Wojciech Gajda

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wojciech Jerzy Gajda (ur. 19 sierpnia 1956) – polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w geometrii arytmetycznej, algebraicznej K-teorii, algebraicznej teorii liczb oraz topologii algebraicznej. Profesor zwyczajny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kieruje Zakładem Geometrii Algebraicznej i Diofantycznej.

Uniwersytet Stanowy Ohio – amerykańska uczelnia wyższa o statusie uniwersytetu publicznego, z siedzibą w Columbusie i mniejszymi kampusami w Limie, Mansfield, Marion, Newark i Wooster. Powstała w 1870 roku. Kształci ponad 60 tysięcy studentów, w tym ok. 46,7 tysięcy słuchaczy studiów licencjackich oraz ok. 13,7 tysięcy magistrantów i doktorantów. Zatrudnia ok. 5,2 tysiąca pracowników naukowych i ok. 19,3 tysiąca osób wchodzących w skład pozostałego personelu. Wśród absolwentów uczelni było dwóch laureatów Nagrody Nobla: chemik Paul J. Flory i astrofizyk William Fowler.Grzegorz Banaszak (ur. 1958) – polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w geometrii algebraicznej, algebraicznej K-teorii, algebraicznej teorii liczb oraz arytmetycznej geometrii algebraicznej. Profesor zwyczajny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracuje jako kierownik Zakładu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej.

Życiorys[ | edytuj kod]

Studia z matematyki ukończył na poznańskim UAM, gdzie następnie został zatrudniony i zdobywał kolejne awanse akademickie. Stopień doktorski uzyskał na Ohio State University w 1990 roku na podstawie rozprawy pt. On Epicyclic Spaces. Habilitował się w 2003 na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy pt. Special Elements in Galois Cohomology of Some l-adic Representations and K-groups. Tytuł naukowy profesora nauk matematycznych otrzymał w 2011 roku.

Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

Współautor (wraz z G. Banaszakiem) dwutomowego podręcznika akademickiego pt. Elementy algebry liniowej (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2002, ISBN 83-204-2664-2). Artykuły publikował w takich czasopismach jak m.in. "Journal für die reine und angewandte Mathematik", "Composito Mathematica", "Commentari Mathematici Helvetici", "Fundamenta Mathematicae", "Journal of Number Theory", "Journal of K-theory" oraz "Journal of Pure and Applied Algebra".

Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Należy do Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Jest prezesem Poznańskiej Fundacji Matematycznej.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wojciech Jerzy Gajda. monitorfirm.pl. [dostęp 2016-04-14].
  2. Prof. dr hab. Wojciech Jerzy Gajda, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2016-04-14].
  3. Pracownicy. wmi.amu.edu.pl. [dostęp 2016-03-24].
  4. Zakład Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej. wmi.amu.edu.pl. [dostęp 2016-04-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-05-08)].
  5. prof. zw. dr hab. Wojciech Gajda. usosweb.amu.edu.pl. [dostęp 2016-04-08].
  6. author:"Wojciech Gajda" (ang.). scholar.google.pl. [dostęp 2016-03-24].
  7. Gajda, Wojciech (1956- ). Katalog Biblioteki Narodowej. [dostęp 2016-03-24].
  8. Wojciech Gajda (ang.). researchgate.net. [dostęp 2016-04-12].
  9. Wojciech J. Gajda (homepage) (ang.). gajda.faculty.wmi.amu.edu.pl. [dostęp 2016-04-14].
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
Warto wiedzieć że... beta

Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM) – stowarzyszenie zrzeszające osoby związane z matematyką polską. Jego cele, to
Algebraiczna teoria liczb - gałąź matematyki zajmująca się badaniem uogólnień pojęcia liczb wymiernych - liczbami algebraicznymi i ciałami liczbowymi.
BIBSYS – katalog centralny dwóch norweskich bibliotek uniwersyteckich, przekształcony w organizację non-profit, która skupia norweskie biblioteki uniwersyteckie i naukowe wraz z Biblioteką Narodową.
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
Topologia algebraiczna – dział matematyki, który zajmuje się badaniem przestrzeni topologicznych przy użyciu metod o charakterze algebraicznym.
Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

Reklama