Wody lecznicze

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Woda leczniczawoda podziemna, która pod względem chemicznym i mikrobiologicznym nie jest zanieczyszczona, cechuje się naturalną zmiennością cech fizycznych i chemicznych, o zawartości:

Dwutlenek węgla (nazwa systematyczna: ditlenek węgla; nazwa Stocka: tlenek węgla(IV)), CO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.Woda siarczkowa (woda siarczkowo-siarkowodorowa) – woda swoista zawierająca siarkę – w postaci siarkowodoru (H2S), jonu wodorosiarczkowego (HS), jonu siarczkowego (S), jonu tiosiarczanowego (S2O2−3) lub polisulfanów (H2Sn; n = 2–6) – której zawartość oznaczana metodą jodometryczną wynosi minimalnie 1 mg/dm³. Stosowana w leczeniu chorób dermatologicznych. Zawarty w wodzie disulfan (H2S2) odpowiada za terapeutyczne działanie tej wody.
 • rozpuszczonych składników mineralnych stałych – nie mniej niż 1000 mg/dm lub
 • jonu żelazawego (Fe) – nie mniej niż 10 mg/dm (wody żelaziste), lub
 • jonu fluorkowego – nie mniej niż 2 mg/dm (wody fluorkowe), lub
 • jonu jodkowego – nie mniej niż 1 mg/dm (wody jodkowe), lub
 • siarki dwuwartościowej – nie mniej niż 1 mg/dm (wody siarczkowe), lub
 • kwasu metakrzemowego – nie mniej niż 70 mg/dm (wody krzemowe), lub
 • radonu – nie mniej niż 74 Bq/dm (wody radonowe), lub
 • dwutlenku węgla niezwiązanego – nie mniej niż 250 mg/dm, z tym że od 250 do 1000 mg/dm to wody kwasowęglowe, a powyżej 1000 mg/dm to szczawa.
 • Zmiany od roku 2012[ | edytuj kod]

  Zakresy przedziałów wartości obowiązujące od roku 2012 pokrywają się z poprzednią regulacją, tj. obowiązującego do 31.12.2011 r. Prawa geologicznego i górniczego z 1994 r. z wyjątkiem wód kwasowęglowych, dla której przedział zawartości dwutlenku węgla niezwiązanego wynosi obecnie od 250 do 1000 mg/dm, natomiast na wcześniej przedział ten wynosił od 250 do 999 mg/dm. Wraz ze zmianą przytoczonych przedziałów wód kwasowęglowych, zmieniła się również dolna granica zawartości CO2 niezwiązanego w przypadku szczaw, która wynosi obecnie powyżej 1000 mg/dm, zaś w poprzednio obowiązujących przepisach granica ta zaczynała się wartością 1000 mg/dm.

  Woda kwasowęglowa - rodzaj wody podziemnej nasyconej CO2 w stężeniu mniejszym niż w szczawie (od 250 do 1000 mg/dm³). Woda kwasowęglowa jest akratopegiem.Prawo geologiczne i górnicze – gałąź prawa z pogranicza zagadnień prawa cywilnego jak i administracyjnego, regulująca kwestie własności kopalin, organizacji i nadzoru prac górniczych i geologicznych a także odpowiedzialności za szkody wywołane przez ruch zakładu górniczego.

  Wody lecznicze są uznane za kopalinę.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Art. 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420)
  2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994 r. nr 27, poz. 96, z późniejszymi zmianami).
  3. Hubert Schwarz: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Wrocław: 2012, s. 52.Sprawdź autora:1.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Wortal nowego Prawa geologicznego i górniczego
 • Kwasy krzemowe (tlenowe kwasy krzemu) – nieorganiczne związki chemiczne powstałe z połączenia krzemu, tlenu i wodoru o ogólnym wzorze chemicznym [SiOx(OH)4−2x]n. Kwasy tlenowe krzemu otrzymuje się w reakcjach hydrolizy krzemianów.Jodki – grupa związków chemicznych, zarówno organicznych (np. jodek metylu), jak i nieorganicznych (np. jodek potasu), w których przynajmniej jeden atom jodu połączony jest z atomem o niższej elektroujemności.
  Reklama