Wiskozymetr Ostwalda

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
2
Schemat wiskozymetru przepływowego Ostwalda
3
Wiskozymetr Ostwalda

Lepkościomierz Ostwalda, wiskozymetr Ostwalda – rodzaj lepkościomierza kapilarnego, w którym podstawą pomiaru lepkości kinematycznej jest prędkość przepływu cieczy przez kalibrowaną kapilarę w ściśle określonych warunkach pomiarowych (przepływ laminarny i stacjonarny, zob. też prawo Hagena-Poiseuille’a). Pomiaru dokonuje się przez napełnienie cieczą (np. badanym olejem) szerszej części U-rurki do dolnej części rozszerzenia, zassaniu cieczy do lewej części i zmierzeniu czasu przemieszczanie się menisku między kreskami kapilary. W czasie pomiaru U-rurka usytuowana jest pionowo. Wartość lepkości kinematycznej otrzymuje się mnożąc czas przepływu t przez stałą kapilary K.

Lepkościomierz Pinkiewicza (zwany też lepkościomierzem Ostwalda-Pinkiewicza) – rodzaj lepkościomierza kapilarnego, w którym podstawą pomiaru lepkości kinematycznej jest czas przepływu płynu przez kalibrowaną kapilarę w ściśle określonych warunkach pomiarowych. Wymiar kapilary (a tym samym stałą kapilary) należy tak dobrać aby czas pomiaru nie był ani zbyt długi ani zbyt krótki. Lepkościomierz jest zbudowany z dwóch rurek połączonych ze sobą. Lewa, szeroka rurka (2) posiada w dolnej części poszerzenie, a w górnej dodatkową rurkę boczną (3). Prawa rurka (1) składa się z dwóch połączonych zbiorniczków (4) osadzonych w środkowej części kapilary.Kapilara – bardzo cienka rurka, tak cienka, że praktycznie cała ciecz przepływająca przez nią znajduje się w polu oddziaływania sił związanych jej ściankami i cieczy bezpośrednio przylegającej do ścianek, w wyniku czego prędkość poruszania się cząsteczek silnie zależy od odległości od ścianek (profil paraboliczny). W kapilarnych kolumnach do chromatografii gazowej praktycznie wszystkie cząsteczki przepływającego gazu znajdują się w polu oddziaływania fazy stacjonarnej, np. cieczy pokrywającej wewnętrzne ścianki rurki.

Na podobnej zasadzie działają lepkościomierze Ubbelohdego i Pinkiewicza.

Nazwa wiskozymetru pochodzi od nazwiska niemieckiego profesora Wilhelma Ostwalda (laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w roku 1909).

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Tribologia. Tarcie, zużywanie i smarowanie. Warszawa: 1993.
 • Stanisław Bursa: Chemia fizyczna wyd. 2 poprawione. Warszawa: PWN, 1979, s. 303–304. ISBN 83-01-00152-6. (pol.)
 • Wyznaczanie współczynnika lepkości > Wyznaczanie kinematycznego współczynnika przy użyciu wiskozymetru Ostwalda. W: Materiały dydaktyczne AM Gdynia [on-line]. vega.am.gdynia.pl. [dostęp 2014-06-19].
 • Ćwiczenie 1. Pomiary lepkości cieczy (pol.). W: Materiały nieorganiczne i kompozytowe w biotechnologii [on-line]. pldocs.org, 2013-08-01. [dostęp 2014-06-20].
 • Ciecz – stan skupienia materii – pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, a łatwo zmienia kształt. Wskutek tego ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje, ale w przeciwieństwie do gazu nie rozszerza się, aby wypełnić je całe. Powierzchnia styku cieczy z gazem lub próżnią nazywa się powierzchnią swobodną cieczy.Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Warto wiedzieć że... beta

  Przepływ laminarny jest to przepływ uwarstwiony w którym płyn przepływa w równoległych warstwach, bez zakłóceń między warstwami. Przepływ taki zachodzi przy odpowiednio małej prędkości przepływu. Graniczną prędkość przepływu, przy której ruch laminarny przechodzi w turbulentny można dla określonego płynu i warunków przepływu obliczyć na podstawie liczby Reynoldsa.
  Oleje – oleiste substancje ciekłe lub łatwo topniejące substancje stałe, nierozpuszczalne w wodzie, o bardzo różnej budowie chemicznej i zastosowaniach, za to o podobnych niektórych właściwościach fizycznych. Chemicznie są definiowane jako wszystkie substancje rozpuszczalne w danym rozpuszczalniku, zastosowanym przy ich wykrywaniu (np. n-heksan, trichlorotrifluoroetan).
  Menisk (gr. menískos zdrobn. od méne "księżyc") jest to powierzchnia rozdzielająca od siebie dwie fazy płynne – gaz i ciecz lub dwie, niemieszające się z sobą ciecze.
  Nagroda Nobla – wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą fundatora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu – Alfreda Nobla.
  Wilhelm Friedrich Ostwald (łot. Vilhelms Ostvalds; ur. 2 września 1853 w Rydze, zm. 4 kwietnia 1932 w Großbothen koło Lipska) - niemiecki chemik i filozof, profesor chemii politechniki w Rydze (1882-1887) i chemii fizycznej uniwersytetu w Lipsku (1887-1906); ojciec Wolfganga Ostwalda.

  Reklama