• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wegetacja

  Przeczytaj także...
  Sucha masa - jest to pozostałość pewnego produktu po usunięciu z niego wody poprzez wykorzystanie do tego różnych procesów technologicznych, fizycznych i chemicznych.Morfogeneza roślin – proces kształtowania się organizmów roślinnych i ich organów. Rozwój organizmu odbywa się według schematu zapisanego w genach. Jednak podlega też znacznym modyfikacjom czynników środowiskowych, takich jak światło, temperatura, dostępność wody i soli mineralnych. Morfogeneza dotyczy zarówno rozwoju kształtu organizmu, jak i rozwoju budowy wewnętrznej przejawiającego się różnicowaniem komórek w tkanki w odpowiedni rozmieszczeniem odpowiednich tkanek roślinnych.
  Komórka (łac. cellula) – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie). Jest podstawową jednostką morfologiczno−czynnościową ustroju.

  Wzrost i rozwój roślin – proces wzrostu i rozwoju zachodzące jednocześnie lub oddzielnie w organizmie rośliny. Przez wzrost w fizjologii rozwoju rozumie się proces nieodwracalnego powiększania ciała rośliny. Wzrost zachodzi w określonych strefach rośliny w wyniku podziałów komórek i zwiększania ich objętości. Rozwój rozumiany szeroko obejmuje zarówno wzrost, jak i różnicowanie, tworzenie wzorca i morfogenezę. W sensie wąskim rozwój obejmuje różnicowanie, a morfogeneza jest efektem wzrostu i różnicowania.

  Łodyga – nadziemna, osiowa część rośliny naczyniowej, która wraz z umiejscowionymi na niej liśćmi, pąkami, kwiatami i owocami stanowi pęd. Powstaje w wyniku podziałów i różnicowania komórek stożka wzrostu.Rośliny (Archaeplastida Adl i in. 2005, dawne nazwy naukowe: Vegetabilia, Plantae, Phytobionta, Plastida, Primoplantae) – eukariotyczne i autotroficzne organizmy, wykorzystujące energię promieniowania słonecznego za sprawą barwników asymilacyjnych (zdarzają się wśród roślin także organizmy cudzożywne – pasożytnicze, w tym też myko-heterotroficzne, ale mają one charakter wtórny).

  Wzrost związany jest ze zwiększaniem objętości komórek, a niekiedy także podziałów komórek. Pomiarów wzrostu rośliny dokonuje się poprzez określenie jej świeżej masy, suchej masy lub rozmiarów poszczególnych organów. Część organów roślin rośnie przez całe życie. Jest to tak zwany wzrost nieograniczony. Ten typ wzrostu wykazują łodyga w pędzie wegetatywnym oraz korzenie. Pozostałe organy, liście, kwiaty, owoce po osiągnięciu określonych rozmiarów przestają rosnąć. Jest to tak zwany wzrost ograniczony.

  Komórki początkowo są jednakowe, jednak w wyniku różnicowania dochodzi do zmian na poziomie ultrastruktury oraz komórkowym. Zróżnicowane komórki tworzą określone wzorce i kształty. Ostatecznie w wyniku współdziałania czynników środowiskowych oraz programu genetycznego dochodzi do powstania rośliny o określonym kształcie. Jest to proces morfogenezy.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. red. Kozłowska Monika: Fizjologia roślin. Od teorii do nauk stosowanych. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2007, s. 373-432. ISBN 978-83-09-01023-4.
  2. Tretyn Andrzej: Mechanizmy wzrostu i rozwoju. W: Fizjologia roślin (red. Kopcewicz Jan, Lewak Stanisław). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 462-484. ISBN 83-01-13753-3.
  3. Szweykowska Alicja: Fizjologia Roślin. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1997, s. 146-168. ISBN 83-232-0815-8.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.702 sek.