Wodorotlenek niklu(II)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wodorotlenek niklu(II)nieorganiczny związek chemiczny niklu z grupy wodorotlenków o wzorze Ni(OH)2.

Wodorotlenki – związki chemiczne zawierające stabilny kation oraz anion wodorotlenowy OH. Wodorotlenki mogą tworzyć zarówno kationy metali („M”) o różnej wartościowości (od I do IV), kation amonowy NH+4, jak również kationy organiczne, najczęściej czwartorzędowe związki amoniowe, np. wodorotlenek tetrametyloamoniowy (CH3)4NOH. Wzór ogólny wodorotlenków ma postać M(OH)x (gdzie x to liczba anionów wodorotlenkowych = wartościowości kationu). Wodorotlenki są związkami jonowymi tzn. pomiędzy kationem i anionem występuje oddziaływanie typu jon–jon.Chlor, Cl (łac. chlorum, od stgr. χλωρός „chloros” - „zielonożółty”) − pierwiastek chemiczny z grupy fluorowców, niemetal o liczbie atomowej 17.

Wodorotlenek niklu(II) można otrzymać np. reakcji wodorotlenku sodu z chlorkiem niklu(II) w wodzie: 2NaOH + NiCl2 → Ni(OH)2↓ + 2NaCl

W reakcji wytrąca się nierozpuszczalny jasnozielony wodorotlenek niklu(II).

W wyniku działania silnych utleniaczy (np. chloru lub bromu) przechodzi w nierozpuszczalny w wodzie czarny uwodniony tlenek NiO2·nH2O.

Wodorotlenek niklu(II) znajduje zastosowanie w galwanotechnice, produkcji akumulatorów zasadowych i innych związków niklu.

Akumulator zasadowy - rodzaj akumulatora elektrycznego. Pierwszy tego typu akumulator - niklowo-żelazowy (Ni-Fe) został skonstruowany w 1899 roku przez szwedzkiego naukowca Waldemara Jungnera. Cechą charakterystyczną tych akumulatorów jest to, że posiadają płyty wykonane z taśmy stalowej w postaci ramek utrzymujących "kieszonki" z dziurkowanej blachy. Masa czynna znajduje się wewnątrz "kieszonek". W elektrodzie dodatniej głównymi składnikami masy czynnej są: wodorotlenek niklu, nikiel i grafit; w elektrodzie ujemnej - sproszkowane żelazo lub żelazo i kadm. Płyty dodatnie połączone są ze stalową obudową akumulatora. Jako elektrolit stosowany jest ok. 21% roztwór wodorotlenku potasu lub wodorotlenku litu.Wodorotlenek sodu, NaOH – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, należący do najsilniejszych zasad.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wodorotlenek niklu(II) (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-28].
  2. przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
Warto wiedzieć że... beta

Galwanotechnika - dział techniki zajmujący się teoretycznymi aspektami oraz praktycznymi metodami elektrolitycznego wytwarzania powłok na rozmaitych podłożach. Galwanotechnika zajmuje się wytwarzaniem powłok zarówno metodą osadzania na podłożu substancji pochodzących z elektrolitu, jak i metodą przetwarzania materiału podłoża.
Europejska Agencja Chemikaliów, (ECHA z ang. European Chemicals Agency) agencja wspólnotowa odpowiedzialna za realizację rozporządzenia REACH (z ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), w zakresie utworzenia i administrowania systemu rejestracji, oceny oraz udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie substancji chemicznych na szczeblu wspólnotowym. Jej głównym zadaniem jest zarządzanie bazą danych substancji chemicznych zgłoszonych do rejestracji:

Reklama