Wdzydzki Park Krajobrazowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wdzydzki Park Krajobrazowy (kaszb. Wdzydzczi Park Krajòbrazny) – obejmuje jezioro Wdzydze i kilka mniejszych jezior otoczonych borami. Leśno-pojezierny obszar parku wyróżnia się nieprzeciętnym pięknem krajobrazu. Szata roślinna parku jest różnorodna i dobrze zachowana. W pełni wykształcona jest roślinność wodna i torfowiskowa.

Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.Ols (inna nazwa - oles lub olszyna) – las olchowy (olszowy) porastający żyzne, bagienne siedliska, o wysokim poziomie wody stojącej. Ma zwykle charakterystyczną kępową strukturę runa - na kępach wokół szyi korzeniowej olszy rosną gatunki borowe, w dolinkach przynajmniej okresowo wypełnianych wodą - rośliny bagienne.

Powierzchnia parku wynosi 178,32 km², natomiast jego otulina zajmuje 152,08 km².

Dominującymi zespołami w szacie leśnej są bory świeże i chrobotkowe. Częsty jest bór bagienny, zajmujący jednak małe powierzchnie. Rośnie również, kwaśna dąbrowa, spotyka się łęgi olchowo-jesionowe, olsy oraz grądy.

Ochrona przyrody[ | edytuj kod]

 • Rezerwaty przyrody
 • Krwawe Doły
 • Projektowane rezerwaty przyrody
 • Brzeg Jeziora Cheb
 • „Jezioro Głęboczko”
 • „Jezioro Głuchówko”
 • Lipno i Lipionko
 • Motowęże
 • Ostrów Mały
 • Torfowisko nad jeziorem Polgoszcz
 • „Torfowisko w Głuchym Borze”
 • Rezerwat przyrody Wałachy
 • Wda-Trzebiocha
 • „Wyspy na Jeziorze Wdzydze”
 • „Zatoki Plęskie
 • Pomniki przyrody – 21 na terenie parku i otuliny
 • Planowany powierzchniowy pomnik przyrody
 • „Buczyna w Leśnictwie Głuchy Bór”
 • Szlak Kaszubski – czerwony znakowany szlak turystyczny wytyczony przez obszar powiatów kartuskiego i kościerskiego prowadzący z Kamienicy Królewskiej do miejscowości Olpuch, kaszubskim obszarem województwa pomorskiego (liczący ok. 131 km długości).Rezerwat przyrody Torfowisko nad jeziorem Polgoszcz – postulowany rezerwat torfowiskowy (o powierzchni 12 ha) na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w gminie Karsin. Ochronie rezerwatu podlega torfowisko niskie przy jeziorze Palgórz. Występują tu liczne stanowiska skalnicy torfowiskowej. Najbliższą miejscowością jest Przytarnia.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Bór bagienny – siedlisko borowe, charakterystyczne dla bezodpływowych niecek. Występują tu gleby torfowe i murszowe (wysokie). Wody gruntowe występują na głębokości około 0,5 m.
  Otulina – wydzielony obszar ochronny wokół chronionego przyrodniczo terenu (zazwyczaj parków narodowych i krajobrazowych), zabezpieczający go przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka (definicja według Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880). Otulina nie jest, w rozumieniu art. 5 ust. 14 ustawy, formą ochrony przyrody, lecz obszarem, na którym działalność człowieka nie może negatywnie oddziaływać na przyrodę obszaru chronionego.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Rezerwat przyrody Brzeg Jeziora Cheb – planowany florystyczny rezerwat przyrody na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (o powierzchni 27,6 ha). Rezerwat obejmuje obszar wilgotnych łąk na przesmyku pomiędzy jeziorami Cheb i Słupinko. Występują tu stanowiska specyficznych roślin chronionych i rzadkich. Najbliższe miejscowości to Piechowice, Tomaszewo oraz Dąbrówka.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Dąbrowa – obszar leśny (zespół leśny), dokładnie typ lasu liściastego, z drzewostanem dębowym (różne gatunki z rodzaju Quercus).
  Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.

  Reklama