• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • William Thomas

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Definicja sytuacji – pojęcie wprowadzone do socjologii przez Williama Thomasa. Jest to działanie polegające na interpretacji (zazwyczaj nieuświadamianej) przez jednostkę sytuacji, w jakiej się znalazła. Zdefiniowanie sytuacji zależne jest od jej percepcji oraz wartości, jakie dana jednostka posiada. Dla osób biorących udział w interakcji mogą istnieć różne definicje sytuacji, w zależności np. od ich sytuacji społecznej.

  William Isaac Thomas (13 sierpnia 1863 - 5 grudnia 1947) to socjolog amerykański. Był jednym z twórców amerykańskiej socjologii oraz psychologii społecznej. Był profesorem socjologii uniwersytetu w Chicago (1895-1918), a także New School for Social Research w Nowym Jorku (1923-1928) oraz Harvard University w Cambridge (1936-1937).

  Chłop polski w Europie i Ameryce (ang. The Polish Peasant in Europe and America) – socjologiczna analiza wiejskich emigrantów polskich w Ameryce autorstwa Florian Znanieckiego i Williama Thomasa. Wydana w języku angielskim w 1920-22 r. a w języku polskim w 1976 r.Uniwersytet Harvarda (ang. Harvard University) powstał 8 września 1636 jako Harvard College w Newtown (wówczas w Kolonii Zatoki Massachusetts, obecnie Cambridge) koło Bostonu jako pierwszy uniwersytet na terenie kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej.

  Jego najważniejszą pracą była licząca 5 tomów monografia o życiu polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych: The Polish Peasant in Europe and America (Chłop polski w Europie i Ameryce, wyd. polskie Warszawa 1976), napisana wspólnie z Florianem Znanieckim oraz wydana w latach 1918-1920. Obaj uczeni przy pisaniu tej pracy zastosowali nowatorską metodę badania dokumentów osobistych, takich jak autobiografie, listy czy pamiętniki, dzięki niej mogli poznać subiektywne wrażenia badanych osób.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Inne prace Thomasa to:

 • Sex and Society (1907)
 • The Unadjusted Girl (1923)
 • The Child in America (1928)
 • Primitive Behaviour (1937)
 • Zapoznaj się również z: definicja sytuacji

  Florian Witold Znaniecki (ur. 15 stycznia 1882 w Świątnikach, zm. 23 marca 1958 w Urbana-Champaign w stanie Illinois) – polski filozof i socjolog. Twórca polskiej socjologii akademickiej. Jego prace są znane w świecie, szczególnie w USA, gdzie mieszkał i pracował przez wiele lat.13 sierpnia jest 225. (w latach przestępnych 226.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 140 dni.
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Autobiografia – gatunek literacki (rodzaj biografii), w którym autor opisuje swoje życie. Głównym tematem tego rodzaju wypowiedzi jest więc jej autor. Większość autobiografii jest napisana w pierwszej osobie, choć zdarzają się i takie, w których autor – ustami narratora – mówi o sobie "on" lub zwraca się do siebie "ty". Na napisanie autobiografii decydują się zazwyczaj osoby publiczne, np. artyści, politycy.
  Psychologia społeczna – dziedzina nauki z pogranicza psychologii i socjologii badająca w jaki sposób obecność innych ludzi i ich działania wpływają na psychikę jednostki. Innymi słowy jest to nauka badająca procesy psychiczne i zachowanie się ludzi znajdujących się w sytuacjach społecznych – takich, w których występują inni ludzie. Jest to stosunkowo młoda gałąź psychologii, która wyodrębniła się dopiero pod koniec lat trzydziestych XX wieku wraz z rozwojem metod eksperymentalnych Kurta Lewina i jego uczniów.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Nowy Jork (ang. City of New York, również New York, New York City) – najludniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych, a zarazem centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na świecie. Nowy Jork wywiera znaczący wpływ na światowy biznes, finanse, media, sztukę, modę, badania naukowe, technologię, edukację oraz rozrywkę. Będąc między innymi siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi ważne centrum spraw międzynarodowych i jest powszechnie uważany za kulturalną stolicę świata.
  New School for Social Research – amerykański uniwersytet prywatny, położony w dzielnicy Greenwich Village na Manhattanie w Nowym Jorku. Założony w roku 1919 przez grupę postępowych profesorów uniwersyteckich i intelektualistów, wśród których byli Thorstein Veblen i John Dewey. Obecnie ok. 9.000 studentów studiuje na nim m.in. nauki społeczne, filozofię, psychologię, architekturę, grafikę, muzykę nowoczesną i jazz. Wydaje własne pisma naukowe, m.in. "Constellations" i "Social Research". Siedziba międzynarodowego think tanku World Policy Institute.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.603 sek.