• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wiosna - partia polityczna  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Beata Monika Maciejewska (ur. 13 sierpnia 1968 w Gdańsku) – polska polityk, publicystka i działaczka społeczna, posłanka na Sejm RP IX kadencji, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy. Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH
  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Robert Biedroń, prezes partii

  Wiosna Roberta Biedronia (Wiosna) – polska centrolewicowa partia polityczna, której powstanie ogłoszono 3 lutego 2019 podczas konwentu założycielskiego. Partia została zarejestrowana 29 czerwca 2018 pod nazwą Kocham Polskę. Podczas konwentu założycielskiego przyjęła nazwę „Wiosna”, a jej prezesem został Robert Biedroń (zastępując Monikę Gotlibowską). Charakter ideowy ugrupowania jest socjaldemokratyczny, socjalliberalny, antyklerykalny, feministyczny i proekologiczny. Od lipca 2019 wchodzi w skład koalicji Lewica.

  Lewica – polski projekt polityczny o charakterze lewicowym, utworzony przed wyborami parlamentarnymi w 2019. Po wyborach reprezentowany w Sejmie IX kadencji i Senacie X kadencji przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Lewica – określa różne partie polityczne, w zależności od podziału sceny politycznej w danym kraju. Zwyczajowo określenie to stosuje się do sił politycznych dążących do zmian polityczno-ustrojowych, społecznych i gospodarczych, przeciwstawiających się tzw. tradycyjnemu porządkowi społecznemu, przeciwne prawicy. Głównym założeniem lewicy jest dążenie do wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.

  Przy partii działa organizacja młodzieżowa Młoda Lewica (wcześniej Przedwiośnie), a także Wiosna Kobiet, Eko Wiosna, Tęczowa Wiosna i Wiosna Samorządowa.

  Historia[ | edytuj kod]

  W maju 2018 współpracujący z ówczesnym prezydentem Słupska Robertem Biedroniem Monika Gotlibowska, Diana Mróz i Sławomir Szymczak złożyli wniosek o rejestrację partii Kocham Polskę, którą sąd wpisał do ewidencji 29 czerwca tego samego roku. We wrześniu 2018 Robert Biedroń, nieubiegający się o reelekcję na prezydenta Słupska, zainicjował cykl 40 spotkań pt. „Burza Mózgów”, w ramach którego podjął dyskusje z mieszkańcami polskich miejscowości na temat ich preferowanych reform politycznych i zapowiedział, że wypracowane podczas spotkań postulaty będą stanowić element programu jego nowego projektu politycznego. Wniosek o zmianę nazwy partii z „Kocham Polskę” na nazwę „Wiosna” wpłynął do sądu już 21 grudnia 2018, natomiast w kolejnym wniosku z 23 stycznia 2019 zaproponowano pełną nazwę „Wiosna Roberta Biedronia” (nazwy te zarejestrowano odpowiednio 8 i 11 lutego 2019). 3 lutego 2019 na warszawskim Torwarze odbyła się konwencja założycielska ugrupowania, na którym nowa nazwa została upubliczniona. W przedterminowych wyborach na prezydenta Gdańska (miesiąc później) partia poparła (podobnie jak PO, PSL i Nowoczesna) kandydaturę Aleksandry Dulkiewicz (która zwyciężyła w I turze).

  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Socjalliberalizm (liberalizm socjalny, w USA nazywany jako nowoczesny liberalizm, w Wielkiej Brytanii nazywany jako nowy liberalizm, a w Niemczech jako lewicowy liberalizm) – zdefiniowana przez Leonarda T. Hobhouse’a doktryna polityczna, głosząca wolność społeczną przy jednoczesnym zachowaniu pewnego stopnia interwencjonizmu państwowego w mechanizmy wolnego rynku (aby dać zabezpieczenie socjalne najbiedniejszym) oraz dopuszczeniu możliwości posiadania przez państwo przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

  W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 Wiosna zarejestrowała listy we wszystkich okręgach. Oprócz osób związanych z tą partią na listach znalazły się także dwie działaczki partii Teraz! (pomimo poparcia przez tę formację Koalicji Europejskiej), m.in. posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, a także działaczka ROG. Na komitet Wiosny oddano 826 975 głosów (6,06%), co dało jej trzecie miejsce za PiS i KE – była jedynym komitetem oprócz nich, który przekroczył próg wyborczy. Partia uzyskała trzy mandaty eurodeputowanych, które przypadły Robertowi Biedroniowi (okręg warszawski), Sylwii Spurek (okręg wielkopolski – pięć miesięcy po wyborach odeszła z Wiosny) i Łukaszowi Kohutowi (okręg śląski).

  Paweł Krutul (ur. 21 lutego 1974 w Białymstoku) – polski polityk, menedżer i przedsiębiorca, poseł na Sejm RP IX kadencji. Ruch Palikota (Ruch PL, RP) – polska lewicowo-liberalna partia polityczna założona przez Janusza Palikota, zarejestrowana 1 czerwca 2011 (po tym, jak zarejestrowanej 22 października 2010 partii założonej przez tego polityka Ruch Poparcia zagroziło wykreślenie z ewidencji). Ugrupowanie posiadało klub poselski w Sejmie VII kadencji. Partia wydawała gazetę "Po Prostu Polska". W ugrupowaniu działali w większości osoby niezaangażowane dotychczas w działalność polityczną, jak również działacze związani wcześniej z innymi partiami (głównie z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Platformą Obywatelską i Socjaldemokracją Polską). Przy partii działało stowarzyszenie Ruch Kapitału Społecznego (zarejestrowane 18 października 2010, do 29 czerwca 2012 działające pod nazwą "Ruch Poparcia Palikota"). Na kongresie w dniach 5–6 października 2013 Ruch Palikota przekształcił się w nową partię Twój Ruch.

  19 lipca 2019 Robert Biedroń ogłosił na konferencji prasowej z przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierzem Czarzastym oraz Adrianem Zandbergiem z zarządu krajowego Lewicy Razem wspólny start ich partii w wyborach parlamentarnych w tym samym roku. Do porozumienia (startującego jako komitet wyborczy SLD, pod nieoficjalną nazwą Lewica) przystąpiły także m.in. Polska Partia Socjalistyczna i Twój Ruch. Na listach znalazło się około 100 kandydatów Wiosny, w tym kilkunastu na pierwszych miejscach. Z rekomendacji Wiosny ponownie wystartowała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus (po rozwiązaniu partii Teraz!). Spośród 49 przypadłych komitetowi SLD mandatów poselskich i 2 senackich, Wiosna uzyskała 19 mandatów w Sejmie i 1 w Senacie. Sekretarz Wiosny Krzysztof Gawkowski został przewodniczącym Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy, wiceprezes partii Gabriela Morawska-Stanecka objęła funkcję wicemarszałka Senatu, a Paulina Piechna-Więckiewicz została dyrektorką biura Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy.

  Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2019 roku odbyły się 26 maja. Obywatele głosujący w Polsce dokonali wyboru 52 eurodeputowanych. Były to czwarte wybory do PE od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Porozumienie Jarosława Gowina (Porozumienie, Porozumienie Gowina, PJG) – polska centroprawicowa partia polityczna o profilu konserwatywno-liberalnym i republikańskim oraz akcentach chrześcijańsko-demokratycznych, powstała 4 listopada 2017 z przekształcenia Polski Razem, po przyłączeniu się do niej nowych środowisk. Ugrupowanie wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Solidarną Polską współtworzy rząd (wicepremierem z ramienia partii jest jej wiceprezes Jadwiga Emilewicz, do kwietnia 2020 był nim prezes Jarosław Gowin). Posiada przedstawicieli w parlamencie, zasiadających w klubie PiS.

  14 grudnia 2019 ogłoszono, że Wiosna i SLD połączą się w jedną partię o nazwie Nowa Lewica. 19 stycznia 2020 prezes Wiosny Robert Biedroń został ogłoszony przez SLD, Wiosnę i Lewicę Razem wspólnym kandydatem w wyborach prezydenckich w tym samym roku. W głosowaniu otrzymał 2,22% poparcia, zajmując 6. miejsce wśród 11 kandydatów. Przed II turą poparł Rafała Trzaskowskiego z PO, jednak Wiosna (podobnie, jak cała koalicja Lewica) nie zajęła oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

  Budżet partycypacyjny – demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec miasta decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu miejskiego lub też publicznego.Maciej Roman Gdula (ur. 1977) – polski socjolog i publicysta, doktor habilitowany nauk społecznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w teorii społecznej i w teorii polityki.

  8 września 2020 z członkostwa w Wiośnie zrezygnowała posłanka Hanna Gill-Piątek, odchodząc z KKP Lewicy i wiążąc się z formacją Polska 2050. 21 marca partię opuściła posłanka Monika Pawłowska, przechodząc do Porozumienia.

  Program polityczny[ | edytuj kod]

  Program gospodarczy[ | edytuj kod]

 • Stopniowe podwyższanie pensji minimalnej do 2700 zł w 2020 roku, do 3000 zł w 2021 roku oraz do 3500 zł w 2024 roku, przy czym do 2028 ma zostać trwale powiązana ze średnią krajową na poziomie 60% średniej pensji.
 • Minimalna nieopodatkowana emerytura wynosząca 1600 złotych.
 • Likwidacja ZUS i KRUS, oraz przeniesienie ich kompetencji do administracji skarbowej.
 • Zniesienie ograniczeń dotyczących matek i ojców samodzielnie wychowujących dzieci w ramach programu Rodzina 500 plus.
 • Zagwarantowanie równości płac dla kobiet i mężczyzn pracujących na tym samym stanowisku.
 • Minimalna pensja dla nauczycieli wynosząca 3500 zł, a dla najlepszych dyplomowanych i profesorów oświaty – 6000–7000 zł.
 • Odejście od gospodarki opartej na węglu do 2035 roku poprzez zapoczątkowanie programu stworzenia sektora odnawialnych źródeł energii na 200 tysięcy miejsc pracy z programem dostosowawczym dla górników oraz pracowników elektrowni.
 • Cyfryzacja administracji, bezpłatny dostęp do Internetu w całym kraju.
 • Ogólnopolski budżet partycypacyjny.
 • Rozliczanie przedsiębiorstw przez internet, inkubator dla startupów w każdej gminie, jednolite interpretacje podatkowe.
 • Likwidacja Funduszu Kościelnego, opodatkowanie Kościoła.
 • Program społeczny[ | edytuj kod]

 • Gwarancja dostępu do lekarza specjalisty w ciągu 30 dni.
 • Legalizacja małżeństw osób tej samej płci.
 • Wprowadzenie instytucji rejestrowanego związku partnerskiego.
 • Gwarancja prawa kobiet do aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży, pełne finansowanie in vitro, ściąganie alimentów jako zaległości podatkowych.
 • Bezpłatny wstęp do wszelkich instytucji kultury w całej Polsce w każdą niedzielę.
 • Powołanie Komisji Sprawiedliwości i Pojednania, która miałaby „zbadać nadużycia prawa przez funkcjonariuszy publicznych w latach 2015–2019”.
 • Autobus w każdej gminie.
 • Wsparcie asystentów, edukacja włączająca i wyższe o 500 zł świadczenia dla osób z niepełnosprawnością.
 • Deglomeracja urzędów i instytucji publicznych.
 • Zmiany w szkolnictwie[ | edytuj kod]

 • Wprowadzenie do programu nauczania wiedzy o najnowszych technologiach, zmianach klimatycznych, profilaktyce zdrowotnej, językach programowania, „cyberbezpieczeństwie” oraz rozpoznawaniu tzw. fake newsów.
 • Wprowadzenie nowoczesnej edukacji seksualnej oraz obowiązkowej edukacji przeciwko przemocy w szkołach każdego rodzaju.
 • Podwojenie liczby lekcji języka angielskiego oraz danie wyboru jednego przedmiotu prowadzonego całkowicie w języku angielskim dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • Wycofanie religii ze szkół.
 • Program dla Unii Europejskiej[ | edytuj kod]

 • 10 milionów mieszkań w Unii Europejskiej.
 • Bezpłatny transport lądowy dla osób do 26 roku życia na terenie całej Unii.
 • Jednolity paszport europejski zamiast paszportów krajowych od 2022 roku.
 • Odejście od węgla do 2050 roku.
 • Wprowadzenie Europejskiej Karty Kultury i Sportu.
 • Wprowadzenie Europejskiej Karty Praw Kobiet.
 • Wdrożenie konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.
 • Wsparcie finansowe dla mediów promujących demokrację i patrzących władzy na ręce.
 • Większe środki na granty dla organizacji pozarządowych.
 • Stworzenie listy leków kluczowych, które muszą być tak samo dostępne we wszystkich państwach członkowskich.
 • Zapewnienie dostępu do leków w cenie stosownej do zarobków obywateli danych krajów.
 • Europejski Program Walki z Rakiem.
 • Wybory prezydenckie w Polsce w 2020 roku – wybory prezydenckie w Polsce wyznaczone na dzień 10 maja 2020. Ewentualna II tura miała odbyć się dwa tygodnie później, tj. 24 maja. Planowane głosowanie w I turze nie odbyło się. Andrzej Stankiewicz (ur. 1974) – polski dziennikarz, publicysta. Ukończył Instytut Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Został dziennikarzem czasopism „Rzeczpospolita” (od 1997, ponownie od marca 2013), „Newsweek Polska” (2007-2012), „Wprost” (od 2012). Podjął się także dziennikarstwa śledczego. Jego opinie ukazują się także w „Super Expressie”.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.
  Teraz! (zapis stylizowany TERAZ!) – polska partia polityczna o charakterze centrowym oraz liberalno-demokratycznym, powołana w 2018 przez Ryszarda Petru i Joannę Scheuring-Wielgus, rozwiązana w 2019. Ugrupowanie powstało na bazie stowarzyszenia Plan Petru.
  Joanna Izabela Scheuring-Wielgus (ur. 8 lutego 1972 w Toruniu) – polska działaczka społeczna i samorządowa, polityk, menedżer kultury, posłanka na Sejm VIII kadencji.
  Rafał Kazimierz Trzaskowski (ur. 17 stycznia 1972 w Warszawie) – polski politolog, specjalista w zakresie spraw europejskich, poseł do Parlamentu Europejskiego.
  Feminizm (łac. femina ‘kobieta’) – ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet. Istnieje wiele nurtów feminizmu, odróżniających się stanowiskami w takich kwestiach jak np. prawa kobiet i płeć kulturowa.
  Adrian Tadeusz Zandberg (ur. 1979 w Aalborgu) – polski historyk, programista i polityk lewicowy, współzałożyciel i członek Zarządu Krajowego Partii Razem, doktor nauk humanistycznych.
  Płaca minimalna – prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną (na podstawie umowy o pracę), określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym (najczęściej w ciągu miesiąca). Ta najniższa z możliwych płac ustalana jest przez państwo. Wynagrodzenie to pozostaje niezależne od poziomu kompetencji pracownika, a także pozostałych składników wynagrodzenia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.851 sek.