − święcenia duchowne w kościołach chrześcijańskich, najczęściej dotyczy święceń biskupich. Niegdyś sakrę nadawano nowo wybranym królom, w formie namaszczenia na stanowisko.Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski wszedł w skład Komisji Wychowania Katolickiego, w której w 2020 objął funkcję przewodniczącego.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Ks. Wojciech T. Osial biskupem pomocniczym diecezji łowickiej. episkopat.pl (arch.), 2015-12-24. [dostęp 2016-10-18].
 2. Nomina dell’Ausiliare di Łowicz (Polonia) (wł.). press.vatican.va, 2015-12-24. [dostęp 2015-12-24].
 3. Słowo Biskupa Łowickiego z okazji nominacji biskupiej ks. Wojciecha Tomasza Osiala. diecezja.lowicz.pl (arch.), 2016-01-05. [dostęp 2018-06-30].
 4. Wojciech Osial, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-06-30].
 5. Łowicz: Ks. Wojciech Tomasz Osial – biskupem pomocniczym diecezji łowickiej. episkopat.pl (arch.), 2015-12-24. [dostęp 2016-10-18].
 6. Z pelikanem w herbie. radioem.pl, 2016-02-04. [dostęp 2016-02-04].
 7. Wojciech Osial (ang.). catholic-hierarchy.org. [dostęp 2016-01-22].
 8. Wojciech Osial na stronie Konferencji Episkopatu Polski. episkopat.pl. [dostęp 2016-10-18].
 9. Wybory 386. Zebrania Plenarnego KEP. episkopat.pl, 2020-08-27. [dostęp 2020-08-28].

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Nota biograficzna Wojciecha Osiala na stronie diecezji łowickiej (arch.) [dostęp 2018-06-30]
 • Wojciech Osial na stronie Konferencji Episkopatu Polski [dostęp 2016-10-18]
 • Wojciech Osial w bazie catholic-hierarchy.org (ang.) [dostęp 2015-12-24]
 • Wojciech Osial, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2015-12-24].
 • Celestino Migliore (ur. 1 lipca 1952 w Cuneo) – włoski arcybiskup i dyplomata watykański, były stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, nuncjusz apostolski w Polsce, dziekan Korpusu Dyplomatycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Warto wiedzieć że... beta

  19 listopada jest 323. (w latach przestępnych 324.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 42 dni.
  Biskup pomocniczy - wyświęcony na biskupa duchowny katolicki, którego zadaniem jest pomoc biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu diecezją zazwyczaj jako wikariusz generalny lub biskupi.
  Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC) w Ołtarzewie – seminarium duchowne w którym przez sześć lat kształcą się pallotyńscy alumni: przyszli księża, katecheci i misjonarze. Seminarium zostało afiliowane do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 stycznia 2004 roku. Grono wykładowców pallotyńskiego Wyższego Seminarium liczyło w 2005 roku 46 osób. W tym 13 doktorów habilitowanych, 24 doktorów i 9 magistrów. Obecnym rektorem uczelni (jednocześnie rektorem domu zakonnego) jest ks. dr Waldemar Pawlik.
  Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie – uczelnia wyższa, w której przyszli księża (alumni), przygotowują się do posługi kapłańskiej w archidiecezji warszawskiej. Seminarium zostało afiliowane do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Obecnym rektorem jest ks. dr Wojciech Bartkowicz.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Papieski Uniwersytet Salezjański - papieska uczelnia założona 1940 r. w Turynie jako Papieskie Atheneum Salezjańskie. Od 1957 mająca swoją siedzibę w Rzymie. W 1973 Paweł VI na mocy motu proprio Magisterium vitae podniósł uczelnię do rangi Uniwersytetu Papieskiego. Uniwersytet jest prowadzony przez Zgromadzenie Salezjańskie.
  Marek Jędraszewski (ur. 24 lipca 1949 w Poznaniu) – polski biskup rzymskokatolicki, profesor nauk teologicznych, biskup pomocniczy poznański w latach 1997–2012, arcybiskup metropolita łódzki od 2012.

  Reklama