Wilhelm Reich

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wilhelm Reich

Wilhelm Reich (ur. 24 marca 1897 w Dobrzanicy, zm. 3 listopada 1957 w Lewisburgu) – austriacki psychiatra, doktor nauk medycznych, psychoanalityk, pisarz, działacz polityczny.

Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek. Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

Życiorys[ | edytuj kod]

Dzieciństwo i okres wiedeński (1919–1930)[ | edytuj kod]

Urodził się w Galicji we wsi Dobrzanica, w powiecie przemyślańskim – na terenie dzisiejszej Ukrainy. Jego ojcem był Leon Reich, bogaty hodowca pochodzenia żydowskiego, który dostarczał bydło armii austro-węgierskiej, matką zaś Cecylia z domu Roniger. Miał brata Roberta (zm. 1926). Zarówno on, jak i jego brat posiadali obywatelstwo austriackie. W młodości Wilhelm Reich otrzymał gruntowne wykształcenie z zakresu m.in. rachunkowości, historii sztuki czy łaciny, dzięki prywatnym nauczycielom. Mimo iż pochodził ze wschodniej części Galicji, gdzie posługiwano się językiem ukraińskim, znał bardzo dobrze język niemiecki. W dzieciństwie Wilhelm nakrył matkę na stosunku seksualnym ze swoim nauczycielem, o czym opowiedział swemu ojcu. Według samego Wilhelma Reicha, po tym jak zdradził sekret matki jego ojciec zaczął się nad nią znęcać, co w ostateczności doprowadziło do tego, że Cecylia Reich popełniła samobójstwo. Wilhelm Reich przez wiele lat obwiniał siebie o przyczynienie się do jej śmierci.

Julius Wagner-Jauregg (ur. 7 marca 1857 w Wels, zm. 27 września 1940 w Wiedniu) – austriacki lekarz psychiatra, laureat Nagrody Nobla (1927).Pleomorfizm (z gr. "morph" – kształt + "pléon" – więcej) – Wielopostaciowość, Cyklogenia drobnoustrojów – hipoteza, która mówi, że mikroorganizmy mogą przybierać różne formy istnienia w poszczególnych etapach cyklów życiowych. Pleomorfizm bakterii czy grzybów jest odpowiedzią adaptacyjną na warunki środowiska w którym żyją. Wszystkie ssaki i większość zwierząt posiada organizmy symbiotyczne, żyjące wewnątrz gospodarza – tzw. endobionty. Dla prawidłowego rozwoju endobiont, podobnie jak każdy mikroorganizm, produkuje wokół siebie metabolity.

W momencie wybuchu I wojny światowej Wilhelm Reich miał 17 lat, a obowiązkowa służba wojskowa w tym czasie rozpoczynała się, gdy mężczyzna osiągnął 19 lat. W drugim tygodniu wojny wojska rosyjskie zarekwirowały majątek Leona Reicha. Wilhelm wstąpił do wojska, ale ponieważ nie miał przeszkolenia, a był dobrze wykształcony (lub dzięki kontaktom ojca), trafił początkowo do prac biurowych, pracował m.in. w administracji szpitala wojskowego. Dwa ostatnie lata wojny (1917–1918) Reich spędził na froncie włoskim, w stopniu leutnanta, dowodząc oddziałem liczącym około 40 mężczyzn. Jego ojciec zmarł w trakcie wojny.

Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa (lit. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) – litewska biblioteka narodowa założona w 1919 roku w Kownie, przeniesiona w 1963 roku i działająca do dziś w Wilnie. Psychiatria – jedna z podstawowych specjalizacji medycznych zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne – sposoby powstawania i skutecznego zapobiegania.

Po wojnie przeniósł się do Wiednia, gdzie początkowo studiował prawo (zrezygnował po pierwszym semestrze), a następnie rozpoczął naukę w Szkole Medycznej na Uniwersytecie Wiedeńskim, którą ukończył w 1922 z tytułem doktora medycyny (skorzystał z możliwości odbycia kursu przyspieszonego dla kombatantów). Specjalizował się w psychiatrii. W czasie studiów w 1919 lub 1920 (wówczas 22 lub 23 lata) spotkał profesora Zygmunta Freuda (wówczas 63- lub 64-letniego nauczyciela). Reich zajmował się negowaną przez Freuda teorią libido według ujęcia Carla Gustava Junga, równocześnie, podobnie jak Freud, odrzucał teorię panseksualizmu. Mimo rozbieżności w poglądach Reich i Freud podjęli współpracę, a sam Reich traktował wówczas Freuda jak ojca. Ich współpraca polegała na tym, że Reich zajmował się pacjentami polecanymi przez Freuda, a także współprowadził pacjentów wraz z Isidorem Sadgerem. Z polecenia Freuda został również członkiem Wiedeńskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (członek zwyczajny – październik 1922).

Panseksualizm (stgr. πας, παντός - wszystko + łac. sexus - płeć) – pogląd lub filozofia zakładający, że ludzki potencjał seksualny może i powinien być skierowany na każdego i wszystko. Wszechstronna miłość seksualna.Libido, popęd (pociąg) seksualny (płciowy) (z łac. żądza) – psychiczna reprezentacja pobudzenia pochodzącego z wnętrza organizmu, mająca na celu zaspokojenie potrzeb seksualnych. Stanowi ona czynniki motywacyjne, uwarunkowane biologiczną strukturą organizmu, powodujące formy zachowania, których celem jest zaspokojenie potrzeb. Według Hansa Giesego popęd seksualny to wybiórczy stan gotowości na przyjęcie partnera w zakresie jego płciowości.

Jedną z pierwszych pacjentek Reicha była 19-letnia Lore Kahn, z którą miał romans. Według dziennika, który prowadził Reich, Kahn zachorowała i zmarła w listopadzie 1920 roku. Początkowo Reich odnotował, że Lora Khan zmarła na skutek spania w bardzo zimnym pomieszczeniu, które wynajmowała jako miejsce spotkań z Reichem. Matka Kahn podejrzewała natomiast, że jej córka zmarła po nieudanym zabiegu aborcji, prawdopodobnie przeprowadzonej nielegalnie przez samego Reicha. Podstawą takiego twierdzenia była zakrwawiona bielizna znaleziona przez matkę Kahn. Reich twierdził, że matka Kahn próbuje bezpodstawnie go zniszczyć, jednak po jej samobójstwie częściowo potwierdził jej przypuszczenia, przyznając, że Kahn zmarła w wyniku posocznicy po nieokreślonym zabiegu przeprowadzonym przez Reicha.

Erich Fromm (ur. 23 marca 1900 we Frankfurcie nad Menem, zm. 18 marca 1980 w Muralto) – niemiecki filozof, socjolog, psycholog i psychoanalityk pochodzenia żydowskiego.Dobrzanica (ukr. Добряничі, niem. Dobzau) - wieś w rejonie przemyślańskim obwodu lwowskiego. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Dobrzanica w powiecie przemyślańskim województwa tarnopolskiego. Wieś liczy 379 mieszkańców.

Dwa miesiące po śmierci swojej pacjentki Reich prowadził przypadek 19-letniej wówczas studentki medycyny Anny Pink, która była przyjaciółką Lore Khan. Również z nią wdał się w romans, a w marcu 1922 roku poślubił. Ślub odbył się na skutek nalegania ojca Anny, która była wówczas w ciąży, dziecko jednak nie przyszło na świat. Z małżeństwa z Anną na świat przyszły natomiast dwie córki: Eva Reich (1924) i Lore Reich Rubin (1928). Mimo iż nie wiadomo, czy nieokreślony zabieg, w wyniku którego zmarła Kahn, to aborcja, Reich dokonywał aborcji swojej pierwszej żonie Annie. Małżeństwo trwało do roku 1933. Po tych wydarzeniach, a zawłaszcza po samobójstwie matki Lore Kahn, Freud ograniczył współpracę w Reichem.

Orgon – termin pseudonaukowy opisywany jako ezoteryczna energia lub hipotetyczna uniwersalna siła życiowa. Pierwotnie zaproponowany w latach 30. przez Wilhelma Reicha, a po jego śmierci w 1957 r. rozwinięty przez ucznia Reicha, Charlesa Kelleya. Orgon pojmowano jako negentropijną zasadę wszechświata, twórczą substancję całej natury porównywalną z magnetyzmem zwierzęcym Franza Mesmera (1779), z siłą odyczną (1845) Carla Reichenbacha i z elan vital Henriego Bergsona (1907). Nationalencyklopedin – największa, szwedzka encyklopedia współczesna. Jej stworzenie było możliwe dzięki kredytowi w wysokości 17 mln koron, którego udzielił rząd szwedzki w 1980 roku i który został spłacony w 1990. Drukowana wersja składa się z 20 tomów i zawiera 172 tys. haseł. Wersja internetowa zawiera 260 tys. haseł (stan z czerwca 2005). Inicjatorem projektu był rząd szwedzki, który rozpoczął negocjacje z różnymi wydawcami. Negocjacje zakończyły się w 1985, kiedy na wydawcę został wybrany Bra Böcker z Höganäs. Encyklopedia miała uwzględniać kwestie genderowe i związane z ochroną środowiska. Pierwszy tom ukazał się w 1989 roku, ostatni w 1996. Dodatkowo w roku 2000 ukazały się trzy dodatkowe tomy. Encyklopedię zamówiło 54 tys. osób. W 1997 roku ukazało się wydanie elektroniczne na CD, a w 2000 pojawiło się wydanie internetowe, które jest uzupełniane na bieżąco.

Po studiach pracował w Klinice Neurologicznej i Psychiatrycznej Szpitala Uniwersyteckiego kierowanej przez prof. Juliusa Wagnera von Jauregga, gdzie prowadził badania nad problemem napięcia związanego z niezaspokojeniem popędu seksualnego zwłaszcza u mężczyzn w wieku 19–22 lata. Podstawowym obszarem badań i analiz prowadzonych wówczas przez Reicha i jego współpracowników była masturbacja. Badania zostały podsumowane w 1922 roku esejem „Über Spezifitaet der Onanieformen” („Concerning Specific Forms of Masturbation”) opublikowanym w Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, vol. 8 (1922). Publikacja zawierające analizę zjawiska masturbacji oraz próbę wyjaśnienia jej podstaw obecnie uznana jest za przełomową.

W biologii komórki - pęcherzyki to niewielkie, zamknięte kompartmenty, oddzielone od cytozolu co najmniej jedną dwuwarstwą lipidową. Otoczone pojedynczą błoną, nazywa się pęcherzykami jednowarstwowymi (ang. unilamellar vesicles), gdy otoczone większą ilością błon wielowarstwowymi (ang. multilamellar vesicles). Błona zapewnia oddzielenie światła pęcherzyka od zasadniczej treści komórki, co może skutkować stworzeniem zupełnie odrębnych warunków biochemicznych. W pęcherzykach są przechowywane, transportowane, trawione lub modyfikowane, wydzielane i wchłaniane przeróżne substancje uczestniczące w funkcjonowaniu komórek żywych. Odpowiednie zespoły pęcherzyków są podstawą organizacji transportu komórkowego, zarówno substancji rozpuszczalnych w cytozolu, jak i tych związanych bezpośrednio z samą błoną (w tym transport składników błony). Transport pęcherzykowy zapewnia też możliwość sortowania transportowanych substancji zależnie od ich przeznaczenia, a zatem jest jednym z mechanizmów wpływających na asymetrię czy też polaryzację komórek żywych.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

Badania te doprowadziły go do wniosku, że da się w sposób fizyczny udowodnić istnienie popędu seksualnego (1923), co Reich opisał mianem istnienia energii życiowej, którą nazwał orgonem. Teoria ta prawdopodobnie skłoniła Freuda do rewizji swoich poglądów. Teoria orgonu nie była dalej przez niego rozwijana w okresie współpracy z Freudem (do 1932).

Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.Encyklopedia Britannica (ang. Encyclopædia Britannica) – najstarsza wydawana do chwili obecnej i najbardziej prestiżowa encyklopedia angielskojęzyczna. Artykuły w niej zamieszczane uważane są powszechnie przez czytelników za obiektywne i wiarygodne.

Emigracja do Niemiec, Danii, Szwecji i Norwegii (1930–1939)[ | edytuj kod]

W listopadzie 1930 roku udał się do Niemiec. We współpracy z działającymi na terenie Austrii i Niemiec organizacjami komunistycznymi zajął się edukacja seksualną w społecznościach robotniczych. Wstąpił do Komunistycznej Partii Niemiec i na jej zlecenie organizował kliniki na terenach robotniczych, prowadził zajęcia z zakresu edukacji seksualnej oraz zajmował się publikacją broszur związanych z tym tematem. W latach 1932 i 1933 (do lutego 1933) brał udział w konferencjach lub panelach dotyczących przyczyn ówczesnych problemów społecznych. Jedną z przyczyn, jaką Reich wskazywał, był brak lub odwracanie skutków rewolucji seksualnej. Wśród promowanych zagadnień była promocja bardzo wczesnej inicjacji seksualnej kobiet, również w kontaktach ze starszymi mężczyznami. Głoszone poglądy sprawiły, że partia zrezygnowała ze współpracy z Reichem w zakresie publikacji broszur. W odpowiedzi na te wydarzenia Reich założył własne wydawnictwo Verlag für Sexualpolitik.

Sepsa, posocznica (łac. sepsis) – stosowany w medycynie termin odnoszący się do specyficznej reakcji organizmu na zakażenie. Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołany zakażeniem.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

Propagowanie seksu wśród nastoletnich kobiet było najbardziej prawdopodobną przyczyną zerwania współpracy z Reichem przez Freuda. Oficjalnie nastąpiło to 24 marca 1933 roku wypowiedzeniem przez wydawnictwo Freuda kontraktu na publikację Charakteranalyse.

Na podstawie pierwszych doświadczeń terapeutycznych Reich przygotował w 1932 publikację Der Sexuelle Kampf der Jugend (tytuł angielski The Sexual Struggle of Youth), w której wykorzystał przypadki czterech młodych kobiet – pierwszych pacjentek (w czasie gdy był jeszcze studentem), z którymi romansował, w tym Lore Khan i Anny Pink. W książce tej wyraził m.in. pogląd, że dziewictwo młodych kobiet jest chorobą powodującą niedostateczne docieranie bodźców cielesnych do świadomości, co później również wielokrotnie zaznaczał. Jako leczenie proponował, by terapeuta nakłaniał do kontaktów seksualnych z rówieśnikami, w tym grupowych, lub do innych praktyk i czynności mających skłonić pacjentkę do inicjacji seksualnej. Doświadczenia te stały się podstawą praktyki obecnie nazywanej wegetoterapią.

Uniwersytet Wiedeński (niem. Universität Wien, pełna nazwa łacińska Alma Mater Rudolphina Vindobonensis) – uniwersytet z siedzibą w Wiedniu w Austrii. Został założony 12 marca 1365 r. przez Rudolfa IV. Największy i najstarszy uniwersytet w krajach niemieckojęzycznych. 87.000 studiujących (2010/2011).Cloudbuster – urządzenie, które miało służyć do manipulacji zjawiskami pogodowymi, zaprojektowane przez austriackiego psychoanalityka Wilhelma Reicha, który postulował istnienie orgonu. Brak jest jakiegokolwiek dowodu na działanie tego urządzenia.

W 1932 roku, w czasie pobytu w Berlinie, związał się z tancerką Elsą Lindenberg, której nie poślubił, mimo iż w pierwszym kwartale 1933 roku rozwiódł się z Anną Reich. W późniejszych latach zmusił swoją partnerkę Elsę Lindenberg (przynajmniej raz w 1935, aborcja została przeprowadzona w Berlinie) oraz swoją drugą żonę Ilse Ollendorf.

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Psychologia psychoanalityczno-rozwojowa – szkoła psychologii bazująca na dorobku współczesnej psychoanalizy i psychologii dynamicznej, a także koncepcjach biodynamicznych.

Następnie udał się do Danii, gdzie ponownie głosił pogląd o konieczność przeprowadzenia rewolucji seksualnej celem zażegnania kryzysów społecznych. Głoszone poglądy były powodem wydalenia go z przez duńskie Ministerstwo Sprawiedliwości w grudniu 1933 roku. Został również wykluczony z Komunistycznej Partii Danii, mimo iż formalnie nigdy do niej nie wstąpił. Reich przeniósł się do neutralnej Szwecji, która wówczas, aż do 1944 roku, udzielała schronienia duńskim i norweskim Żydom. Reich wraz Lindenberg został zakwaterowany w hotelu, gdzie przyjmował pacjentów. Wielogodzinne pobyty pacjentów skłoniły policję do wysunięcia oskarżenia, że prowadzi on w hotelu dom publiczny stręcząc Lindenberg. Było to podstawą cofnięcia przez władze Szwecji wizy pobytowej i zmuszenie go do wyjazdu. Wrócił wówczas do Danii, mimo że nie posiadał wizy pobytowej.

Siegfried Bernfeld (ur. 7 maja 1892 we Lwowie, zm. 2 kwietnia 1953 w San Francisco) – austriacki psycholog, psychoanalityk, jeden z pionierów nauczania progresywistycznego.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

W sierpniu 1934 roku udał się na konferencję do Szwajcarii, na 13 Międzynarodowy Kongres Psychoanalityczny w Lucernie, gdzie odnotowano jego napady furii, a także że mieszkał w namiocie przed salą, w której odbywał się kongres, a na oficjalne spotkania chodził z nożem zatkniętym za pas. Krótko przed konferencją, został również wykluczony z Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego, co oznaczało brak możliwości prowadzenia i publikowania badań z zakresu psychoanalizy. Stracił również możliwość powrotu do Danii.

Wegetoterapia – praktyka, o niepotwierdzonym w badaniach działaniu, stosowana w psychoterapii, która bazuje na fizyczne manifestacje emocji i ćwiczeniach mających stymulować wypływ emocji na zewnątrz organizmu, którego twórcą jest Wilhelm Reich. W medycynie niekonwencjonalnej przypisywane jest jej rzekome usuwanie napięć mięśniowych i reguluje zachodzące w organizmie procesy (np. regulację procesów hormonalnych). Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

Od października 1934 do sierpnia 1939 roku przebywał w Norwegii. Reich przybył wraz z Elsą Lindberg do Oslo w październiku 1934 na zaproszenie prof. Haralda Schjelderupa, który zorganizował pozwolenie na przyjazd Reicha w celu przeprowadzenia wykładu dotyczącego wegetoterapii i analizy charakterów. W czasie, gdy przebywał w Norwegii, oficjalnie nie prowadził terapii psychoanalitycznej i badań w tej dziedzinie, ale w tym czasie poddawał terapii pacjentki, głównie młode kobiety, które w czasie terapii molestował, zmuszał do odbywania z nim stosunków seksualnych oraz stosował wobec nich przemoc fizyczną. Znane są również przypadki romansów z pacjentkami, mimo iż nadal był związany z Lindberg.

Store Norske leksikon (Wielka encyklopedia norweska) - norweska encyklopedia w języku bokmål. Powstała po fuzji dwóch dużych, tworzących encyklopedie i słowniki wydawnictw norweskich Aschehoug i Gyldendal w 1978 roku, które utworzyły wydawnictwo Kunnskapsforlaget. Były cztery wydania papierowe: pierwsza w latach 1978-1981 w 12 tomach, druga w latach 1986-1989 w 15 tomach, trzecia w latach 1995-1999 w 16 tomach i czwarta w latach 2005-2007 w 16 tomach. Ostatnie wydanie zawierało 150 tys. haseł i 16 tys. ilustracji i zostało opublikowana przy wsparciu finansowym stowarzyszenia Fritt Ord. W 2010 roku ogłoszono, że nie będzie już wydań papierowych encyklopedii. Encyklopedia dostępna jest on-line od 2000 roku, a od 2009 roku może być edytowane przez użytkowników. Kunnskapsforlaget korzysta jednak z pomocy ekspertów przy sprawdzaniu treści zamieszczonych przez czytelników.Bibilioteca Nacional do Brasil (pol. Brazylijska Biblioteka Narodowa) jest instytucją chroniącą dziedzictwo dokumentalne i bibliograficzne Brazylii, znajduje się w Rio de Janeiro, przy placu Cinelândia.

Od roku 1934 (lub od 1935) roku Reich przeprowadził tak zwane eksperymenty bionowe. Ich wynik opublikował w lutym 1938 roku w Oslo pod tytułem Die Bione: zur Entstehung des vegetativen Lebens (tytuł został później skrócony do Die Bione). Eksperymenty polegał na hodowli pierwotniaków obecnych na zielonych częściach roślin, tkankach pochodzenia zwierzęcego, piasku i żelazie. Następnie preparaty gotował z dodatkiem potasu i żelatyny, tym samym zabijając pierwotniaki. Do tak przygotowanych preparatów przykładał płomień palnika. Po spopieleniu preparatów dalej przykładał płomień palnika i zaobserwował jaśniejsze punkty lub ogniki w kolorze niebieskim lub liliowym. Pojawienie się ogników uznał za moment, w którym z materii wydostaje się energia życiowa, choć faktycznie zaobserwował spalanie potasu zawartego w pęcherzykach. Prawdopodobnie zaobserwował pęcherzyki wydzielnicze, które nazwał „bionami”. Mimo braku jakichkolwiek podstaw uznał, że są to prymitywne formy życia, niemające postaci, będące skupiskiem energii życiowej nazwanej później orgonem. Potwierdzeniem tej teorii miała być obserwacja, że ochłodzona mieszanka gotowanych z potasem i żelatyną pierwotniaków po wylaniu na pożywkę wzrostową, powodowała pojawienie się bakterii. Faktycznie Reich nie przestrzegał zasad sterylności pracy. Zarówno po ogłoszeniu wstępnych wyników badań (1937), jak i po ich opublikowaniu (od marca do grudniu 1938 roku), udowodniono że Reich błędnie zinterpretował wyniki eksperymentów bionowych.

Carl Gustav Jung (ur. 26 lipca 1875 w Kesswil w Szwajcarii, zm. 6 czerwca 1961 w Zurychu) – szwajcarski psychiatra i psycholog. Był twórcą psychologii głębi, na bazie której stworzył własną koncepcję nazywaną psychologią analityczną (stanowiącą częściową krytykę psychoanalizy). Wprowadził pojęcia nieświadomości zbiorowej, synchroniczności oraz archetypu, które odegrały także wielką rolę w naukach o kulturze.Wiedeń (niem. Wien, dialekt Wean) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj związkowy.

Współpracownicą Reicha w eksperymentach bionowych była norweska operatorka i fotografka wojenna Kari Berggrav.

W czasie pobytu w Norwegii rozpoczął badania z dziedziny biologii, zwłaszcza próbę wyjaśnienia podstaw biologicznych występowania zmiennego libido oraz analizie zmian zachodzących w ludzkim organizmie wraz ze zmianą popędu seksualnego, a także w czasie i po przeżyciu orgazmu. Tym samym rozpoczął próbę potwierdzenia postulatów Freuda z lat 90. XIX wieku uznających, że można libido przypisać do określonej substancji chemicznej lub zidentyfikować określona reakcję chemiczną inicjowaną nerwowym impulsem elektrycznym odpowiedzialną za zmianę libido. Badania rozpoczął w 1935 roku i polegały one na badaniu obrazu oscyloskopowego u ochotników, którzy podłączeni od oscylografu słuchali opowiadań erotycznych, oglądali nagie kobiety, masturbowali się, dotykali się w parach lub grupowo i całowali się. Jednym z ochotników był Willy Brandt, który w tym czasie był żonaty z Gertrude Gaasland, asystentką Reicha. Równolegle takie same badania prowadził z udziałem pacjentów szpitala psychiatrycznego w Oslo. Mimo braku wyników tego eksperymentu został on opisany w 1937 w Experimentelle Ergebniße Über Die Elektrische Funktion von Sexualität und Angst.

Psychoanaliza (od gr. ψυχη = „psyche”, „dusza” i ανάλυσις = „analiza”) – metoda poznania i leczenia człowieka, teoria psychoapatologii i teoria pozwalającą wyjaśnić różne zjawiska społeczne i kulturowe. Została zapoczątkowana na przełomie XIX i XX wieku przez wiedeńskiego lekarza Zygmunta Freuda.Wielka Encyklopedia Rosyjska (ros. Большая российская энциклопедия, БРЭ) – jedna z największych encyklopedii uniwersalnych w języku rosyjskim, wydana w 36 tomach w latach 2004–2017. Wydana przez spółkę wydawniczą o tej samej nazwie, pod auspicjami Rosyjskiej Akademii Nauk, na mocy dekretu prezydenckiego Władimira Putina nr 1156 z 2002 roku

W 1938 roku straciła ważność jego wiza. Przeszkodą utrudniającą jej przedłużenie były skandale, których uczestnikiem był Reich, a także jego agresywne zachowanie. W 1937 roku Reich wdał się w awanturę, a także zachowywał się agresywne wobec jednego ze swoich przyjaciół, którego żona, będąca pacjentką Reicha, miała z nim romans. W tym samym czasie Reich romansował z inną swoją pacjentką, 25-letnią projektantką mody, Gerd Bergersen. Po tej informacji partnerka Reicha, Elsa Lindberg, zapowiedziała rozstanie, na co Reich zareagował, wielokrotnie awanturując się z mężczyznami współpracującymi z Lindberg, w tym bijąc współpracującego z nią kompozytora. Sam Reich twierdził, że wiza nie została mu przedłużona ze względu na presję nieprzychylnego mu środowiska naukowego.

Państwa neutralne podczas II wojny światowej – w czasie drugiej wojny światowej tylko nieliczne państwa pozostały neutralne aż do końca jej trwania. Zaledwie 13 krajów pozostało bezstronnych, choć neutralność terytorialna dwóch spośród nich (Islandia, San Marino) została naruszona przez obce armie.National Library of Australia (pol. Biblioteka Narodowa Australii) – australijska biblioteka narodowa w Canberrze, założona w 1960 roku.

Emigracja do USA (1939–1957)[ | edytuj kod]

W sierpniu 1939 roku udał się do USA. Tam w Forest Hill w stanie Nowy Jork założył swoje laboratorium, gdzie kontynuował pseudonaukowe badania nad nieistniejącymi bionami. W 1948 roku ogłosił, że odkrył dwa rodzaje bionów. Oprócz poprzednio odkrytych, dających w czasie spalania niebieskie ogniki nazwane „bionami PA”, zauważył inne, których spalanie powoduje powstanie czerwonych ogników. Nazwał je „bionami typu T”, które przybierają postać prątków T-bacilli (T jako skrót od niemieckiego słowa Tod, oznaczającą śmierć). Reich stwierdził, że odkrył „prątki T-bacili” w gnijących tkankach rakowych pozyskanych ze szpitala. Jako jedyny dowód przedstawił fakt, iż po zaszczepieniu tych tkanek myszom wywoływały one stan zapalny i raka. Doszedł więc do wniosku, że z czasem zmniejsza się kosmiczna bezpostaciowa energia zwana orgonem, skupiona w bionach. Proces ten nazwał degradacją bioniczną. Miało to sprawiać, że wzrastają biony typu T, które przekształcają się w prątki T-bacili. Nowotwory miały być natomiast spowodowane przez namnażanie się prątków T. Rzekomym sposobem na przeciwdziałanie tym zmianom miały być stosunki seksualne, zwłaszcza z młodymi kobietami, dzięki czemu w organizmie mężczyzny miałby rosnąć poziom nieistniejącego faktycznie orgonu.

SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.

Później przeniósł się do Rangeley w stanie Maine. Jako były członek Komunistycznej Partii Niemiec pozostawał w kręgu zainteresowań FBI.

W 1950 r. Reich założył Orgonomic Infant Research Center, który miał zajmować badaniami nad rzekomymi blokadami seksualnymi u kilkuletnich dzieci i ich usuwaniem (za pomocą masaży oraz masturbacji). Ośrodek został zamknięty w 1952 roku, gdy jedna z matek oskarżyła Reicha o nieobyczajne zachowanie wobec jej dziecka.

W 1954 został oskarżony o prowadzenie nielegalnych badań. Ponieważ odmówił stawienia się przed sądem w charakterze oskarżonego, wyrok obligujący go do zaprzestania działalności został wydany zaocznie. Nie zastosował się do decyzji sądu i został w maju 1956 w rozprawie sądowej skazany na 2 lata więzienia. Wtedy to również skonfiskowano wszystkie jego dzieła z wydawnictwa, po czym spalono je w nowojorskiej spalarni. Zmarł na zawał serca 3 listopada 1957 w więzieniu federalnym w Lewisburgu w stanie Pensylwania.

Grecka Biblioteka Narodowa (gr. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος) – biblioteka narodowa Grecji, usytuowana w centrum Aten. Została zaprojektowana przez duńskiego architekta Theofila Freiherr von Hansen, jako część jego słynnej Trylogii w stylu neo-klasycystycznym budynków, w których skład wchodzą Akademia Ateńska i oryginalny gmach Uniwersytetu Ateńskiego.Sigmund Freud (ur. jako Sigismund Schlomo Freud 6 maja 1856 w Příborze, zm. 23 września 1939 w Londynie) – austriacki lekarz neurolog i psychiatra, twórca psychoanalizy.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

BIBSYS – katalog centralny dwóch norweskich bibliotek uniwersyteckich, przekształcony w organizację non-profit, która skupia norweskie biblioteki uniwersyteckie i naukowe wraz z Biblioteką Narodową.
Biblioteka Narodowa Łotwy (łot. Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB)) – łotewska biblioteka narodowa z siedzibą w Rydze, narodowa instytucja kultury podlegająca Ministerstwu Kultury, założona jako Państwowa Biblioteka Łotwy w 1919 roku, po włączeniu Łotwy w skład ZSRR, działała jako Biblioteka Łotewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej a po odzyskaniu niepodległości, od 1992 roku, funkcjonuje jako Biblioteka Narodowa Łotwy.
LIBRIS (Library Information System, pol. System Informacyjny Bibliotek) szwedzki katalog rozproszony utrzymywany przez Narodową Bibliotekę Szwecji w Sztokholmie. Umożliwia wyszukiwanie 6,5 milionów tytułów.
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
Hiszpańska Biblioteka Narodowa (Biblioteca Nacional de España) – największa biblioteka w Hiszpanii i jedną z największych na świecie. Znajduje się w Madrycie, a dokładnie przy Paseo de Recoletos.
Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
Komunistyczna Partia Niemiec, KPD (niem. Kommunistische Partei Deutschlands) – niemiecka partia komunistyczna. Powstała na bazie Związku Spartakusa, początkowo znajdowała się pod ideowym wpływem luksemburgizmu od którego odstąpiła po śmierci Róży Luksemburg. Stopniowo znajdowała się pod coraz większym wpływem leninizmu a w 1920 roku przyjęła centralizm demokratyczny. W Republice Weimarskiej regularnie uczestniczyła w wyborach uzyskując między 10 a 15 procentami poparcia. Na początku lat 30. toczyła walki uliczne przeciwko nazistom. W 1933 roku została zdelegalizowana. Ponownie zalegalizowana w powojennych Niemczech. W radzieckiej strefie okupacyjnej w 1946 roku została przekształcona w Socjalistyczną Partię Jedności Niemiec obejmując władzę w NRD. W RFN działała natomiast do 1956 roku kiedy to została zdelegalizowana przez rząd.

Reklama