• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wieprz - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina Tomice – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim. Leży wzdłuż dolnego biegu rzeki Skawy. Siedzibą gminy są Tomice.Gierałtowice – wieś w gminie Wieprz, położona na wysokości 265 m n.p.m., nad rzeką Wieprzówką, na Pogórzu Śląskim, u podnóża Zbójeckiej Góry (304 m n.p.m.), przy drodze wojewódzkiej nr 781 na odcinku Andrychów – Zator (11 km od Andrychowa, a 10 km od Zatora).
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).

  Wieprzgmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie bielskim. Siedziba gminy to Wieprz.

  Według danych z 2018 roku gminę zamieszkiwało 12 288 osób. Natomiast według danych z 31 grudnia 2019 roku gminę zamieszkiwały 12 432 osoby.

  Gmina położona jest w obrębie Pogórza Śląskiego, nad rzekami Wieprzówką i Frydrychówką, ograniczonego od północy Kotliną Oświęcimską. Rzeźba terenu jest falista, pagórkowata, przechodząca ku południu w wysoką, pagórkowatą. Północną część gminy zajmują głównie stawy, a wzdłuż rzek rozwinął się system taras rzecznych. Przez jej teren przebiega pieszy, letni szlak turystyczny z Głębowic przez Gierałtowiczki i Gierałtowice do Frydrychowic.

  Gmina Kęty – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Wieprz ma obszar 74,51 km², w tym:

 • użytki rolne: 80%
 • użytki leśne: 9%
 • Gmina stanowi 11,54% powierzchni powiatu.

  Gospodarka[ | edytuj kod]

  Gmina Wieprz ma przede wszystkim charakter rolniczy, 90% użytków rolnych jest w posiadaniu indywidualnych gospodarstw rolnych nastawionych na hodowlę trzody chlewnej i bydła mlecznego. Działalność gospodarczą prowadzi około 400 podmiotów. W 2011 r. dochody gminy na 1 mieszkańca wyniosły: 2970 zł.

  Kotlina Oświęcimska (512.2) – makroregion geograficzny w południowej Polsce, stanowiący część Północnego Podkarpacia, o powierzchni ok. 1236 km².Gmina Przeciszów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.

  Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 2011 roku w gminie Wieprz na tle powiatu wadowickiego

  W Gminie działa kilka średniej wielkości przedsiębiorstw m.in:

 • Mleczarnia w Wieprzu. Historia mleczarni sięga początków XX wieku. W lipcu 1911 roku do rejestru sądowego w pobliskich Wadowicach wpisano zorganizowaną spółdzielnię pod nazwą "Spółka Mleczarska w Wieprzu". W roku 1969 nastąpiło połączenie Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich w Wieprzu i Wadowicach. 1 sierpnia 1992 roku nastąpiło odłączenie się Wieprza od OSM Wadowice i powstanie samodzielnej jednostki - Spółdzielni Mleczarskiej w Wieprzu
 • Regionalnie firmy zajmujące się produkcją kotłów na paliwa stałe i gaz
 • Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z terenu Gminy Wieprz – 2011 rok:

  Wieprzówka – rzeka rozpoczynająca swój bieg w miejscu połączenia rzek: Rzyczanki z Targaniczanką w Andrychowie. Długość około 28 km. Niektóre źródła traktują również Potok Rzycki jako Wieprzówkę.Gmina Zator – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, położona w Kotlinie Oświęcimskiej, u stóp Pogórza Karpackiego, usytuowane nad rzeką Skawą. Gminę przecinają drogi o numerach 781, 44, 28 oraz linia kolejowa nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.

  Dane z terenu gminy Wieprz i powiatu wadowickiego

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Wieprz w 2014 roku.
 • Piramida wieku Gmina Wieprz.png

  Imprezy i zawody cykliczne[ | edytuj kod]

 • Święto Gminy Wieprz
 • Miejscowości[ | edytuj kod]

  Na terenie gminy znajduje się 6 sołectw we wsiach: Frydrychowice, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Nidek, Przybradz, Wieprz.

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Andrychów, Kęty, Osiek, Przeciszów, Tomice, Wadowice, Zator

  Gmina Andrychów – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. GUS: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018.
  2. GUS: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018.
  3. Gmina Wieprz w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2020-11-06] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  4. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  5. http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_gmin/powiat_wadowicki/wieprz.pdf Dane GUS - Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012
  6. Gmina Wieprz w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-15] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  7. Wiadomości Powiatowe, www.wp.iap.pl [dostęp 2017-11-27].
  Województwo bielskie – województwo istniejące w południowej Polsce w latach 1975–1998 ze stolicą w Bielsku-Białej.Powiat wadowicki – powiat w Polsce (województwo małopolskie) z siedzibą w Wadowicach. Powiat został utworzony w ramach reformy administracyjnej z 1999.
  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Wadowice - gmina miejsko-wiejska, położona nad rzeką Skawą, na terenie Pogórza Śląskiego (południowa część gminy leży w Beskidzie Andrychowskim), na skrzyżowaniu dróg: Cieszyn-Kraków i Sucha Beskidzka-Zator. Zajmuje obszar ok.113 km. Liczba mieszkańców 37 455 (dane z 2006). Siedzibą władz gminy jest miasto Wadowice.
  Przybradz – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Wieprz, nad Wieprzówką, na Pogórzu Śląskim, przy lokalnej szosie Graboszyce - Gierałtowice.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  REGON (akronim od Rejestr Gospodarki Narodowej) - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej – rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w powyższym rejestrze. Osoby fizyczne mają numer REGON przypisany raz na zawsze, przy pierwszej rejestracji w rejestrze. Jeżeli, po zlikwidowaniu działalności, podejmą kiedykolwiek nową działalność (taką samą lub inną), ich 9-cyfrowy numer REGON pozostanie niezmieniony.
  Gmina Osiek – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.
  Pogórze Śląskie (513.32) – pogórze w południowej Polsce, fragment Pogórza Zachodniobeskidzkiego, ograniczony dolinami Olzy na zachodzie i Skawy na wschodzie, oddzielony od Beskidu Śląskiego i Małego na południu, przechodzący w Kotlinę Oświęcimską i Ostrawską na północy. Jest porozcinane dolinami rzek: Olzy, górnej Wisły, Białej, Soły, Wieprzówki, Kleczanki i Skawy.
  Wieprz – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Wieprz, na Pogórzu Śląskim, nad Wieprzówką, przy lokalnej szosie Andrychów-Zator (5 km na północ od centrum Andrychowa). W Wieprzu działa A-klasowy klub piłkarski LKS Orzeł Wieprz.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.