• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wirtualizacja  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Pentium - mikroprocesor zaprojektowany i wytwarzany przez firmę Intel, ukazał się na rynku 22 marca 1993 jako następca serii 486.Inferno to rozproszony system operacyjny zaprojektowany do pracy na wielu komputerach połączonych siecią komputerową. Może być uruchomiony jako autonomiczny system operacyjny, jako aplikacja w istniejącym już systemie, lub jako wtyczka do Internet Explorera. Aplikacje dla tego systemu pisane są w języku Limbo.
  Przykłady[ | edytuj kod]

  Przykłady, w których występują elementy wirtualizacji.

  Wirtualizacja sprzętu[ | edytuj kod]

 • VMware,
 • Bochs – poprzednik QEMU,
 • QEMU,
 • KVM – moduł jądra, umożliwiający QEMU skorzystanie ze sprzętowej wirtualizacji
 • Xen,
 • Proxmox VE,
 • Microsoft Virtual PC, Microsoft Hyper-V,
 • VirtualBox.
 • Wirtualizacja na poziomie jądra[ | edytuj kod]

 • OpenVZ,
 • LXC.
 • Porównanie maszyn wirtualnych[ | edytuj kod]

  System operacyjny[ | edytuj kod]

  W budowie systemów operacyjnych (pamięć wirtualna, technologia mikrojądra, wirtualny system plików VFS (ang. Virtual File System), wirtualny system operacyjny):

  Wirtualny system plików (ang. Virtual File System lub Virtual Filesystem Switch, VFS) – abstrakcyjna powłoka leżąca ponad rzeczywistym systemem plików, której zadaniem jest umożliwienie programom użytkownika korzystania z niego w jednakowy sposób, niezależnie od tego jaki system plików jest rzeczywiście wykorzystywany. VFS dostarcza jednolity interfejs wspólny dla wszystkich systemów plików obsługiwanych przez jądro systemu operacyjnego.Tryb wirtualny (zwany także V86 lub Virtual 8086) — specjalny tryb pracy procesorów o architekturze IA-32, dostępny w trybie chronionym, który umożliwia uruchamianie programów przeznaczonych dla trybu rzeczywistego. W trybie wirtualnym symulowane jest działanie analogiczne dla procesora Intel 8086 (faktycznie można uruchamiać kod także dla 8088, 80186 i 80188), tzn. otrzymuje dostęp do 1 MB pamięci i rejestrów procesora i może wykonywać te rozkazy, które mają sens w takim otoczeniu.
 • rodzina mikrojądra L4,
 • Athene,
 • Inferno,
 • Denali,
 • Plan 9.
 • System sieciowy[ | edytuj kod]

  W sieciach komputerowych, w systemach serwerów sieciowych (VPN – Virtual Private Network, VPS – Virtual Private Server):

 • Virtuozzo – firmy SWsoft,
 • Sun Containers – firmy Sun Microsystems,
 • VServer – Linux Virtual Server,
 • Virtual Iron,
 • TRANGO Real-time Embedded Hypervisor.
 • Podział zasobów[ | edytuj kod]

  W partycjonowaniu, skupianiu, rozszczepianiu i łączeniu zasobów:

 • RAID (Redundant Array of Independent Disks),
 • LVM (Logical Volume Manager),
 • RAIN,
 • w dzieleniu pracy i dostępu procesora do pamięci (zobacz: ISA – Instruction Set Architecture):

  Pamięć – zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń, informacji, występująca u ludzi, niektórych zwierząt i w komputerach. W każdym z tych przypadków proces zapamiętywania ma całkowicie inne podłoże fizyczne oraz podlega badaniom naukowym w oparciu o różne zestawy pojęć.AMD Virtualization (AMD-V) – technologia przeznaczona dla maszyny wirtualnej wykorzystującej rodzinę procesorów AMD64 produkowanych z gniazdem F i AM2 polegająca na wykorzystaniu wirtualizacji – jeden komputer może uruchomić kilka wirtualnych komputerów działających z własnymi systemami operacyjnymi i zainstalowanymi programami. Oprócz wsparcia ze strony chipsetu technologia ta potrzebuje do pracy oprogramowania pośredniczącego i zarządzającego jak np. Xen, Hyper-V, VirtualBox lub VMware.
 • przetwarzanie symetryczne (SMP – Symmetric Multiprocessing),
 • przetwarzanie asymetryczne (ASMP – Asymmetric Multiprocessing),
 • przetwarzanie asynchroniczne (AMP – Asynchronous Multiprocessing),
 • przetwarzanie współbieżne nierównomierne (NUMA, Non-Uniform Memory Access),
 • przetwarzanie w pełni równoległe (MPP – Massively Parallel Processors),
 • i poprzez uaktywnienie wirtualnego trybu pracy procesora (a tryb jest związany m.in. z dostępem procesora do pamięci), pracy chronionej przez system operacyjny i oprogramowanie obsługujące V86 – Virtual 8086, VDS – Virtual DMA Specification, VCPI – Virtual Control Program Interface lub DPMI – DOS Protected Mode Interface:

  Itanium to procesor architektury IA-64, opracowany przez firmy Hewlett-Packard i Intel. Pierwsza wersja Itanium (nazwa kodowa: Merced), ukazała się w czerwcu 2001 roku. Procesor wykonany był w technologii 180 nm, taktowany zegarem 733 lub 800 MHz. Dostępne były dwie wersje: z 2 MB i z 4MB pamięci podręcznej L3. Ceny wahały się w granicach od 1 200 do 4 000 USD. Komputer osobisty (ang. personal computer) – mikrokomputer przeznaczony przede wszystkim do użytku osobistego w domu i biurze. Służy głównie do uruchamiania oprogramowania biurowego, dostępu do zasobów Internetu, prezentacji treści multimedialnych (tekst, obrazy, dźwięki, filmy i inne), jak i gier.
 • nakładki dla DOS,
 • odpowiednie mechanizmy w systemie Microsoft Windows,
 • mechanizm zawarty w DOSEMU – maszynie wirtualnej przeznaczonej dla Linuksa.
 • Procesor[ | edytuj kod]

  W sprzęcie fizycznym – w mikroprocesorach:

 • technologia VT – Virtualization Technology (nazwa kodowa: Vanderpool) w układach scalonych Intela,
 • procesory z serii Itanium (Hewlett-Packard i Intel),
 • technologia SVM (nazwa kodowa: Pacifica) w procesorach AMD,
 • procesory firmy Transmeta.
 • procesory IBM Power – sprzętowy hypervisor
 • procesory SUN UltraSPARC T1/T2 – sprzętowy hypervisor
 • Wirtualizacja serwerów a wirtualizacja desktopów[ | edytuj kod]

  Różnice pomiędzy wirtualizacją serwera a wirtualizacją desktopu dla każdego użytkownika mogą być niejasne i niezauważalne w momencie, kiedy nie zna się różnic pomiędzy tymi rodzajami wirtualizacji. Mogą zostać zwirtualizowane również technologie, także lista urządzeń, zasobów czy technologii staje się dość długa: dane, desktopy, serwery, sieci, a także systemy operacyjne. Zdefiniuję tutaj technologie wirtualizacji, czyli serwerów oraz desktopów, co wyjaśni różnice między nimi.

  AMD Virtualization (AMD-V) – technologia przeznaczona dla maszyny wirtualnej wykorzystującej rodzinę procesorów AMD64 produkowanych z gniazdem F i AM2 polegająca na wykorzystaniu wirtualizacji – jeden komputer może uruchomić kilka wirtualnych komputerów działających z własnymi systemami operacyjnymi i zainstalowanymi programami. Oprócz wsparcia ze strony chipsetu technologia ta potrzebuje do pracy oprogramowania pośredniczącego i zarządzającego jak np. Xen, Hyper-V, VirtualBox lub VMware.Mikroprocesor – układ cyfrowy wykonany jako pojedynczy układ scalony o wielkim stopniu integracji (LSI) zdolny do wykonywania operacji cyfrowych według dostarczonego ciągu instrukcji.

  Wirtualizację serwerów definiuje się jako dzielenie, inaczej partycjonowanie, fizycznego serwera na dużo mniejsze serwery wirtualne. W tym przypadku zasoby sprzętowe danego serwera są niewidoczne albo ukrywane dla danych użytkowników. Zasoby fizycznego serwera za pomocą oprogramowania są podzielone pomiędzy kilka środowisk wirtualnych. Jednym z typowych i powszechnych zastosowań wirtualizacji serwera są tak zwane serwery www (World Wide Web). Jak również popularnym dostarczaniem niedrogich usług hostingowych są wirtualne serwery internetowe. Zamiast wykorzystywać do tego kilka osobnych komputerów wiele wirtualnych serwerów obcuje na jednym serwerze fizycznym w postaci wirtualnych maszyn.

  Hipernadzorca (ang. hypervisor) – narzędzie niezbędne do prowadzenia procesu wirtualizacji. Nazwa hipernadzorca była odpowiedzią na słowo superuser (ang. supervisor), stanowiące określenie konta mającego pełną kontrolę nad systemem - przedrostek hiper- oznacza jeszcze wyższe uprawnienia administratora posługującego się hipernadzorcą.Plan 9 from Bell Labs – rozproszony system operacyjny, który powstał w Computing Sciences Research Center w AT&T Bell Laboratories (obecnie Lucent Technologies, Bell Labs).

  Wirtualny serwer można utworzyć na kilka sposobów, poniżej przedstawię te reprezentatywne:

 • Wirtualna maszyna, czyli samodzielny system, który działa i zachowuje się jakby całkowicie wyodrębniona maszyna.
 • Wirtualizacja, która znajduje się na poziomie danego systemu operacyjnego polegającemu na partycjonowaniu, czyli podziale, jądra danego systemu operacyjnego. Z danego podziału jądra korzystać będzie wiele wirtualnych maszyn, określanych jako prywatne serwery wirtualne.
 • Para-wirtualna maszyna jest to taka technika wirtualizacji, dzięki której wirtualizowany system operacyjny współdziała ze środowiskiem operacyjnym danego komputera w danym zakresie obsługi takich elementów sprzętowych, których obsługa mogłaby kolidować z funkcjonowaniem innych maszyn wirtualnych.
 • Wirtualizacja danego serwera daje dużo korzyści. Każdej z wirtualnych maszyn pozwala pracować na macierzystym systemie operacyjnym, jak również mogą być one wyłączane oraz uruchamiane niezależnie od siebie. Zwirtualizowane serwery redukują także koszty, czyli ograniczają ilość niezbędnego hardware, jak również dana wirtualizacja w pełni korzysta z zasobów komputera co znacznie obniża koszty operacyjne (czyli zmniejszenie kosztów obsługi za pomocą użycia mniejszej ilości fizycznych serwerów). Wirtualizacja serwerów jest również ważna dla centrów danych ponieważ pozwala na dobre wykorzystanie miejsca na danych nośnikach przenośnych oraz zmniejsza zużycie energii.

  Athene – międzyplatformowy system operacyjny, stworzony do zastosowania w komputerach typu desktop i jako system wbudowany (embedded).Pamięć operacyjna (ang. internal memory, primary storage) – pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor, a nie przez urządzenia wejścia-wyjścia procesora. W pamięci tej mogą być umieszczane rozkazy (kody operacji) procesora (program) dostępne bezpośrednio przez procesor i stąd nazwa pamięć operacyjna. W Polsce często pamięć ta jest utożsamiana z pamięcią RAM, choć jest to zawężenie pojęcia, pamięcią operacyjną jest też pamięć nieulotna (ROM, EPROM i inne jej odmiany) dostępna bezpośrednio przez procesor, a dawniej używano pamięci o dostępie cyklicznym.

  Wirtualizacja desktopów (nazywana również wirtualizacją klienta) jest kwalifikowana jako technologia, która ma na celu odizolowanie środowiska (oprogramowania i systemu) fizycznej jednostki PC od komputera osobistego. Dana technologia wirtualizuje komputery osobiste w taki sposób, aby były udostępniane zwykłym użytkownikom za pomocą sieci. Odbiorcy używają wirtualnego desktopu w taki sam sposób jakby korzystali ze stacjonarnego komputera. Zaletą takiej wirtualizacji jest możliwość zdalnego połączenia oraz zalogowania się do własnego desktopu z każdego miejsca. Takim typowym wykorzystaniem wirtualizacji są centra danych, gdzie przechowuje się i hostuje spore ilości spersonalizowanych desktopów. Jedną z popularnych metod wirtualizacji desktopów jest VDI (Virtual Desktop Infrastucture/Interface). Ta wirtualizacja korzysta z hardware’u, jak i software’u. VDI hostuje środowisko wirtualne w wirtualnej maszynie (VM – Virtual Machine), która uruchomiona jest na scentralizowanym lub zdalnym serwerze.

  Emulator – program komputerowy, który duplikuje funkcje jednego systemu informatycznego w innym, dzięki czemu ów drugi system zwraca te same rezultaty, co pierwszy. Mówimy wtedy, że pierwszy system jest emulowany przez drugi.Parawirtualizacja - technika wirtualizacji, w której wirtualizowany system operacyjny (Gość - ang. Guest, Partycja - ang. Partition lub Domena - ang. Domain) współpracuje ze środowiskiem operacyjnym komputera w zakresie obsługi tych elementów sprzętowych, których obsługa kolidowałaby z działalnością innych środowisk wirtualizowanych.

  Dominacją zwirtualizowanych desktopów nad wolno stojącymi, tradycyjnymi jest to, że nie potrzebują one swojego hardware’u, software’u czy systemu operacyjnego. Używanie wirtualizacji desktopów zmniejsza również koszt wdrażania aplikacji oraz obniża czas w momencie braku dostępu do zasobu, na przykład sprzętu.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kryteria Popka-Goldberga
 • pamięć wirtualna
 • Virtual PC – oprogramowanie stosowane do emulacji fizycznych maszyn, komputerów. Dzięki niemu można uruchamiać różne systemy operacyjne, bez konieczności fizycznej ingerencji w już zainstalowany system operacyjny, na jednej fizycznej maszynie bez konieczności dzielenia dysku na partycje. Wirtualny komputer ma własny, wirtualny sprzęt komputerowy i BIOS.VMware, Inc. – firma produkująca oprogramowanie do wirtualizacji. Została założona w 1998 roku i jej siedziba znajduje się w Palo Alto w Kalifornii. Przedsiębiorstwo jest własnością EMC Corporation.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mainframe (ang. main – główny, frame – struktura) (często w Stanach Zjednoczonych nazywany "Big Iron", dawniejsze polskie określenie to "komputery głównego szeregu") – klasa komputerów używanych głównie przez duże organizacje dla krytycznych aplikacji (np. finansowych, statystycznych). Są systemami o dużej niezawodności. W czasie, gdy powstawały i odnosiły największe sukcesy, ich alternatywą były minikomputery i kalkulatory.
  Hyper-V (nazwa kodowa Viridian) – oprogramowanie stosowane do wirtualizacji fizycznych maszyn, komputerów. Dzięki niemu można uruchamiać różne systemy operacyjne bez konieczności fizycznej ingerencji w już zainstalowany system operacyjny, na jednej fizycznej maszynie bez konieczności dzielenia dysku na partycje. Wirtualny komputer ma własny, wirtualny sprzęt komputerowy i BIOS. Nazywa się go maszyną wirtualną.
  Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.
  Kernel-based Virtual Machine, czyli maszyna wirtualna bazująca na jądrze to środowisko wirtualizacyjne dla systemów linuksowych.
  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
  POWER – model programowy (architektura) procesora klasy RISC zaprojektowany przez IBM. Nazwa ta jest akronimem angielskiego Performance Optimization With Enhanced RISC. Architektura POWER została użyta jako podstawa (i pozostaje z nią w znacznym stopniu zgodna) do stworzenia architektury PowerPC użytej w mikroprocesorach komputerów Apple Macintosh, serwerach i superkomputerach firmy IBM oraz w układach służących do budowy systemów wbudowanych. Procesory te osiągają częstotliwości taktowania rzędu 5 GHz.
  ASMP (ang. Asymmetric Multiprocessing) - architektura komputerowa, mająca na celu zwiększenie mocy obliczeniowej i funkcjonalności komputera poprzez wykorzystanie kilku procesorów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.891 sek.