• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wiatr gradientowy

  Przeczytaj także...
  Gradient ciśnienia - wielkość fizyczna określająca kierunek najszybszego przyrostu ciśnienia gazu lub cieczy, a także szybkość tego przyrostu. Wielkość ta ma fundamentalne znaczenie w mechanice płynów i dyscyplinach pochodnych, m.in. w hydrodynamice podziemnej i meteorologii, gdyż w przypadku braku niezrównoważonych sił zewnętrznych jej wartość decyduje o kierunku i szybkości przepływu płynów (np. powietrza w atmosferze lub wód podziemnych). Gradient ciśnienia jest wielkością wektorową, a jego jednostką w układzie SI jest paskal na metr (Pa/m).Efekt Coriolisa – efekt występujący w obracających się układach odniesienia. Dla obserwatora pozostającego w takim układzie objawia się zakrzywieniem toru ciał poruszających się wewnątrz niego. Zakrzywienie to zdaje się być wywołane jakąś siłą, tak zwaną siłą Coriolisa. Siła Coriolisa jest pozorna, występującą jedynie w obracających się układach nieinercjalnych. Dla zewnętrznego obserwatora siła ta nie istnieje. Dla niego to układ zmienia położenie, a poruszające się ciało zachowuje swój stan ruchu zgodnie z I zasadą dynamiki.
  Siła odśrodkowa w fizyce – jedna z sił bezwładności występująca w obracających się układach odniesienia. Układy takie zalicza się do układów nieinercjalnych.

  Wiatr gradientowy - wiatr, jaki wieje w swobodnej atmosferze, czyli powyżej warstwy tarcia, wokół kołowych izobar. Działają tu siły: Coriolisa, siła odśrodkowa oraz gradientu ciśnienia. Wiatr gradientowy, podobnie do geostroficznego, wieje równolegle do izobar, pozostawiając niższe ciśnienie na półkuli północnej po lewej stronie, a na półkuli południowej po stronie prawej. Oznacza to, że na półkuli północnej powietrze krąży wokół niżu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a wokół wyżu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Krzysztof Kożuchowski: Meteorologia i klimatologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.82 sek.