Wicekanclerze Niemiec

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wicekanclerz Niemiec – jeden z ministrów rządu federalnego Niemiec wyznaczony przez kanclerza na swojego zastępcę. Funkcja ta jest umocowana w Ustawie zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec (art. 69 ust. 1). Kadencja wicekanclerza kończy się każdorazowo z chwilą zebrania się nowego Bundestagu, a także w przypadku opróżnienia urzędu kanclerza federalnego (art. 69 ust. 2).

Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec – szef rządu federalnego w Niemczech. Kanclerz federalny w RFN to odpowiednik premiera.Urząd Kanclerza Federalnego, Urząd Kanclerski, Kancelaria Niemiec (niem. Bundeskanzleramt, nieformalnie Kanzleramt) - urząd kanclerza Niemiec stojącego na czele niemieckiego rządu federalnego (niem. Bundesregierung).

Nazewnictwo[ | edytuj kod]

Określenie wicekanclerz (Vizekanzler), pomimo powszechnego użycia, nie występuje formalnie w Ustawie zasadniczej Niemiec, w art. 69 występuje pojęcie zastępcy (Stellvertreter), którego wyznacza kanclerz spośród podległych mu ministrów. Inaczej jest np. w Austrii, gdzie w konstytucji występuje określenie wicekanclerz (Vizekanzler).

Republika Weimarska – potoczna nazwa państwa niemieckiego istniejącego w latach 1919-1933 (nazwa urzędowa: Rzesza Niemiecka). Powstała w wyniku rewolucji listopadowej 1918. Było to państwo federalne, demokratyczne, z mieszaną prezydencko-parlamentarną formą rządów. Parlamentem był Reichstag, stolicą – Berlin. Nazwa republiki pochodzi od miasta Weimar, w którym obradowało zgromadzenie narodowe, uchwalające konstytucję. Na powstanie republiki bezpośredni wpływ miały skutki I wojny światowej. Upadek republiki spowodowało powstanie i umocnienie się nazizmu.Ustawa zasadnicza (niem. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, skrót GG) – podstawowy akt prawny w niemieckim systemie prawnym.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Rząd Federalny Republiki Federalnej Niemiec (Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland, tzw. gabinet) – organ władzy wykonawczej w Niemczech składający się z kanclerza federalnego i z ministrów federalnych.

Reklama