Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Widok ogólny

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT) – multidyscyplinarny ośrodek naukowy zlokalizowany w Poznaniu na terenach Kampusu Morasko. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Oficjalne otwarcie nastąpiło 2 lutego 2015.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Poznaniu przy alei Niepodległości 10. Rektorat uczelni mieści się w monumentalnym gmachu, wzniesionym dla potrzeb szkoły w l. 1929-1932 według projektu Adama Ballenstaedta.Bronisław Marciniak (ur. 30 czerwca 1950 w Pleszewie) – polski chemik, specjalizujący się w chemii fizycznej oraz fotochemii.

Cel powstania[ | edytuj kod]

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a pierwszym Przewodniczącym Komitetu Koordynacyjnego WCZT został jego pomysłodawca, prof. Bogdan Marciniec. Ośrodek ma za zadanie skupiać najlepszych polskich naukowców z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, a także najzdolniejszych absolwentów studiów doktoranckich i pracowników naukowych z Poznania oraz specjalistów z całej Europy w celu realizacji projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, jak również programów strategicznych. Naukowcy mają w ośrodku pracować m.in. nad nowymi materiałami i oryginalnymi syntezami chemikaliów dla takich branż jak optoelektronika, ceramika, medycyna (nowe terapie komórkowe), przemysł (biodegradowalne opakowania) i rolnictwo (uprawa roślin). Docelowo WCZT zatrudniać ma około 200 osób na 20 tys. m² powierzchni.

Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (daw. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu) – szkoła wyższa w Poznaniu, która powstała jako samodzielna uczelnia w 1951 roku. Prawie cały kampus znajduje się w dzielnicy Sołacz, będącej częścią Jeżyc - jednej z administracyjnych dzielnic Poznania. Siedziba władz uczelni (rektorat i dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – fundusz utworzony w 1975 na podstawie art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z tym przepisem, celem funduszu jest „przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów’’.
Biodegradacja (gr. bios = życie, łac. degradatio = obniżenie) – biochemiczny rozkład związków organicznych przez saprobionty (głównie bakterie i grzyby, ale także pierwotniaki, promieniowce, glony i robaki) na proste związki nieorganiczne. Poza organizmami żywymi, do biodegradacji przyczyniają się także czynniki naturalne, takie jak: światło słoneczne, tlen z powietrza i woda. Dzięki niej rozkładowi może ulegać nawet 95% substancji organicznej.
Na mapach: 52°27′58″N 16°55′44″E/52,466111 16,928889 Kampus Morasko – kampus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu grupujący głównie wydziały ścisłe i przyrodnicze. Zlokalizowany jest w północnej części miasta. Dzieli się on na dwie części: zachodnią, położoną na Morasku (Huby Moraskie) oraz wschodnią na Umultowie (po dwóch stronach osiedla Różany Potok).
Michał Jerzy Sobkowski (ur. 5 lutego 1962 w Poznaniu) – polski chemik, doktor habilitowany nauk chemicznych specjalizujący się w chemii organicznej, a zwłaszcza w chemii naturalnych organicznych związków fosforu. Prowadzi badania mechanistyczne, syntetyczne i stereochemiczne nad analogami nukleotydów i oligonukleotydów. Jest także współautorem nowego systemu nazewnictwa stereochemicznego P-chiralnych pochodnych nukleotydów.
Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

Reklama