Wietrzenie fizyczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wietrzenie fizyczne (mechaniczne) – proces wietrzenia prowadzący do zmian fizycznych skały – jest ona rozdrabniana na coraz mniejsze okruchy, lecz nie zmienia się jej skład chemiczny.

Wietrzenie insolacyjne (termiczne) to rodzaj wietrzenia fizycznego spowodowany naprzemiennym nagrzewaniem i ochładzaniem się skały.Wietrzenie – rozpad mechaniczny i rozkład chemiczny skał wskutek działania energii słonecznej, powietrza, wody i organizmów. Zachodzi na powierzchni Ziemi i w jej powierzchniowej strefie zwanej strefą wietrzenia (głębokość od kilku do kilkudziesięciu metrów). Produktem wietrzenia są między innymi zwietrzelina, rumowisko, glina zboczowa, arkoza.

Może być ono wywołane:

 • zmianami natężenia promieniowania słonecznego (wietrzenie insolacyjne – dezintegracja skał i eksfoliacja)
 • zmianami temperatury – najistotniejsze są dobowe amplitudy temperatur oraz wahanie temperatury w okolicach 0 °C (zamarzanie i rozmarzanie gruntu – wietrzenie mrozowe)
 • zmianami wilgotności gruntu – duże znaczenie w przypadku skał ilastych (wietrzenie ilaste)
 • mechanicznym działaniem soli (wietrzenie solne)
 • mechanicznym działaniem organizmów (wietrzenie biologiczne)
 • Prowadzi do rozpadu skały na bloki, gruz, okruchy lub poszczególne ziarna. W jego wyniku powstają m.in. gołoborza i stożki usypiskowe.

  Skały – duże skupiska minerałów jednorodnych lub różnorodnych. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się skały magmowe, osadowe i metamorficzne.Amplituda w ruchu drgającym i w ruchu falowym jest to największe wychylenie z położenia równowagi. Jednostka amplitudy zależy od rodzaju ruchu drgającego: dla drgań mechanicznych jednostką może być metr, jednostka gęstości lub ciśnienia (np. dla fali podłużnej); dla fali elektromagnetycznej tą jednostką będzie V/m.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Wietrzenie
 • Wietrzenie chemiczne
 • Proces geologiczny
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Mieczysław Wacławski, Maciej Budkiewicz: Zarys geologii i hydrogeologii: podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. Kraków: Wydawnictwo PK, 2005, s. 413. ISBN 83-7242-333-4.
 • Wietrzenie chemiczne, dekompozycja – procesy chemicznego rozkładu, w trakcie których dochodzi do rozpuszczania i uwalniania składników oraz syntezy nowych minerałów bądź pozostawiania trwałych produktów końcowych rozpadu. Wietrzenie chemiczne jest głównie spowodowane procesami rozpuszczania, hydratacji, hydrolizy, utleniania, redukcji i uwęglanowienia (karbonatyzacji) przebiegającymi głównie pod działaniem wody, tlenu, dwutlenku węgla, kwasów humusowych i bakterii.Wietrzenie solne (eskudacja) to rodzaj wietrzenia fizycznego, polegający na rozdrabnianiu skał poprzez mechaniczne działanie soli, spowodowane zmianami wilgotności.
  Warto wiedzieć że... beta

  Skład chemiczny substancji (w znaczeniu fizycznym) jest to wyszczególnienie pierwiastków i związków chemicznych, z jakich składa się ta substancja. Uwzględnia on również procentową zawartość poszczególnych substancji chemicznych w danej substancji - wagową, objętościową lub molową.
  Proces geologiczny - zjawisko lub zespół zjawisk wywołujących na powierzchni ziemskiej lub w jej wnętrzu przeobrażenia fizyczne lub chemiczne.
  Stożek usypiskowy - nagromadzenie bloków i gruzu skalnego w kształcie stożka lub wachlarza u podnóża ściany skalnej, lub skalistego zbocza. Powstające w wyniku skoncentrowanego osypywania się materiału ze zbocza i jego akumulacji na powierzchni nachylonej pod kątem naturalnego zsypu.
  Gruz skalny – jest to luźna skała okruchowa, złożona z okruchów ostrokrawędzistych (nieobtoczonych), powstających w wyniku wietrzenia mechanicznego skał.
  Gołoborze (ang. stone run, stone river, stone stream, stone sea, niem. Blockhalde) – rodzaj pokrywy stokowej lub wierzchowinowej (grzbietowej), składającej się z lekko redeponowanego rumoszu skalnego (gruzu, głazów lub bloków). Inaczej mówiąc – rumowiska skalne w górach. Gołoborze zbudowane jest wyłącznie z grubej frakcji, nie zawiera żwiru, piasku ani iłu.

  Reklama