• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Witold Wincenty Lisowski  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej" – odznaka przyznawana osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, ustanowiona w 1969 roku.Wojska Obrony Powietrznej Kraju (WOPK) - jeden z czterech, obok wojsk lądowych, wojsk lotniczych i marynarki wojennej, rodzajów Sił Zbrojnych PRL w latach 1962-1990.
  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]
 • Wierność narodowym symbolom (1972)
 • Ludzie zasługi niepospolitej (1983)
 • Sercu bliskie (1983)
 • Polskie Korpusy Kadetów 1765–1956 (1983)
 • Wojciech Kętrzyński (1838–1918) (1985)
 • Tadeusz Kościuszko (1746–1817) (1988)
 • Żołnierz Nieznany (1993)
 • Polskie symbole narodowe (1995)
 • Panteon Pamięci Narodowej: historia Grobu Nieznanego Żołnierza (2006)
 • Polska służba zdrowia w powstaniach narodowych (1794–1944) T. I i T. II (2006)
 • Prekursorzy medycyny polskiej T. I i T. II (2008)
 • Wiersze: Korzenie (2011)
 • Wiersze: Ojcowizna (2015)
 • Gdy otworzyliśmy drzwi : spotkania młodzieży ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata (2015)
 • Wybrane zorganizowane wystawy[ | edytuj kod]

 • Polskie Korpusy Kadetów – Rembertów 1986
 • Historia 2 Dywizji Strzelców Pieszych – wystawa ukazująca dzieje internowanej dywizji polskiej w Szwajcarii; Zurych, Berno, Genewa, Huttwil (1987)
 • Wystawa krajowa w Zachęcie „Narodowi w Darze” Warszawa 1988
 • Światowa wystawa w Nowym Jorku z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej „POLAND INVADED" Nowy Jork 1989–1990
 • Liczne wystawy krajowe i zagraniczne w latach 1984–1989 w ramach pracy w Muzeum Wojska Polskiego
 • Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” – harcerskie odznaczenie honorowe, najwyższe wyróżnienie w Związku Harcerstwa Polskiego.
  XVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie wraz z gimnazjum tworzy Zespół Szkół nr 53. Początki szkoły sięgają roku 1935. Obecnie liceum znajduje się przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5. Szkoła prowadzi klasy: dwujęzyczne (z językiem polskim i francuskim), z rozszerzonym programem nauczania języka francuskiego, rozszerzonym programem nauczania matematyki oraz historii.
  Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – muzeum w Warszawie, prezentujące zbiory poświęcone historii wojskowości oraz historii Polski, zlokalizowane przy Al. Jerozolimskich 3.
  Wojskowy Instytut Historyczny, w latach 1978-1990 pod nazwą Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej (WIH) – instytut naukowo-badawczy Wojska Polskiego wyspecjalizowany w zakresie historii wojskowej.
  Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
  Aleksander Gieysztor ps. „Borodzicz”, „Lissowski”, „Olicki”, „Walda” (ur. 17 lipca 1916 w Moskwie, zm. 9 lutego 1999 w Warszawie) – polski historyk mediewista. Kawaler Orderu Orła Białego.
  Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – muzeum w Warszawie, prezentujące zbiory poświęcone historii wojskowości oraz historii Polski, zlokalizowane przy Al. Jerozolimskich 3.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.