Wojciech Kostowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wojciech Ignacy Kostowski (ur. 30 marca 1939) – polski lekarz, profesor nauk medycznych (1979), specjalista w zakresie farmakologii i psychofarmakologii, członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Alkoholizm, choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu, toksykomania alkoholowa – zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu.

Życiorys[ | edytuj kod]

W 1963 ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie, uzyskując dyplom lekarza. Stopień naukowy doktora uzyskał w lutym 1966, habilitował się w marcu 1970. Od listopada 1979 był profesorem nadzwyczajnym, w czerwcu 1988 został profesorem zwyczajnym.

W latach 1964–1975 pracował w Zakładzie Farmakologii Eksperymentalnej Akademii Medycznej w Warszawie na stanowiskach asystenta, adiunkta oraz docenta. Od 1975 do 1997 kierował zespołem nauczania farmakologii na II Wydziale Lekarskim tej uczelni. W 1977 utworzył Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w którym był kierownikiem od początku jego powstania do momentu przejścia na emeryturę w 2009. Pozostał następnie profesorem w tej jednostce, a także w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

W 1993 został członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, w 2004 członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a w 2019 członkiem rzeczywistym PAN. Był przewodniczącym Wydziału VI Nauk Medycznych PAN w latach 2007–2010, wcześniej (w latach 2003–2006) pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. Od 2007 do 2011 wchodził w skład prezydium Polskiej Akademii Nauk. Był również przewodniczącym (1989–1992) oraz wiceprzewodniczącym (1992–1996) Komisji Rejestracji Leków, prezesem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (1990–1995), członkiem rad naukowych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz Instytucie Farmakologii PAN. Pełnił funkcję przewodniczącego rady naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w latach 1991–1999.

Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Uzależnienie – nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. W praktyce określenie to ma kilka znaczeń.

Prowadzi badania naukowe w zakresie neuropsychofarmakologii, szczególnie badania nad mechanizmami działania leków przeciwdepresyjnych, rolą serotoniny i noradrenaliny w mechanizmach zachowania oraz nad ośrodkowymi działaniami alkoholu i uzależnieniem alkoholowym oraz innymi uzależnieniami. W 1979 napisał wspólnie z profesorem Piotrem Kubikowskim podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy Farmakologia. Podstawy farmakoterapii (kilkukrotnie wznawiany). W 1998 opublikował jego nową wersję, której kolejne wydania ukazywały się w następnych latach.

Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji (art. 2 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943).

Odznaczenia[ | edytuj kod]

Odznaczony Krzyżem Oficerskim (2001) oraz Krzyżem Komandorskim (2011) Orderu Odrodzenia Polski.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wojciech Kostowski. pan.pl. [dostęp 2012-09-15].
  2. Wojciech Kostowski. Centralny Rejestr Lekarzy RP. [dostęp 2012-09-15].
  3. Prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Wojciech Kostowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-04-29].
  4. Nowi członkowie krajowi PAN wybrani. pan.pl, 5 grudnia 2019. [dostęp 2020-01-28].
  5. M.P. z 2001 r. nr 43, poz. 688
  6. M.P. z 2011 r. nr 111, poz. 1132
Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Instytut Psychiatrii i Neurologii – ośrodek naukowo-badawczy i kliniczny z siedzibą w Warszawie, zajmujący się prowadzeniem badań własnych w zakresie psychiatrii i neurologii oraz koordynowaniem ich w skali kraju, udzielaniem konsultacji organom państwowym w zakresie tych dziedzin oraz działalnością diagnostyczną i leczniczą. Prowadzi też działalność wydawniczą, szkolenia i studium doktoranckie. W skład instytutu wchodzą 23 kliniki i zakłady naukowe. Został utworzony w 1951 roku rozporządzeniem Rady Ministrów jako Instytut Psychoneurologiczny. Obecną nazwę uzyskał w roku 1984.
Warto wiedzieć że... beta

SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
Polska Akademia Umiejętności (w skrócie PAU, do 1919 pod nazwą Akademia Umiejętności, w skrócie AU) – instytucja naukowa mająca status stowarzyszenia, korporacja uczonych skupiająca elitę kadry naukowej.
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
Serotonina (5-HT; 5-hydroksytryptamina; C10H12N2O) – organiczny związek chemiczny, biogenna amina, hormon tkankowy, ważny neuroprzekaźnik w ośrodkowym układzie nerwowym i w układzie pokarmowym. Produkowana w jądrach szwu. Związek ten występuje też w trombocytach.
Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
Warszawski Uniwersytet Medyczny – największa polska publiczna uczelnia medyczna; prowadzi kształcenie na 14 kierunkach i 1 specjalności oraz studia podyplomowe, studia doktoranckie oraz kształcenie ustawiczne (kursy dokształcające i specjalizacyjne). Uczelnia kształci niemal 9 tys. studentów, w tym prawie 600 obcokrajowców. Kadra dydaktyczno-naukowa liczy ponad 1,5 tys. pracowników, w tym 150 profesorów tytularnych.
Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

Reklama